Funkcje i rodzaje stropów

Funkcje i rodzaje stropów

Stropem nazywany jest poziomy układ konstrukcyjny, który oddziela do siebie poszczególne kondygnacje budynku. Jest to jego podstawowa funkcja, ale nie jedyna. Strop przenosi obciążenia własne i użytkowe (ciężar wyposażenia pomieszczenia, umeblowania oraz przebywających w pomieszczeniu osób) oraz ścian działowych i warstw podłogowych. Ponadto usztywnia całą konstrukcję, spina ściany nośne i przenosi część sił, które wywierane są przez dach. Zadaniem stropu jest również ochrona pomieszczeń na każdej kondygnacji przed przenikaniem ciepła i dźwięku oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się ognia.

Istnieją różne rodzaje stropów (segregator aktów prawnych).

Funkcje i rodzaje stropów

Podstawowy jest podział pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Stropy dzieli się pod tym względem na kilka rodzajów: • stropy gęstożebrowe – w takich konstrukcjach elementem nośnym są żebra, które oparte są na podporach. Pomiędzy belkami umieszczane są pustaki ceramiczne, betonowo-gipsowe lub trocino-cementowe. Przestrzeń między pustakami wypełniana jest betonem, tworzącym żebra i warstwę nadbetonu,

• stropy płytowe – w tego typu konstrukcjach elementem nośnym są prefabrykowane lub monolityczne płyty żelbetowe. Płyty są oparte na ścianach. Największą zaletą takich stropów jest możliwość uzyskania równej powierzchni zarówno na dole, jak i na górze płyty, • stropy płytowo-żebrowe – są to stropy, których konstrukcja nośna opiera się na żebrach (lekkich belkach). Są one ułożone równolegle do siebie i oparte na ścianach. Konstrukcja stropów płytowo-żebrowych może mieć także postać płyty opartej na specjalnym ruszcie z żeber. Takie stropy są wykonywane na pełnym deskowaniu, bezpośrednio na budowie. Do ich wykonania potrzeba więcej betonu niż do stropów gęstożebrowych,

stropy belkowe – w tych stropach elementem nośnym są ułożone równolegle do siebie belki. Na belkach opierają się warstwy podłogowe i elementy wypełniające. Belki mogą być wykonane z drewna, stali lub żelbetonu. Wypełnieniem stropu mogą być elementy ceramiczne, betonowe lub drewniane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami