Blog

Budowa drewna zdjęcie nr 10
30.05.2018

Funkcje i rodzaje stropów

W artykule znajdziesz:

Funkcje i rodzaje stropów

Funkcje i rodzaje stropów

Stropem nazywany jest poziomy układ konstrukcyjny, który oddziela do siebie poszczególne kondygnacje budynku. Jest to jego podstawowa funkcja, ale nie jedyna. Strop przenosi obciążenia własne i użytkowe (ciężar wyposażenia pomieszczenia, umeblowania oraz przebywających w pomieszczeniu osób) oraz ścian działowych i warstw podłogowych. Ponadto usztywnia całą konstrukcję, spina ściany nośne i przenosi część sił, które wywierane są przez dach. Zadaniem stropu jest również ochrona pomieszczeń na każdej kondygnacji przed przenikaniem ciepła i dźwięku oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się ognia.

Istnieją różne rodzaje stropów (segregator aktów prawnych).

Budowa drewna zdjęcie nr 11
Funkcje i rodzaje stropów

Podstawowy jest podział pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Stropy dzieli się pod tym względem na kilka rodzajów: • stropy gęstożebrowe – w takich konstrukcjach elementem nośnym są żebra, które oparte są na podporach. Pomiędzy belkami umieszczane są pustaki ceramiczne, betonowo-gipsowe lub trocino-cementowe. Przestrzeń między pustakami wypełniana jest betonem, tworzącym żebra i warstwę nadbetonu,

• stropy płytowe – w tego typu konstrukcjach elementem nośnym są prefabrykowane lub monolityczne płyty żelbetowe. Płyty są oparte na ścianach. Największą zaletą takich stropów jest możliwość uzyskania równej powierzchni zarówno na dole, jak i na górze płyty, • stropy płytowo-żebrowe – są to stropy, których konstrukcja nośna opiera się na żebrach (lekkich belkach). Są one ułożone równolegle do siebie i oparte na ścianach. Konstrukcja stropów płytowo-żebrowych może mieć także postać płyty opartej na specjalnym ruszcie z żeber. Takie stropy są wykonywane na pełnym deskowaniu, bezpośrednio na budowie. Do ich wykonania potrzeba więcej betonu niż do stropów gęstożebrowych,

stropy belkowe – w tych stropach elementem nośnym są ułożone równolegle do siebie belki. Na belkach opierają się warstwy podłogowe i elementy wypełniające. Belki mogą być wykonane z drewna, stali lub żelbetonu. Wypełnieniem stropu mogą być elementy ceramiczne, betonowe lub drewniane.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Budowa drewna zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Budowa drewna zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Budowa drewna zdjęcie nr 16 Budowa drewna zdjęcie nr 17 Budowa drewna zdjęcie nr 18
Budowa drewna zdjęcie nr 19
Budowa drewna zdjęcie nr 20 Budowa drewna zdjęcie nr 21 Budowa drewna zdjęcie nr 22
Budowa drewna zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowa drewna zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowa drewna zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Budowa drewna zdjęcie nr 32 Budowa drewna zdjęcie nr 33 Budowa drewna zdjęcie nr 34
Budowa drewna zdjęcie nr 35
Budowa drewna zdjęcie nr 36 Budowa drewna zdjęcie nr 37 Budowa drewna zdjęcie nr 38
Budowa drewna zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowa drewna zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowa drewna zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami