Gruz betonowy

Gruz betonowy

Do betonu Colcrete stosuje się kamieniwo o frakcji 40//100, rzadziej 20//100. Do kamieniwa korzystnie jest dodać kilkadziesiąt procent gruzu betonowego o wysokiej wytrzymałości. Beton Colcrete odznacza się dobrą stałością objętości i małą kalorycznością. Metoda Prepakt (prepacked aggregate) została opracowana przez L. S’. Werta w Stanach Zjednoczonych AP w latach 1919-1930 i opatentowana. Istotą metody Prepakt jest skład zaprawy i sposób wypełniania jam kamieniwa. Składniki zaprawy miesza się w specjalnych mikserach i tzw. agitatorach o 1000-1500 obr/min (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zaprawa składa się z cementu, wody i dwóch patentowanych domieszek. Tłoczona jest do kamieniwa zawsze pod ciśnieniem rzędu kilku do kilkudziesięciu at. Mieszanie zaprawy odbywa się jednostopniowo z tym, że zachowana musi być kolejność ładowania składników: woda, domieszki, cement, piasek. Dwie patentowe domieszki, Alfesil i Intrusion aid, warunkują właściwe (szczelne i szybkie) wypełnienie jam kamieniwa. Alfesil jest drobno zmieloną amorficzną krzemionką o 2-3 razy większej powierzchni wewnętrznej od cementu. Podstawowym surowcem Alfesilu jest popiół lotny. Intrusion a i d jest koloidalnym plastyfikatorem. Opóźnia on początek wiązania i wywołuje pewne początkowe narastanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obie domieszki przeciwdziałają także sedymentacji. Zamiast Alfesilu i Intrusion aid dodawać można niemiecki patentowany środek Intraplast. Pozwala on zmniejszyć ilość wody zarobowej nawet o 25%. Stosuje się piasek o uziarnieniu ciągłym, z przewagą frakcji 1,6 mm, kilkanaście % frakcji l,6//3,0 mm i kilka % frakcji 3,0//4,0 mm.
Metoda aktywizowanej zaprawy (aktyvovanej malty. Pierwsze prace nad metodą aktywowanej malty podjęto w Czechosłowacja w początkach lat pięćdziesiątych. Stanowi ona pełną adaptację metody Prepaid (uprawnienia budowlane).

Odpowiednikiem amerykańskiego Alfesilu jest domieszka pod nazwą S i 1 kata odpowiednikiem Intrusion aid jest Plastyfikator S. Mieszarki stosuje się na ogół dwuzbiornikowe o 950 obrotach/min. Mieszanie trwa 8-13 m_u Piasek do frakcji 4,0 mm, z przewagą 0,8//l,5 mm. Zaprawa tłoczona jest do kz- mieniwa pod ciśnieniem kilkunastu at.
Metoda WZ. Metoda WZ (woschodiaszczej zaliwki - podnoszącej się prawy) stosowana jest w ZSRR od ok. 40 lat tylko do betonowania. Stalowa rura zasilająca (spustowa) o średnicy od 50 do 200 mm umieszczona jest w ażurowym koszu prowadzącym, wstawionym w uprzednio ściowo ułożone kamieniwo. Przez tę rurę doprowadza się na dno zaprawę zaczyn przygotowany w normalnych mieszarkach (program egzamin ustny). W miarę podnoszenia zaprawy w kamieniwie podnosi się rurę spustową oraz dosypuje kamieni! Zużycie cementu jest dość duże, od 600 do 800 kg/m3 gotowego betonu.
Wibrocementacja.

Metoda zalewowa

Do uprzednio ułożonego i zagęszczonego kamieniwa wprowadza się sztucznym ciśnieniem gęstą zaprawą ze pomocą rur stalowych z doczepiony wibratorami. Zaprawę wtłacza się przy stałym działaniu wibratorów. Technikę tą można betonować w wykopie i w deskowaniu (opinie o programie).
Kamieniwo układa się w masywnym i szczelnym zamkniętym deskow; obciążonym od góry tłokiem. Do stalowej rury tłocznej oraz do deskow lub tłoka doczepione są wibratory. Wytrzymałości betonu wykonywaneg: techniką są rzędu 1000 kG/cm2.

Metoda ta stosowana jest do elementów niezbyt bych, głównie przy układaniu nawierzchni. Warstwę grubego kamieniwa wa się specjalną mieszanką, zaprawą lub nawet zaczynem, z góry, często wp: z węża. Warstwa kamieniwa nie powinna przekraczać 30 cm, wyjątkowo 50 Próbowano nawet utwardzać w ten sposób rodzimy piasek oraz rumov wleczone przez rzekę.
Metoda Pole ret e. Metoda Polcrete (Poland’s concrete) opracowana K. Brauna jest polską techniką i technologią dwuetapowego nowania. Istotą metody jest technika i technologia wytwarzania mi i sprzęt służący do tego celu (segregator aktów prawnych).

Mieszankę wytwarza się z reguły jednostopniowo, tylko z cementu, i piasku (wszystkie składniki miesza się od razu), w tzw. ultramikserze. Można mieszankę wytwarzać dwustopniowo, wytwarzając najpierw czyn, a później dodając piasek. Do wody zarobowej można dodawać dom: np. uplastyczniające (promocja 3 w 1).

Efektem działania ultramiksera (wirnik turbinowy p. z prędkością 4500-6000 obrotów/min) jest duża energia kinetyczna mi będąca wypadkową trzech składowych pracy mieszanej masy:
- ruchu postępowego po drodze kołowej w płaszczyźnie poziomej i po w kształcie leja w płaszczyźnie pionowej,
- uderzeń masy o ścianki ultramiksera wskutek siły odśrodkowej,
- drgań akustycznych wywoływanych łopatkami wirnika i (niezamie. mi) mimośrodami wałka wirnika.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !