Gruz betonowy

Gruz betonowy

Do betonu Colcrete stosuje się kamieniwo o frakcji 40//100, rzadziej 20//100. Do kamieniwa korzystnie jest dodać kilkadziesiąt procent gruzu betonowego o wysokiej wytrzymałości. Beton Colcrete odznacza się dobrą stałością objętości i małą kalorycznością. Metoda Prepakt (prepacked aggregate) została opracowana przez L. S’. Werta w Stanach Zjednoczonych AP w latach 1919-1930 i opatentowana. Istotą metody Prepakt jest skład zaprawy i sposób wypełniania jam kamieniwa. Składniki zaprawy miesza się w specjalnych mikserach i tzw. agitatorach o 1000-1500 obr/min (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zaprawa składa się z cementu, wody i dwóch patentowanych domieszek. Tłoczona jest do kamieniwa zawsze pod ciśnieniem rzędu kilku do kilkudziesięciu at. Mieszanie zaprawy odbywa się jednostopniowo z tym, że zachowana musi być kolejność ładowania składników: woda, domieszki, cement, piasek. Dwie patentowe domieszki, Alfesil i Intrusion aid, warunkują właściwe (szczelne i szybkie) wypełnienie jam kamieniwa. Alfesil jest drobno zmieloną amorficzną krzemionką o 2-3 razy większej powierzchni wewnętrznej od cementu. Podstawowym surowcem Alfesilu jest popiół lotny. Intrusion a i d jest koloidalnym plastyfikatorem. Opóźnia on początek wiązania i wywołuje pewne początkowe narastanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obie domieszki przeciwdziałają także sedymentacji. Zamiast Alfesilu i Intrusion aid dodawać można niemiecki patentowany środek Intraplast. Pozwala on zmniejszyć ilość wody zarobowej nawet o 25%. Stosuje się piasek o uziarnieniu ciągłym, z przewagą frakcji 1,6 mm, kilkanaście % frakcji l,6//3,0 mm i kilka % frakcji 3,0//4,0 mm.
Metoda aktywizowanej zaprawy (aktyvovanej malty. Pierwsze prace nad metodą aktywowanej malty podjęto w Czechosłowacja w początkach lat pięćdziesiątych. Stanowi ona pełną adaptację metody Prepaid (uprawnienia budowlane).

Odpowiednikiem amerykańskiego Alfesilu jest domieszka pod nazwą S i 1 kata odpowiednikiem Intrusion aid jest Plastyfikator S. Mieszarki stosuje się na ogół dwuzbiornikowe o 950 obrotach/min. Mieszanie trwa 8-13 m_u Piasek do frakcji 4,0 mm, z przewagą 0,8//l,5 mm. Zaprawa tłoczona jest do kz- mieniwa pod ciśnieniem kilkunastu at.
Metoda WZ. Metoda WZ (woschodiaszczej zaliwki - podnoszącej się prawy) stosowana jest w ZSRR od ok. 40 lat tylko do betonowania. Stalowa rura zasilająca (spustowa) o średnicy od 50 do 200 mm umieszczona jest w ażurowym koszu prowadzącym, wstawionym w uprzednio ściowo ułożone kamieniwo. Przez tę rurę doprowadza się na dno zaprawę zaczyn przygotowany w normalnych mieszarkach (program egzamin ustny). W miarę podnoszenia zaprawy w kamieniwie podnosi się rurę spustową oraz dosypuje kamieni! Zużycie cementu jest dość duże, od 600 do 800 kg/m3 gotowego betonu.
Wibrocementacja.

Metoda zalewowa

Do uprzednio ułożonego i zagęszczonego kamieniwa wprowadza się sztucznym ciśnieniem gęstą zaprawą ze pomocą rur stalowych z doczepiony wibratorami. Zaprawę wtłacza się przy stałym działaniu wibratorów. Technikę tą można betonować w wykopie i w deskowaniu (opinie o programie).
Kamieniwo układa się w masywnym i szczelnym zamkniętym deskow; obciążonym od góry tłokiem. Do stalowej rury tłocznej oraz do deskow lub tłoka doczepione są wibratory. Wytrzymałości betonu wykonywaneg: techniką są rzędu 1000 kG/cm2.

Metoda ta stosowana jest do elementów niezbyt bych, głównie przy układaniu nawierzchni. Warstwę grubego kamieniwa wa się specjalną mieszanką, zaprawą lub nawet zaczynem, z góry, często wp: z węża. Warstwa kamieniwa nie powinna przekraczać 30 cm, wyjątkowo 50 Próbowano nawet utwardzać w ten sposób rodzimy piasek oraz rumov wleczone przez rzekę.
Metoda Pole ret e. Metoda Polcrete (Poland’s concrete) opracowana K. Brauna jest polską techniką i technologią dwuetapowego nowania. Istotą metody jest technika i technologia wytwarzania mi i sprzęt służący do tego celu (segregator aktów prawnych).

Mieszankę wytwarza się z reguły jednostopniowo, tylko z cementu, i piasku (wszystkie składniki miesza się od razu), w tzw. ultramikserze. Można mieszankę wytwarzać dwustopniowo, wytwarzając najpierw czyn, a później dodając piasek. Do wody zarobowej można dodawać dom: np. uplastyczniające (promocja 3 w 1).

Efektem działania ultramiksera (wirnik turbinowy p. z prędkością 4500-6000 obrotów/min) jest duża energia kinetyczna mi będąca wypadkową trzech składowych pracy mieszanej masy:
- ruchu postępowego po drodze kołowej w płaszczyźnie poziomej i po w kształcie leja w płaszczyźnie pionowej,
- uderzeń masy o ścianki ultramiksera wskutek siły odśrodkowej,
- drgań akustycznych wywoływanych łopatkami wirnika i (niezamie. mi) mimośrodami wałka wirnika.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami