Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego


Inżynier budownictwa jest jednym z zawodów zaufania publicznego, który można wykonywać wyłącznie po zdobyciu uprawnień budowlanych pozwalających na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. W niemal roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają prace nad nową ustawą o inżynierach budownictwa, a także ustawą o zawodzie architekta, który również jest zawodem zaufania publicznego wymagającym posiadania uprawnień budowlanych (program na komputer).

Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego

Projekty tych dokumentów zostały przedłożone do konsultacji przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. O ile izba architektów oceniła planowane zmiany pozytywnie, to izba inżynierów ma wiele zastrzeżeń i wystosowała nawet prośbę o wstrzymanie prac związanych z opisywanymi ustawami (program na telefon).

Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa planowanie zmiany doprowadzą do konfliktu kompetencyjnego między architektami a inżynierami budownictwa. Na wypowiedź Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wspomnianych zmian trzeba było poczekać nieco dłużej, ponieważ nie chciano podgrzewać dyskusji, która się rozpoczęła (program egzamin ustny). Architekci mają jednak w tej kwestii swoje zdanie, a w swoim ostatnim stanowisku, które zostało wydane 3 czerwca 2019 roku, poparli wprowadzenie zmian, uzasadniając swoją opinię w następujący sposób: „realizują one cele założone w uzasadnieniu inicjatywy legislacyjnej, kształtują prawidłowe relacje między zawodami architekta i inżyniera budownictwa, zachowując status quo zawodu inżyniera, Prawa budowlanego i wszystkich procedur procesu inwestycyjnego” (opinie o programie).

Spór o treść obu ustaw


Co ciekawe, według komunikatu architektów, wszystkie projekty zostały zaakceptowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, co zostało przez tę izbę zdementowane (segregator aktów prawnych). W komunikacie z 7 czerwca można nawet przeczytać, że izba inżynierów wyraziła całkowitą dezaprobatę w stosunku do proponowanych przez ministerstwo rozwiązań (promocja 3  w 1). Obecnie nadal toczy się spór o treść obu ustaw między izbą architektów oraz izbą inżynierów budownictwa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !