Blog

08.08.2019

Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego

W artykule znajdziesz:

Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego


Inżynier budownictwa jest jednym z zawodów zaufania publicznego, który można wykonywać wyłącznie po zdobyciu uprawnień budowlanych pozwalających na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. W niemal roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają prace nad nową ustawą o inżynierach budownictwa, a także ustawą o zawodzie architekta, który również jest zawodem zaufania publicznego wymagającym posiadania uprawnień budowlanych (program na komputer).

Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego

Projekty tych dokumentów zostały przedłożone do konsultacji przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. O ile izba architektów oceniła planowane zmiany pozytywnie, to izba inżynierów ma wiele zastrzeżeń i wystosowała nawet prośbę o wstrzymanie prac związanych z opisywanymi ustawami (program na telefon).

Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa planowanie zmiany doprowadzą do konfliktu kompetencyjnego między architektami a inżynierami budownictwa. Na wypowiedź Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wspomnianych zmian trzeba było poczekać nieco dłużej, ponieważ nie chciano podgrzewać dyskusji, która się rozpoczęła (program egzamin ustny). Architekci mają jednak w tej kwestii swoje zdanie, a w swoim ostatnim stanowisku, które zostało wydane 3 czerwca 2019 roku, poparli wprowadzenie zmian, uzasadniając swoją opinię w następujący sposób: „realizują one cele założone w uzasadnieniu inicjatywy legislacyjnej, kształtują prawidłowe relacje między zawodami architekta i inżyniera budownictwa, zachowując status quo zawodu inżyniera, Prawa budowlanego i wszystkich procedur procesu inwestycyjnego” (opinie o programie).

Spór o treść obu ustaw


Co ciekawe, według komunikatu architektów, wszystkie projekty zostały zaakceptowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, co zostało przez tę izbę zdementowane (segregator aktów prawnych). W komunikacie z 7 czerwca można nawet przeczytać, że izba inżynierów wyraziła całkowitą dezaprobatę w stosunku do proponowanych przez ministerstwo rozwiązań (promocja 3  w 1). Obecnie nadal toczy się spór o treść obu ustaw między izbą architektów oraz izbą inżynierów budownictwa.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami