Blog

Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 10
09.03.2024

Jak można sprawdzić aktualne uprawnienia budowlane w 2024 roku?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. To m.in. kierownik robót i budowy, projektant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Przed zatrudnieniem osoby na wymienione stanowiska należy zweryfikować, czy ma ona kwalifikacje zawodowe. Warto wiedzieć, jak sprawdzić historię uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane — co trzeba o nich wiedzieć?

Uprawnienia budowlane są wydawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Kandydat, który się o nie ubiega, musi zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową. Niezbędne jest także przejście procedury kwalifikacyjnej oraz zdanie państwowego egzaminu.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna przesyła następnie wniosek oraz niezbędne dokumenty potrzebne do dokonania wpisu do centralnego rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB). Po otrzymaniu decyzji niezbędne jest złożenie kolejnego wniosku, tym razem o wpis na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa. Dopiero po jego uzyskaniu możliwe jest pełnienie samodzielnych funkcji technicznych.

Cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy, zanim kandydat otrzyma uprawnienia budowlane. Jak sprawdzić, czy konkretna osoba ma takie kwalifikacje? Powinni to wiedzieć przede wszystkim inwestorzy oraz podmioty zamawiające roboty budowlane.

Jak zweryfikować uprawnienia budowlane?

Przed rozpoczęciem inwestycji oraz zatrudnieniem kierownika budowy, robót czy inspektora nadzoru inwestorskiego należy sprawdzić nie tylko to, czy dana osoba ma uprawnienia budowlane, ale również czy jest czynnym członkiem samorządu zawodowego oraz ma ważną polisę OC. Pomoże to uchronić się przed wieloma problemami, dlatego warto to zrobić wnikliwie.

Jedną z metod jest wgląd do dokumentów przedstawionych przez kandydata. Można poprosić go o to, aby je przedstawił. Najczęściej kandydaci na wymienione wcześniej stanowiska nie mają do tego obiekcji. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób samodzielnie zweryfikować uprawnienia budowlane.

Jak sprawdzić aktualne uprawnienia budowlane w bazie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa?

Członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa , a tym samym także uprawnienia, można zweryfikować, korzystając z portalu udostępnionego przez PIIB. Jest to wygodne rozwiązanie, które umożliwia także np. sprawdzenie historii przynależności konkretnej osoby do izby. Korzystanie z portalu jest dość proste. Wystarczy wpisać imię i nazwisko lub numer członkowski, jeśli jest znany. Wyniki można dodatkowo zawęzić o dany okręg.

W przypadku, gdy sprawdzana osoba ma uprawnienia budowlane, a także jest (lub była) członkiem PIIB, to portal przedstawi m.in. następujące informacje:

 • numer członkowski,
 • dane personalne,
 • datę ważności zaświadczenia.

Z punktu widzenia inwestora najważniejszy jest numer członkowski. W jaki sposób poprawnie go interpretować?

Każdy numer wpisu na listę okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składa się z 4 członów. Pierwszy z nich określa izbę, do której należy sprawdzana osoba. Przykładowo dla Kielc i województwa świętokrzyskiego jest to kod SWK, z kolei dla Krakowa i małopolski MAP.

Drugi człon numeru członkowskiego określa rodzaj specjalności uprawnień budowlanych. Poszczególne z nich są oznaczone następująco:

 • IS — instalacje sanitarne,
 • IE — instalacje elektryczne,
 • BM — budowlane mostowe,
 • BM — budowlane wyburzeniowe,
 • BO — konstrukcyjno- budowlane,
 • BD — inżynieryjne drogowe,
 • BT — budowlane teletechniczne.

Trzeci to liczba porządkowa w okręgowej izbie inżynierów, a czwarty jest datą wpisu na listę. Przykładowy numer członkowski może wyglądać w następujący sposób:

PDK/BT/0287/20

W tym przypadku jest to osoba należąca do Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami budowlanymi teletechnicznymi, które uzyskała w 2020 r. Wbrew pozorom data otrzymania kwalifikacji jest istotna, gdyż pozwala określić staż w branży.

Czym jest data ważności zaświadczenia? Jest to dokument potwierdzający czynne członkostwo w PIIB. Określa, czy sprawdzana osoba ma opłacone składki.

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane w eCRUB?

Wyszukiwarka eCRUB (Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) to kolejna metoda na to, aby sprawdzić uprawnienia budowlane. Jest to rejestr obejmujący wszystkie osoby, które uzyskały je po 1995 roku. Zarządza nim Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a dane są gromadzone na podstawie informacji przekazywanych przez izby zawodowe odpowiedzialne za nadanie uprawnień.

Czym różni się rejestr eCRUB od listy PIIB? Przede wszystkim zawiera on informacje również o osobach, które mają uprawnienia budowlane, ale nie są aktywnymi członkami samorządu zawodowego inżynierów lub architektów.

Za pomocą wyszukiwarki eCRUB można znaleźć konkretną osobę poprzez następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • województwo,
 • numer decyzji/numer uprawnień budowlanych,
 • rodzaj uprawnień,
 • kategorię uprawnień.

eCRUB powstał przede wszystkim po to, aby zastąpić wcześniejszy rejestr oraz współpracować z innymi systemami, np. lokalnymi. Dzięki temu następuje niezwłoczna wymiana wszelkich informacji. Jego celem jest także udostępnianie jak najpełniejszej listy osób, które mają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Korzystanie z niego jest wygodne i pozwala na szybkie uzyskanie poszukiwanych informacji.

W jaki sposób przebiega procedura wpisu do centralnego rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego?

Do centralnego rejestru GUNB może zostać wpisany każdy, kto uzyskał uprawnienia po 1 stycznia 1995 roku. Po zdaniu pisemnego oraz ustnego egzaminu państwowego okręgowa komisja kwalifikacyjna automatycznie przesyła niezbędne dokumenty. Do rejestru trafiają dane znajdujące się w ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) wydaje decyzję o dokonaniu wpisu, która trafia do okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz bezpośrednio do osoby, której dotyczy. Wpis do rejestru prowadzonego przez GUNB jest niezbędny do uzyskania wpisu na listę członków samorządu zawodowego. Od tego z kolei zależy możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Samo otrzymanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nie jest wystarczające. 

Do centralnego rejestru mogą być wpisane także osoby, które uzyskały kwalifikacje przed 1 stycznia 1995 r. Umożliwia to nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane z 1 sierpnia 2022 r. Muszą być członkami izb samorządu zawodowego. W celu dokonania wpisu należy złożyć stosowny wniosek do właściwej izby.

Uprawnienia budowlane otwierają wiele nowych zawodowych ścieżek. Do tego, aby je uzyskać oraz móc pełnić samodzielne funkcje techniczne i pracować np. jako inspektor nadzoru inwestorskiego trzeba pokonać długą drogę. Kandydaci przygotowujący się do egzaminów mogą skorzystać z praktycznych narzędzi ułatwiających przyswajanie wiedzy, takich jak np. program do nauki 2024 na komputer.Zawiera on niezbędne materiały oraz pytania najczęściej powtarzające się na egzaminie wraz z opracowanymi do nich odpowiedziami.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 20 Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 21 Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 22
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 23
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 24 Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 25 Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 26
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 27

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 28

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 29

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 36 Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 37 Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 38
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 39
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 40 Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 41 Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 42
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 43

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 44

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Miejsce podwieszenia wieży zdjęcie nr 45

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami