Blog

09.04.2019

Jak można zostać kierownikiem budowy?

W artykule znajdziesz:

Jak można zostać kierownikiem budowy?

Kierownik budowy to funkcja bardzo często mylona z majstrem (program na komputer). Tymczasem majster nie potrzebuje uprawnień budowlanych, aby pracować na budowie, natomiast kierownik budowy musi je posiadać, ponieważ tylko wtedy może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na telefon). Kierownik budowy musi być na każdej budowie, bez względu na jej zasięg czy czas trwania. Bez niego nie można też rozpocząć rozbudowy, przebudowy czy wyburzania obiektu budowlanego. Za obecność kierownika budowy na terenie budowy zawsze odpowiedzialny jest inwestor – może on zatrudnić na to stanowisko osobę mającą odpowiednie uprawnienia lub zgodzić się, aby prace były nadzorowane przez kierownika budowy należącego firmy świadczącej usługi budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Szereg kwestii związanych z prowadzeniem budowy

Jak można zostać kierownikiem budowy?

Kierownik budowy odpowiada za szereg kwestii związanych z prowadzeniem budowy. Jego szczegółowe obowiązki wymienione są w ustawie Prawo budowlane (program na egzamin ustny). Przede wszystkim kierownik budowy może kierować budową lub robotami budowlanymi, a także sprawować nadzór autorski nad zgodnością prowadzonych prac z projektem budowlanym (promocja 3 w 1). Kierownikiem budowy można zostać po ukończeniu wyższych studiów na kierunku budownictwo lub architektura. Osoba aspirująca na to stanowisko musi też posiadają prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli uprawnienia budowlane, najlepiej w zakresie nieograniczonym.
Choć wydaje się to dość proste, to jednak uzyskanie uprawnień budowlanych wcale nie jest łatwe (segregator). Przede wszystkim po ukończeniu studiów należy jeszcze odbyć praktykę, która jest niezbędna, aby można było przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Takie egzamin odbywa się dwa razy do roku, a jego organizatorem są okręgowe izby inżynierów budownictwa. Egzamin złożony jest z części pisemnej i ustnej. Aby otrzymać uprawnienia budowlane, należy zaliczyć każdy etap egzaminu. Następnie otrzymuje się decyzję o nadaniu uprawnień. Kierownikiem budowy można zostać dopiero po uiszczeniu składki członkowskiej i izbie samorządu zawodowego i wykupieniu ubezpieczenia OC (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami