Jak można zostać kierownikiem budowy?

Kierownik budowy to funkcja bardzo często mylona z majstrem (program na komputer). Tymczasem majster nie potrzebuje uprawnień budowlanych, aby pracować na budowie, natomiast kierownik budowy musi je posiadać, ponieważ tylko wtedy może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na telefon). Kierownik budowy musi być na każdej budowie, bez względu na jej zasięg czy czas trwania. Bez niego nie można też rozpocząć rozbudowy, przebudowy czy wyburzania obiektu budowlanego. Za obecność kierownika budowy na terenie budowy zawsze odpowiedzialny jest inwestor – może on zatrudnić na to stanowisko osobę mającą odpowiednie uprawnienia lub zgodzić się, aby prace były nadzorowane przez kierownika budowy należącego firmy świadczącej usługi budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Szereg kwestii związanych z prowadzeniem budowy

Jak można zostać kierownikiem budowy?

Kierownik budowy odpowiada za szereg kwestii związanych z prowadzeniem budowy. Jego szczegółowe obowiązki wymienione są w ustawie Prawo budowlane (program na egzamin ustny). Przede wszystkim kierownik budowy może kierować budową lub robotami budowlanymi, a także sprawować nadzór autorski nad zgodnością prowadzonych prac z projektem budowlanym (promocja 3 w 1). Kierownikiem budowy można zostać po ukończeniu wyższych studiów na kierunku budownictwo lub architektura. Osoba aspirująca na to stanowisko musi też posiadają prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli uprawnienia budowlane, najlepiej w zakresie nieograniczonym.
Choć wydaje się to dość proste, to jednak uzyskanie uprawnień budowlanych wcale nie jest łatwe (segregator). Przede wszystkim po ukończeniu studiów należy jeszcze odbyć praktykę, która jest niezbędna, aby można było przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Takie egzamin odbywa się dwa razy do roku, a jego organizatorem są okręgowe izby inżynierów budownictwa. Egzamin złożony jest z części pisemnej i ustnej. Aby otrzymać uprawnienia budowlane, należy zaliczyć każdy etap egzaminu. Następnie otrzymuje się decyzję o nadaniu uprawnień. Kierownikiem budowy można zostać dopiero po uiszczeniu składki członkowskiej i izbie samorządu zawodowego i wykupieniu ubezpieczenia OC (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !