Blog

09.02.2019

Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu?

W artykule znajdziesz:

Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu?

W przypadku, gdy istniejący budynek znajdzie się obszarze oddziaływania obiektu, który został zaplanowany na sąsiedniej działce, jego właściciel może odwołać się od decyzji o pozwoleniu na budowę (program na komputer). Niestety prawo budowlane jest dość enigmatyczne w kwestii definiowania obszaru oddziaływania planowanych obiektów. Obszarem tym nazywany jest teren wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych w otoczeniu obiektu budowlanego. Przepisy te wprowadzające dotyczące tego obiektu ograniczenia w zagospodarowaniu działki budowlanej (program na telefon). Konieczne jest więc odniesienie się do innych przepisów, a zwłaszcza do rozporządzenia, które określa warunki techniczne wymagane dla budynków oraz ich usytuowania (program na egzamin ustny).

Przepisy prawa wodnego

Obszar oddziaływania obiektu

W zależności od sytuacji do wyznaczenia obszaru oddziaływania można też zastosować przepisy prawa wodnego, ochrony środowiska, przepisy ochrony przyrody, ochrony zabytków, a nawet ochrony przeciwpożarowej czy prawa energetycznego (promocja 3 w 1). Pod uwagę często brane są również przepisy ustawy i drogach publicznych, prawa górniczego i geologicznego, a nawet Kodeks cywilny. Jedynie niektóre z tych przepisów wskazują bezpośrednio na to, kiedy poszczególne działki znajdują się w obszarze oddziaływania danego obiektu budowlanego (segregator). Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy budynek jednorodzinny będzie postawiony w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki.
W przypadku, gdy obszar oddziaływania mieści się na działce inwestora, dopuszczalna jest procedura uproszczona, czyli zgłoszenie o budowie zamiast wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli jednak obszar wchodzi na działki sąsiednie, to konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę, a do tego właściciele sąsiednich działek stają się stronami postępowania administracyjnego. Mają oni prawo do informacji o wszelkich podejmowanych czynnościach urzędowych. Mogą też korzystać z wglądu do akt sprawny, a także zgłaszać swoje uwagi (opinie). Są też uprawnienia do odwołania się od wydanej decyzji zezwalającej na budowę. Wówczas często konieczne jest wykonanie nowego projektu w taki sposób, aby obszar oddziaływania w całości zmieścił się na działce.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami