Blog

Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Jak zostać kierownikiem budowy?

W artykule znajdziesz:

Jak zostać kierownikiem budowy?

Kierownik budowy to jedna z najważniejszych osób na budowie. Do jego zadań należy koordynacja oraz zarządzanie procesami budowlanymi. Bez kierownika budowy nie można rozpocząć żadnych prac związanych z budowaniem czy rozbudowywaniem obiektów i wymagających pozwolenia na budowę oraz podlegającym bezpośrednim przepisom prawa budowlanego. Za obecność kierownika budowy odpowiada bezpośrednio inwestor. Osoba, która chce zostać kierownikiem budowy, musi spełniać wiele wymagać. Szczegółowe informacje dotyczące warunków, pozwalających na zdobycie tego zawodu, znajdują się ustawie Prawo Budowlane. Wynika z niej, że kierownikiem budowy może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym lub budowlanym (opinie o programie). Ponadto taka osoba musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 11
Jak zostać kierownikiem budowy?

Samodzielne funkcje techniczne są zdefiniowane w ustawie i oznaczają działalność, która jest związana z „koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,

• kierowanie robotami budowlanymi,

• kierowanie budową,

• kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz sprawowanie autorskiego nadzoru,

• rzeczoznawstwo budowlane,

• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,

• wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego.

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie można zdobyć po ukończeniu studiów odpowiednich dla danej specjalizacji lub pokrewnych oraz kilkuletniej praktyki na budowie. Praktyka musi obejmować sprawowanie funkcji technicznych pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Praktyka może też obejmować prace projektowe. Ponadto konieczne jest pomyślne zdanie egzaminów na w/w uprawnienia.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 16 Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 17 Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 18
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 19
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 20 Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 21 Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 22
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 32 Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 33 Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 34
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 35
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 36 Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 37 Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 38
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obciążenia od urządzeń technologicznych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami