Jakie są rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych

Inżynier może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko wtedy, gdy posiada uprawnienia budowlane – wówczas może być kierownikiem budowy lub projektantem (program na komputer). Uprawnienia można zdobyć w 1 z 10 specjalności, przy czym, aby otrzymać uprawnienia w wybranej specjalności, należy mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także odbyć praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów i/lub kierowaniu robotami budowlanymi (program na telefon). Niezbędne jest również zdanie państwowego egzaminu, sprawdzającego znajomość przepisów oraz całego procesu budowlanego. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym uprawnienia budowlane można zdobyć do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania (program na egzamin ustny).

Sprawowanie kontroli technicznej

Rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych

Według ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania pozwalają na sporządzanie projektów oraz sprawdzanie poprawności projektów architektoniczno-budowlanych (promocja 3 w 1). Ponadto dzięki uprawnieniom budowlanym do projektowania inżynier ma prawo do sprawowania nadzoru autorskiego oraz do sprawowania kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. Z kolei uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi pozwalają w pierwszej kolejności na kierowanie budową lub różnego rodzaju robotami budowlanymi (segregator).
Inżynier, który ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi może kierować wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych, a także sprawować kontrolę techniczną i nadzór nad ich wytwarzaniem. Może też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawować kontrolę techniczną w zakresie prawidłowego utrzymania obiektów budowlanych (opinie). W obu rodzajach uprawnień można otrzymać jedną z wybranych specjalności – architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną drogową, inżynieryjną mostową, inżynieryjną kolejową, inżynieryjną wyburzeniową, instalacyjną telekomunikacyjną, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, inżynieryjną hydrotechniczną oraz instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !