Jednorazowe powleczenie błonką bitumiczną

Jednorazowe powleczenie błonką bitumiczną

Jednorazowe powleczenie błonką bitumiczną daje gwarancję ochrony świeżego betonu przez okres 3-4 tygodni, a więc dostatecznie długo. Emulsję bitumiczną można rozprowadzać na wykończoną nawierzchnię po upływie 2-3 godzin, natomiast bitumy upłynnione po upływie około 4 godzin, a bitumy na gorąco dopiero następnego dnia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lepsze rezultaty osiąga się przy dwukrotnym rozprowadzaniu bitumu, dzięki czemu uzyskuje się błonkę bardziej szczelną. Należy przy tym pamiętać, że boczne ściany nawierzchni powinny być pokryte błonką ochronną po usunięciu prowadnic.

Ogólnie można stwierdzić, iż nowoczesny sposób pielęgnacji bitumu chroni świeżo wykonaną nawierzchnię betonową przed działaniem czynników atmosferycznych, zwiększa czas trwania nawierzchni, poprawia warunki eksploatacji, a poza tym upraszcza organizację robót, obniża pracochłonność oraz koszty wykonania. W razie stosowania przy pielęgnacji nawierzchni powłok wodoszczelnych przed ułożeniem papieru czy też folii należy beton pokrywać na przeciąg 10-30 godzin wilgotnym brezentem. Układając powłoki należy zwracać uwagę, aby szczelnie przylegały one do powierzchni nawierzchni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Aby ten sposób pielęgnacji był opłacalny, należy dbać o to, aby powłoki - zwłaszcza z folii - mogły być kilkakrotnie użyte.
Przy wszystkich sposobach pielęgnacji świeżego betonu należy zabezpieczyć szczeliny przed ich zanieczyszczeniem, aby nie spowodować zbędnych dodatkowych robót związanych z ich oczyszczaniem przed zapełnieniem masą zalewową. W tym celu szczeliny po uprzednim usunięciu wkładek pokrywa się papą lub papierem z opakowania cementu (uprawnienia budowlane).

Późną jesienią, kiedy temperatura powietrza spada poniżej +4°C, należy świeży beton pokrywać matami słomianymi, wojłokami, lub w ostateczności grubszą niż zwykle warstwą piasku 10 do 15 cm. Po ukończeniu okresu pielęgnacji nawierzchnię zamiata się, czyści dokładnie szczeliny, wypełnia się je masą zalewową, ustawia się krawężniki, wykańcza pobocza i dopiero wówczas otwiera się drogę dla ruchu (program egzamin ustny). Powinno to nastąpić w porze ciepłej co najmniej po 3 tygodniach, a w porze chłodnej po 4 tygodniach od momentu wykonania nawierzchni. Nawierzchnia betonowa, podobnie jak i inne obiekty inżynierskie znajdujące się w użytkowaniu, wymaga stałej konserwacji podyktowanej z jednej strony dogodnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego, z drugiej zaś niedopuszczeniem do nadmiernych zniszczeń, które mogą powodować konieczność bardzo kosztownych napraw, a nawet całkowitej odbudowy.

Czynniki powodujące niszczenie nawierzchni

Czynniki powodujące niszczenie nawierzchni można podzielić na dwie grupy, a mianowicie:
- klimatyczno-atmosferyczne,
- ruchu drogowego (opinie o programie).
Wpływy atmosferyczne. Nawierzchnia podlega stałym wpływom atmosferycznym w postaci destrukcyjnego oddziaływania wody i wahań temperatury.

Woda spływając po nawierzchni lub przesiąkając do korpusu drogowego oddziaływa szkodliwie przez:
a) obniżenie własności wytrzymałościowych nasiąkniętego betonu,
b) rozsadzanie zapełnionych rys i szczelin,
c) obniżenie nośności podłoża gruntowego.

Wahania temperatury powodują w połączeniu z wodą tzw. wietrzenie betonu oraz powstawanie naprężeń dodatkowych w płytach betonowych. Ruch drogowy. Głównym czynnikiem wpływającym na zużycie nawierzchni jest oddziaływanie na nią wszelkiego rodzaju ruchu drogowego. Wielkość tych wpływów zależy od rodzaju ruchu i jego natężenia, od wielkości sił skupionych oraz szybkości poruszania się pojazdów. Rodzaje zużycia nawierzchni. Nawierzchnia betonowa pod wpływem powyżej opisanych czynników ulega zużyciu i odkształceniom (segregator aktów prawnych).

Występujące różnego rodzaju zniszczenia nawierzchni mogą występować w postaci:
- pęknięcia przez całą grubość i szerokość lub długość płyt,
- obłamywania narożników,
- wybojów,
- nierównomiernego osiadania płyt,
- ścierania górnej warstwy,
- przełomów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami