Blog

Elementy konstrukcji zdjęcie nr 10
13.03.2024

Kalkulator specjalności uprawnień

W artykule znajdziesz:

Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych jest narzędziem, które pozwala sprawdzić, jakie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych można uzyskać na podstawie posiadanego wykształcenia lub tytułu zawodowego (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer). System ten opiera się na przepisach zawartych w Ustawie Prawo budowlane, a dokładniej w artykule 14 tej ustawy, oraz na załącznikach nr 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Aby skorzystać z takiego kalkulatora, należy:

  • Wybrać posiadane wykształcenie lub tytuł zawodowy: Na pierwszym etapie wybierasz swój kierunek studiów wyższych lub posiadany tytuł zawodowy (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon). Może to być na przykład inżynieria lądowa, architektura, technologia budowy maszyn itp.
  • Sprawdzić dostępne specjalności i rodzaje uprawnień: System na podstawie wybranego wykształcenia przedstawi listę specjalności i rodzajów uprawnień, które możesz uzyskać. Uprawnienia budowlane dzielą się na różne kategorie, np. projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi w określonych specjalnościach (jak konstrukcyjno-budowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, itp.).
  • Zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdobycia uprawnień: Po wybraniu interesujących Cię uprawnień, kalkulator może również udzielić informacji o wymaganiach, które należy spełnić, aby je uzyskać. Mogą to być na przykład wymagane kursy, staż pracy w branży, czy zdanie egzaminu państwowego (uprawnienia budowlane).

Dodatkowe informacje

Zasady weryfikacji wykształcenia do uzyskania uprawnień budowlanych, jak określono w paragrafie 4 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zapewniają elastyczność w ocenie kwalifikacji kandydatów.

  • Tytuł zawodowy: Ukończenie studiów I stopnia powinno zakończyć się uzyskaniem tytułu inżyniera, natomiast studia II stopnia – tytułem magistra inżyniera. Jest to podstawowe kryterium oceny wykształcenia (program egzamin ustny).
  • Porównanie zakresu przedmiotów: W przypadku, gdy nazwa ukończonego kierunku studiów nie znajduje się na liście określonej w rozporządzeniu, istnieje procedura umożliwiająca weryfikację wykształcenia przez komisję kwalifikacyjną. Komisja ma możliwość porównania zakresu przedmiotów ukończonych przez wnioskodawcę z przedmiotami kierunku podstawowego dla danej specjalności uprawnień. Jeśli wykazane przedmioty stanowią co najmniej 1/3 programu studiów, takie wykształcenie może zostać zaakceptowane, nawet jeśli nazwa kierunku jest niezgodna z wymienionymi w rozporządzeniu (opinie o programie).
  • Decyzja okręgowej komisji kwalifikacyjnej: Ostateczna decyzja o kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej należy do okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Komisja ta, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, ocenia przedłożone dokumenty i na ich podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu uprawnień (segregator aktów prawnych).

To podejście umożliwia uwzględnienie indywidualnego przypadku każdego wnioskodawcy i zapewnia, że kwalifikacje są oceniane kompleksowo, nie tylko na podstawie nazwy kierunku studiów. Warto jednak pamiętać, że proces ten wymaga dokładnego przygotowania i przedłożenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzają zakres ukończonych studiów oraz ich zgodność z wymaganiami dla danej specjalności uprawnień budowlanych (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Elementy konstrukcji zdjęcie nr 15 Elementy konstrukcji zdjęcie nr 16 Elementy konstrukcji zdjęcie nr 17
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 18
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 19 Elementy konstrukcji zdjęcie nr 20 Elementy konstrukcji zdjęcie nr 21
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 31 Elementy konstrukcji zdjęcie nr 32 Elementy konstrukcji zdjęcie nr 33
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 34
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 35 Elementy konstrukcji zdjęcie nr 36 Elementy konstrukcji zdjęcie nr 37
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Elementy konstrukcji zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami