Blog

Ośrodki miejskie zdjęcie nr 10
30.05.2018

Kierunki studiów na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Kierunki studiów na uprawnienia budowlane


Kierunki studiów na uprawnienia budowlane

 

Dobry wieczór, nazywam się Mariusz Woroniecki. Jestem po technikum budowlanym. Studia ukończyłem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. To był kierunek Budownictwo. Po tych studiach mogłem już po 3 roku studiów rozpocząć praktykę budowlaną na uprawnienia budowlane. Oczywiście studiowałem na studiach dziennych przez pierwszy, drugi i trzeci rok studiów. Po trzecim roku wysłałem CV do jednej z firm budowlanych w Trójmieście. Otrzymałem odpowiedź pozytywną i podjąłem pracę na budowie. To był obiekt mieszkalny 4-piętrowy z garażem podziemnym i infrastrukturą. Tak umówiłem się ze swoim kierownikiem budowy, że będę mógł wychodzić w międzyczasie na zajęcia na uczelni, ponieważ robiłem jeszcze studia magisterskie. Niewiele osób wiedziało, że już po trzecim roku studiów można robić praktykę zawodową na uprawnienia budowlane, dlatego cieszyłem się, że jestem o krok, a nawet kilka kroków dalej niż moi koledzy i koleżanki z roku. I stało się, po zakończeniu studiów magisterskich praktycznie miałem wykonaną całą praktykę. Pracowałem jeszcze 5 miesięcy i mogłem złożyć dokumenty na egzamin na uprawnienia budowlane. Naukę rozpocząłem z programem do nauki TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to była wersja stacjonarna na komputer oraz laptop, natomiast druga wersja do była wersja mobilna na telefon i tablet z systemem Android. Program okazały się idealnym narzędziem do nauki, oczywiście wybrałem do z polecenia znajomych. Dodatkowo wykupiłem tryb Egzamin Ustny, ponieważ chciałem przygotować się kompleksowo do całości egzaminu zarówno do części pisemnej, jak i części ustnej. Nie zawiodłem się. Egzamin pisemny zdałem z wynikiem 93%, natomiast część ustną z wynikiem 88%. Zostałem najmłodszą osobą, która zdobyła uprawnienia budowlane ze swojego rocznika ze studiów na Politechnice Gdańskiej. Niektórzy dopiero zaczynali swoją praktykę, a ja już miałem w ręku decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych. Pytania jakie zapamiętałem z egzaminu to: Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku. Podać, kiedy i w jakich okolicznościach należy przeprowadzać okresowe kontrole urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane w obrębie ciągów komunikacyjnych (za zgodą organów nadzorujących te ciągi) muszą spełniać postulaty bezpieczeństwa, określone w projekcie organizacji ruchu. Jakie co najmniej zabezpieczenia należy przewidzieć ze względu na ruch w ciągach komunikacyjnych. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je w miarę zasypywania, ale można także usuwać je jednoetapowo z wykonanych wykopów. Podać warunki, w jakich można usuwać zabezpieczenie wykopów w sposób jednoetapowy. Kiedy i w jakich sytuacjach powinno być określone bezpieczne nachylenie ścian wykopów w dokumentacji projektowej.

 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Ośrodki miejskie zdjęcie nr 15 Ośrodki miejskie zdjęcie nr 16 Ośrodki miejskie zdjęcie nr 17
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 18
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 19 Ośrodki miejskie zdjęcie nr 20 Ośrodki miejskie zdjęcie nr 21
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 31 Ośrodki miejskie zdjęcie nr 32 Ośrodki miejskie zdjęcie nr 33
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 34
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 35 Ośrodki miejskie zdjęcie nr 36 Ośrodki miejskie zdjęcie nr 37
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ośrodki miejskie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami