Lampa projektorowa

Lampa projektorowa

Lampa projektorowa - lampa o skoncentrowanym systemie świetlnym, która przy odpowiednim ustawieniu w stosunku do specjalnego układu optycznego wysyła wąski strumień światła przy możliwie małych stratach lampa prostownicza - lampa elektronowa do przetwarzania prądu zmiennego na jednokierunkowy, służąca do zasilania urządzeń elektrycznych

Lampa próżniowa - lampa elektronowa o takim stanie rozrzedzenia zawartych w niej gazów, że ich obecność nie wpływa zasadniczo na jej własności elektryczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lampa przekaźnikowa - lampa gazowana, w której powstawanie prądu anody zależy od napięcia lub natężenia prądu elektrody sterującej, natomiast natężenie prądu anody jest zasad liczb niezależne od napięcia elektrody sterującej lampa przełącznikowa - lampa komutacyjna lampa przemiany - lampa elektronowa, spełniająca jednocześnie rolę lampy mieszającej i lampy generacyjnej w układzie przemiany częstotliwości (heterodyny)lampa przemysłowa - lampa elektronowa przeznaczona do pracy w generatorach do nagrzewania indukcyjnego i dielektrycznego oraz w innych urządzeniach przemysłowych dużej mocy lampa punktowa - lampa o dużej luminancji tak zbudowana, że na ogół może być stosowana jako źródło punktowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lampa radaroskopowa - lampa obrazowa radiolokacyjna; l.r. ma ekran okrągły dostosowany do zobrazowania badanego terenu we współrzędnych biegunowych.
lampa regulacyjna, selektoda - lampa wzmacniająca napięciowa, której nachylenie zmienia się w przybliżeniu logarytmicznie ze zmianą napięcia siatki sterującej.
lampa rentgenowska - lampa próżniowa generująca promieniowanie rentgenowskie, powstające pod wpływem bombardowania antykatody strumieniem elektronów
lampa rtęciowa - lampa wyładowcza, której światło [wchodzi głównie ze wzbudzenia atomów pary rtęci (uprawnienia budowlane).

Lampa siatkowa - lampa próżniowa zawierająca katodę, anodę oraz jedną lub więcej siatek lampa sieciowa - lampa elektronowa, której katoda jest przystosowana do zasilania napięciem czerpanym z sieci energetycznej prądu zmiennego bezpośrednio lub za pośrednictwem transformatora żarzeniowego lampa siedmioelektrodowa - heptoda lampa sodowa - lampa wyładowcza, której światło pochodzi głównie ze wzbudzenia atomów pary sodu (program egzamin ustny).

Lampa spektroskopowa

Lampa spektroskopowa - lampa wyładowcza wysyłająca ściśle określone widmo liniowe i umożliwiająca przy użyciu filtrów otrzymanie promieniowania monochromatycznego lampa spustowa - lampa jarzeniowa z jedną lub kilkoma elektrodami przeznaczonymi do zapoczątkowania wyładowania lampa stop - lampa o świetle barwy czerwonej lub pomarańczowej, umieszczona z tyłu pojazdu samochodowego, należąca do świateł hamowania (opinie o programie).
lampa stroboskopowa - lampa gazowana przeznaczona do wytwarzania krótkich okresowych wyładowań świecących.

Lampa sygnałowa - lampa stosowana do nadawania sygnałów optycznych albo jako wskaźnik na tablicach sterowniczych lampa sześcioelektrodowa - heksoda lampa tarczowa - lampa elektronowa, której siatka sterująca ma postać płaskiego krążka (tarczy) lampa termometryczna - lampa elektryczna do cechowania i sprawdzania wskazań pirometrów lampa trójelektrodowa - trioda lampa turbinkowa - górn. przenośna lampa elektryczna z prądnicą napędzaną powietrzem sprężonym, przeznaczona do oświetlania miejsc pracy.
lampa typu E - zob. lampa o fali bieżącej lampa typu M - zob. lampa o fali bieżącej lampa typu O -. lampa o fali bieżącej lampa wiązkowa - lampa elektronowa mająca układ elektronooptyczny przeznaczony do kształtowania strumienia elektronów w postaci jednej lub wielu wiązek (segregator aktów prawnych).

Lampa wielkiej częstotliwości - lampa elektronowa przeznaczona do pracy w zakresie częstotliwości powyżej 20 kHz.
lampa wieloelektrodowa - lampa elektronowa mająca co najmniej trzy elektrody związane z jednym strumieniem elektronów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami