Blog

Przeziernik zdjęcie nr 10
21.06.2021

Lampa projektorowa

W artykule znajdziesz:

Lampa projektorowa

Przeziernik zdjęcie nr 11
Lampa projektorowa

Lampa projektorowa - lampa o skoncentrowanym systemie świetlnym, która przy odpowiednim ustawieniu w stosunku do specjalnego układu optycznego wysyła wąski strumień światła przy możliwie małych stratach lampa prostownicza - lampa elektronowa do przetwarzania prądu zmiennego na jednokierunkowy, służąca do zasilania urządzeń elektrycznych

Lampa próżniowa - lampa elektronowa o takim stanie rozrzedzenia zawartych w niej gazów, że ich obecność nie wpływa zasadniczo na jej własności elektryczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lampa przekaźnikowa - lampa gazowana, w której powstawanie prądu anody zależy od napięcia lub natężenia prądu elektrody sterującej, natomiast natężenie prądu anody jest zasad liczb niezależne od napięcia elektrody sterującej lampa przełącznikowa - lampa komutacyjna lampa przemiany - lampa elektronowa, spełniająca jednocześnie rolę lampy mieszającej i lampy generacyjnej w układzie przemiany częstotliwości (heterodyny)lampa przemysłowa - lampa elektronowa przeznaczona do pracy w generatorach do nagrzewania indukcyjnego i dielektrycznego oraz w innych urządzeniach przemysłowych dużej mocy lampa punktowa - lampa o dużej luminancji tak zbudowana, że na ogół może być stosowana jako źródło punktowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lampa radaroskopowa - lampa obrazowa radiolokacyjna; l.r. ma ekran okrągły dostosowany do zobrazowania badanego terenu we współrzędnych biegunowych.
lampa regulacyjna, selektoda - lampa wzmacniająca napięciowa, której nachylenie zmienia się w przybliżeniu logarytmicznie ze zmianą napięcia siatki sterującej.
lampa rentgenowska - lampa próżniowa generująca promieniowanie rentgenowskie, powstające pod wpływem bombardowania antykatody strumieniem elektronów
lampa rtęciowa - lampa wyładowcza, której światło [wchodzi głównie ze wzbudzenia atomów pary rtęci (uprawnienia budowlane).

Lampa siatkowa - lampa próżniowa zawierająca katodę, anodę oraz jedną lub więcej siatek lampa sieciowa - lampa elektronowa, której katoda jest przystosowana do zasilania napięciem czerpanym z sieci energetycznej prądu zmiennego bezpośrednio lub za pośrednictwem transformatora żarzeniowego lampa siedmioelektrodowa - heptoda lampa sodowa - lampa wyładowcza, której światło pochodzi głównie ze wzbudzenia atomów pary sodu (program egzamin ustny).

Lampa spektroskopowa

Lampa spektroskopowa - lampa wyładowcza wysyłająca ściśle określone widmo liniowe i umożliwiająca przy użyciu filtrów otrzymanie promieniowania monochromatycznego lampa spustowa - lampa jarzeniowa z jedną lub kilkoma elektrodami przeznaczonymi do zapoczątkowania wyładowania lampa stop - lampa o świetle barwy czerwonej lub pomarańczowej, umieszczona z tyłu pojazdu samochodowego, należąca do świateł hamowania (opinie o programie).
lampa stroboskopowa - lampa gazowana przeznaczona do wytwarzania krótkich okresowych wyładowań świecących.

Lampa sygnałowa - lampa stosowana do nadawania sygnałów optycznych albo jako wskaźnik na tablicach sterowniczych lampa sześcioelektrodowa - heksoda lampa tarczowa - lampa elektronowa, której siatka sterująca ma postać płaskiego krążka (tarczy) lampa termometryczna - lampa elektryczna do cechowania i sprawdzania wskazań pirometrów lampa trójelektrodowa - trioda lampa turbinkowa - górn. przenośna lampa elektryczna z prądnicą napędzaną powietrzem sprężonym, przeznaczona do oświetlania miejsc pracy.
lampa typu E - zob. lampa o fali bieżącej lampa typu M - zob. lampa o fali bieżącej lampa typu O -. lampa o fali bieżącej lampa wiązkowa - lampa elektronowa mająca układ elektronooptyczny przeznaczony do kształtowania strumienia elektronów w postaci jednej lub wielu wiązek (segregator aktów prawnych).

Lampa wielkiej częstotliwości - lampa elektronowa przeznaczona do pracy w zakresie częstotliwości powyżej 20 kHz.
lampa wieloelektrodowa - lampa elektronowa mająca co najmniej trzy elektrody związane z jednym strumieniem elektronów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Przeziernik zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Przeziernik zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Przeziernik zdjęcie nr 16 Przeziernik zdjęcie nr 17 Przeziernik zdjęcie nr 18
Przeziernik zdjęcie nr 19
Przeziernik zdjęcie nr 20 Przeziernik zdjęcie nr 21 Przeziernik zdjęcie nr 22
Przeziernik zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przeziernik zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przeziernik zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przeziernik zdjęcie nr 32 Przeziernik zdjęcie nr 33 Przeziernik zdjęcie nr 34
Przeziernik zdjęcie nr 35
Przeziernik zdjęcie nr 36 Przeziernik zdjęcie nr 37 Przeziernik zdjęcie nr 38
Przeziernik zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przeziernik zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przeziernik zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami