Powierzchnię masy pianobetonowej

Powierzchnię masy pianobetonowej

W celu otrzymania masy pianobetonowej do mieszalnika 3 zlewa się najpierw zaprawę cementową, a następnie pianę. Mieszanie uważa się za zakończone w pół minuty od chwili osiągnięcia przez masę jednolitej barwy, co trwa 2-3 minut. Z masy nie powinny wydzielać się większe pęcherzyki powietrza (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zbyt długie mieszanie masy obniża trwałość piany, niszczy strukturę i powoduje osiadanie. Przy stosowaniu mieszarek z dwoma mieszalnikami w mniejszym ubija się pianę, a w dużym najpierw przygotowuje się zaprawę, a następnie po wlaniu do niego piany - masę pianobetonową. Jednorodność masy pianobetonowej poznaje się oznaczając ciężar objętościowy z różnych warstw tego samego zarobu; różnice nie powinny przekraczać 10%. Natomiast osiadanie masy w ciągu 24 godz nie powinno być większe niż 5 mm, przy dokładności pomiaru 0,5 mm. Zależnie od warunków dojrzewania elementów formy mogą być stalowe, żelbetowe, a w przypadku niewielkiej produkcji dopuszcza się drewniane. Powinny one spełniać następujące wymagania:
- zapewnić wymiary elementów z tolerancją wymaganą przez normy,
- powinny być łatwe do rozbierania i składania (nie powinny być zamykane na śruby),
- powinny być jak najlżejsze, ale wystarczająco sztywne, aby zwichrowanie przy oparciu w dwóch miejscach po przeciwprostokątnej nie przewyższało 1/500,
- przed napełnieniem masą pianobetonową powinny być zabezpieczone przed przywieraniem masy do ścianek przez posmarowanie mlekiem wapiennym, farbą kredową, zużytym olejem mineralnym, ługami posulfitowymi itp. (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zbrojenie elementów pianobetonowyeh powinno być wykonane z siatek lub szkieletu spawanego punktowo ze stali okrągłej, gładkiej, węglowej (odpowiadającej jakości wg PN-63/H-84021).
Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed korozją przez powleczenie go powłoką przeciwkorozyjną.
Przy układaniu zbrojenia w formach należy stosować podkładki z pianobeto- nu, tak aby zapewnić odpowiednią grubość warstwy pianobetonu między zbrojeniem a ściankami formy.
Produkcję elementów z pianobetonu można prowadzić przy temperaturze nie niższej niż +10°C (uprawnienia budowlane). W przypadku produkcji w warunkach polowych (na placu budowy) masa pianobetonowa, zarówno w trakcie przygotowywania jak i podczas dojrzewania, powinna być zabezpieczona przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (upał, wiatr, słońce, deszcz, mróz).
Masę pianobetonową przenosi się do form za pomocą specjalnych urządzeń zapewniających wymaganą szybkość operacji. Od chwili przygotowania masy pianobetonowej do zakończenia układania jej w formach nie może upłynąć więcej niż 10 minut. W celu dokładnego zapełnienia naroży form „sztychuje” się w tych miejscach masę pianobetonową. Wysokość odlewanej warstwy zależy od prędkości wiązania cementu (program egzamin ustny).

Powierzchnia masy pianobetonowej

Powierzchnię masy pianobetonowej wyrównuje się w formach za pomocą łat. Przy układaniu form warstwami należy przedzielać je podkładkami drewnianymi uważając, aby formy nie ulegały zwichrowaniu.
Uformowane elementy powinny dojrzewać w warunkach zapewniających uzyskanie wytrzymałości wymaganej przy rozformowywaniu (opinie o programie). Czas dojrzewania można skrócić stosując:
- cementy szybkotwardniejące,
- cementy wysokich marek,
- środki przyspieszające twardnienie,
- naparzanie niskoprężne.

Okres, po którym można rozformowywać elementy, zależy od temperatury otoczenia, w którym przebywają. Przy temperaturze 15-P25°C boczne ścianki form można zdejmować po 1 dniu, a wyjmować elementy z form można po 2-3 dniach. Przy temperaturze 10-M5°C boczne ścianki form można zdjąć dopiero po 2 dniach, a elementy można wyjmować z form po upływie 3-4 dni (segregator aktów prawnych).
Elementy o większej zawartości kruszywa grubego nie będą zaliczane do popiołobetonów.

Cechy fizyczne popiołobetonów są zależne od wielu czynników, m. in. od:
- składu chemicznego i granulometrycznego popiołów,
- ciężaru nasypowego popiołów,
rodzaju i ilości użytych do produkcji spoiw,
- zastosowanych metod technologicznych produkcji, a w szczególności od sposobu formowania i sposobu dojrzewania (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !