Blog

16.01.2020

Maszyna walcowa

W artykule znajdziesz:

Maszyna walcowa

Maszyna walcowa

Każda maszyna walcowa składa się z pary walców stalowych umieszczonych równolegle i obracających się w przeciwnych kierunkach oba walce zmontowane są na stalowej podstawie w ten sposób, że jeden osadzony jest na stałe, drugi zaś można nastawiać odpowiednio do żądanej szerokości szczeliny między walcami (uprawnienia budowlane).

Najczęściej stosowane są walce gładkie. Czasem stosowane są dwie pary walców: pierwsza górna pracuje przy szerszej szczelinie, mając za zadanie wstępne roztarcie gliny; druga dolna nastawiona na węższą szczelinę kontynuuje rozcieranie na ziarna drobniejsze (program na telefon).

Przy glinach, w których znajdują się twarde bryły, stosuje się najpierw walce o powierzchni zaopatrzonej w żebra, zęby lub guzy, a następnie walce gładkie. Gniotowniki składają się z dwóch ciężkich kół, tzw. biegunów, wspartych na talerzu; są one osadzone na poziomej osi umocowanej z kolei do obracającej się osi pionowej (program na komputer).

Jeden biegun, obracający się po torze o większym promieniu, porusza się na pełnej płycie, podczas gdy biegun obracający się po torze o mniejszym promieniu porusza się na płycie dziurkowanej. Zewnętrzny biegun miażdży glinę, która następnie zostaje zgarnięta na tor wewnętrznego bieguna tutaj zostaje rozdrobniona do reszty i przeciśnięta w dół przez ruszt.Jednocześnie z rozdrabnianiem glina jest nawilżana. Z kołotoku glina przechodzi do mieszadła lub na walce gładkie (program egzamin ustny).

Składniki masy

Składniki masy powinny być przed formowaniem starannie wymieszane. Jest to konieczne, ponieważ piaski i inne składniki mają odmienne współczynniki kurczenia się przy wysychaniu, co mogłoby stać się przyczyną pęknięć w dalszej produkcji.

Przy mokrym sposobie formowania do mieszania i nawilżania stosuje się mieszadła z jednym lub dwoma wałami zaopatrzonymi w ostre łopatki (opinie o programie).

Masa uprzednio rozdrobniona na walcach i gniotownikach dochodzi do jednego końca mieszadła, zostaje przemieszana i przesunięta przez łopatki na drugi koniec, skąd wychodzi przez otwór. Nawilżanie odbywa się przez przewód, w którym wykonane są w równomiernych odstępach otworki na całej długości mieszadła (segregator aktów prawnych).

Maszyny do przygotowywania masy przeznaczonej do formowania sposobem półsuchym. Opisane powyżej maszyny stosowane są wtedy, gdy masa ma być formowana sposobem mokrym, obecnie najbardziej w Polsce rozpowszechnionym.

Jeżeli masa ma być formowana przez prasowanie sposobem półsuchym, wówczas używane są suszarnie (przeważnie w postaci obracającego się pochyłego bębna), maszyny do mielenia gliny (łamacze, gniotowniki, młyny młotkowe), sita mechaniczne itp. Maszyny wymienione w p. d. lub podobne są czasem również stosowane przy wyrobach porowatych, których składniki (glina i spalające się domieszki) zostają najpierw podsuszone, następnie mielone, mieszane oraz nawadniane do formowania z mokrej masy plastycznej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami