Blog

Kroczek zdjęcie nr 10
22.02.2022

Moment minimalny

W artykule znajdziesz:

Kroczek zdjęcie nr 11
Moment minimalny

Moment przy 4 jest momentem maksymalnym. Moment minimalny Mm występuje wzdłuż tworzącej m w odległości 1,74 R (pi od swobodnej krawędzi (program uprawnienia budowlane na komputer). W związku z tym, jeżeli przyjąć, że płyta nie opiera się na przeponie, powstaną dwie linie załomu, uwidocznione na rysunku. Linie te przebiegają wg tworzących od przepony do przepony.

W rzeczywistości linie pęknięć nie dochodzą do przepon, które przeciwstawiają się obrotowi prostokątnych elementów płaskich (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Powstaje jednak, zgodnie z teorią linii załomu Linie załomu określamy jako dodatnie lub ujemne w zależności od znaków momentów zginających. Znaki linii wskazane są na rysunku. Płaskie elementy trójkątne dokonują obrotu dokoła swych linii oparcia na przeponach, elementy zaś sześciokątne dokoła linii przerywanej a-a, i wreszcie elementy trapezowe dokoła głównej dodatniej linii załomu c-c.

W celu wstępnego wyznaczenia układu linii załomu umieszczamy linię ujemną b-b w pobliżu tworzącej m układu. Z drugiej strony linia załomu c-c powinna na ogół znajdować się daleko od wzdłużnicy 4, gdyż w przeciwnym przypadku trójkąty a-b-c byłyby bardzo długie i za silnie przeciwstawiałyby się obrotowi (uprawnienia budowlane).

Teoretycznie można przyjąć, że okoliczność ta wskazuje na niedokładność uprzednio podanej teorii wzdłużnie, gdzie były brane pod uwagę tylko momenty M,,. Ze względu na to, że płaskie pasmo płytowe m-4 jest o wiele szersze niż 1 m, jego wytrzymałość na skręcanie jest większa. W związku z tym, dobierając siły we wzdłużnicach, należy przyjąć liczbowo większe wartości w punkcie 4 niż w punkcie m, nie obawiając się w pobliżu 4 większych momentów skrajnych dla linii załomu, niż w pobliżu m (program egzamin ustny).

Naprężenia w płycie

Z drugiej jednak strony jest niemożliwe ustalenie prostych wzorów, opartych na teorii wzdłużnie przy całkowitym uwzględnieniu działania płytowego, gdyż działanie to w dużej mierze zależy od długości powłoki. W dodatku, jeżeli nie ma potrzeby przeprowadzenia dokładnego obliczenia płytowego, wyznaczenie momentu skrajnego może nastąpić po prostu przez rozpatrzenie najwęższego pasma płyty (przybliżone wzory poniżej). Ze względu na wpływ pasm szerszych sposób ten jest wystarczająco bezpieczny (opinie o programie).

Wreszcie, przy stosowaniu teorii wzdłużnie w jej prostej postaci, naprężenia w płycie będą się zmniejszać w miarę wzrostu odległości od krawędzi. Podobnie odstępstwa od idealnej teorii plastyczności można uznać za uzasadnione, jeżeli przyjąć pod uwagę, że praktycznie trudno spodziewać się, aby momenty osiągały swe skrajne wartości w znacznej odległości od krawędzi.

Najprostszą metodę obliczenia płyty można przeprowadzić w oparciu o zasadę pracy wirtualnej (przygotowanej). Na ogół można uzyskać wystarczająco dokładne wartości momentów stosując jedno- lub dwukrotne wyznaczenie układu linii załomu. Ze względu na nierównomierne obciążenie, obliczenie jest znacznie trudniejsze od obliczenia płyt zwykłych (segregator aktów prawnych).

Najprostsze obliczenie uzyskujemy wtedy, gdy płyta może przenosić jednakowe momenty zginające we wszystkich kierunkach. Można też to osiągnąć przez zastosowanie tej samej ilości zbrojenia zarówno podłużnego, jak i poprzecznego. Jak wspomniano w p. 1.7.0, zbrojenie w płycie umieszczamy zazwyczaj w środku jej grubości, co umożliwia działanie jednakowych dodatnich i ujemnych momentów skrajnych (promocja 3 w 1).

Dopóki opieramy się na założeniu, że powłoka może przenieść tylko momenty zginające Mv, liniami załomów będą tworzące nie mogą one zbiegać się z rysami powstałymi wskutek naprężeń rozciągających w powłoce. Gdy jednak działanie płytowe jest całkowicie wykorzystane, wzrasta możliwość występowania znacznych momentów wzdłuż rys

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Kroczek zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Kroczek zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Kroczek zdjęcie nr 16 Kroczek zdjęcie nr 17 Kroczek zdjęcie nr 18
Kroczek zdjęcie nr 19
Kroczek zdjęcie nr 20 Kroczek zdjęcie nr 21 Kroczek zdjęcie nr 22
Kroczek zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kroczek zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kroczek zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kroczek zdjęcie nr 32 Kroczek zdjęcie nr 33 Kroczek zdjęcie nr 34
Kroczek zdjęcie nr 35
Kroczek zdjęcie nr 36 Kroczek zdjęcie nr 37 Kroczek zdjęcie nr 38
Kroczek zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kroczek zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kroczek zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami