Moment minimalny

Moment minimalny

Moment przy 4 jest momentem maksymalnym. Moment minimalny Mm występuje wzdłuż tworzącej m w odległości 1,74 R (pi od swobodnej krawędzi (program uprawnienia budowlane na komputer). W związku z tym, jeżeli przyjąć, że płyta nie opiera się na przeponie, powstaną dwie linie załomu, uwidocznione na rysunku. Linie te przebiegają wg tworzących od przepony do przepony.

W rzeczywistości linie pęknięć nie dochodzą do przepon, które przeciwstawiają się obrotowi prostokątnych elementów płaskich (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Powstaje jednak, zgodnie z teorią linii załomu Linie załomu określamy jako dodatnie lub ujemne w zależności od znaków momentów zginających. Znaki linii wskazane są na rysunku. Płaskie elementy trójkątne dokonują obrotu dokoła swych linii oparcia na przeponach, elementy zaś sześciokątne dokoła linii przerywanej a-a, i wreszcie elementy trapezowe dokoła głównej dodatniej linii załomu c-c.

W celu wstępnego wyznaczenia układu linii załomu umieszczamy linię ujemną b-b w pobliżu tworzącej m układu. Z drugiej strony linia załomu c-c powinna na ogół znajdować się daleko od wzdłużnicy 4, gdyż w przeciwnym przypadku trójkąty a-b-c byłyby bardzo długie i za silnie przeciwstawiałyby się obrotowi (uprawnienia budowlane).

Teoretycznie można przyjąć, że okoliczność ta wskazuje na niedokładność uprzednio podanej teorii wzdłużnie, gdzie były brane pod uwagę tylko momenty M,,. Ze względu na to, że płaskie pasmo płytowe m-4 jest o wiele szersze niż 1 m, jego wytrzymałość na skręcanie jest większa. W związku z tym, dobierając siły we wzdłużnicach, należy przyjąć liczbowo większe wartości w punkcie 4 niż w punkcie m, nie obawiając się w pobliżu 4 większych momentów skrajnych dla linii załomu, niż w pobliżu m (program egzamin ustny).

Naprężenia w płycie

Z drugiej jednak strony jest niemożliwe ustalenie prostych wzorów, opartych na teorii wzdłużnie przy całkowitym uwzględnieniu działania płytowego, gdyż działanie to w dużej mierze zależy od długości powłoki. W dodatku, jeżeli nie ma potrzeby przeprowadzenia dokładnego obliczenia płytowego, wyznaczenie momentu skrajnego może nastąpić po prostu przez rozpatrzenie najwęższego pasma płyty (przybliżone wzory poniżej). Ze względu na wpływ pasm szerszych sposób ten jest wystarczająco bezpieczny (opinie o programie).

Wreszcie, przy stosowaniu teorii wzdłużnie w jej prostej postaci, naprężenia w płycie będą się zmniejszać w miarę wzrostu odległości od krawędzi. Podobnie odstępstwa od idealnej teorii plastyczności można uznać za uzasadnione, jeżeli przyjąć pod uwagę, że praktycznie trudno spodziewać się, aby momenty osiągały swe skrajne wartości w znacznej odległości od krawędzi.

Najprostszą metodę obliczenia płyty można przeprowadzić w oparciu o zasadę pracy wirtualnej (przygotowanej). Na ogół można uzyskać wystarczająco dokładne wartości momentów stosując jedno- lub dwukrotne wyznaczenie układu linii załomu. Ze względu na nierównomierne obciążenie, obliczenie jest znacznie trudniejsze od obliczenia płyt zwykłych (segregator aktów prawnych).

Najprostsze obliczenie uzyskujemy wtedy, gdy płyta może przenosić jednakowe momenty zginające we wszystkich kierunkach. Można też to osiągnąć przez zastosowanie tej samej ilości zbrojenia zarówno podłużnego, jak i poprzecznego. Jak wspomniano w p. 1.7.0, zbrojenie w płycie umieszczamy zazwyczaj w środku jej grubości, co umożliwia działanie jednakowych dodatnich i ujemnych momentów skrajnych (promocja 3 w 1).

Dopóki opieramy się na założeniu, że powłoka może przenieść tylko momenty zginające Mv, liniami załomów będą tworzące nie mogą one zbiegać się z rysami powstałymi wskutek naprężeń rozciągających w powłoce. Gdy jednak działanie płytowe jest całkowicie wykorzystane, wzrasta możliwość występowania znacznych momentów wzdłuż rys

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !