Blog

Deskowanie zdjęcie nr 10
16.01.2021

Montaż pomostu roboczego

W artykule znajdziesz:

Montaż pomostu roboczego

Deskowanie zdjęcie nr 11
Montaż pomostu roboczego

Montaż pomostu roboczego należy wykonać na jeżącej na podłożu tarczy. Pierwszy z przewidzianych do ustawienia elementów powinien być wyposażony w dwa zastrzały, a rozmieszczenie pozostałych zastrzałów powinno być zgodne z projektem zaformowania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Szczególnym przypadkiem deskowań dźwigarkowych jest system PERI GRV. Podobnie jak w systemie Rundflex elementem nośnym jest dźwigarek GT 24. Odmienny jest natomiast sposób przejmowania obciążeń świeżej mieszanki przez konstrukcję deskowania. W deskowaniach PERI GRV nie używa się ściągów.

Parcie mieszanki betonowej na ścianki deskowania przenoszą obwodowe rygle przegubowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W wyniku oddziaływania mieszanki betonowej rygle zewnętrze są rozciągane, rygle wewnętrzne zaś ściskane. Pojedynczy rygiel przegubowy składa się z odcinkowych metalowych rygli o długości od 30 cm do 90 cm oraz. z nastawczego rygla przegubowego GSRV o regulacji długości w zakresie od 65 cm do 90 cm. Rygiel nastawczy odgrywa istotną rolę - umożliwia bezstopniowe zamknięcie każdego okręgu.
Miarodajne jest określenie rozciągania w zewnętrznym pierścieniu, gdyż ściskanie pierścieniu wewnętrznym jest zawsze mniejsze.

Brak konieczności używania ściągów jest szczególnie korzystny w przypadku budowli wodoszczelnych, nie ma bowiem problemu z kłopotliwym uszczelnianiem dworów po ściągach. Ponadto rozwiązanie to pozwala na znaczną redukcję kosztów robocizny (montaż i demontaż ściągów) i materiału (uprawnienia budowlane).
Zaleca się, aby podczas betonowania mieszanka była układana i zagęszczana warstwami o wysokości do 30 cm.

Rygle przegubowe GRV i dźwigarki GT 24 są elementami systemowymi często losowanymi do deskowania obiektów mostowych łukowych o różnych krzywiznach sklepień.
Deskowania dźwigarkowe do realizacji ścian krzywoliniowych są ekonomiczną alternatywą do systemów deskowań o stałych wymiarach. Są one szczególnie predysponowane do formowania obiektów o skomplikowanej geometrii (program egzamin ustny).

Deskowania jednostronne

Najczęściej spotykane na rynku krajowym deskowania dźwigarkowe do formowania ścian krzywoliniowych - to: PERI Rundfleks, PERI GRV. Meva Rundfix. Doka H20.
Deskowania jednostronne stosowane są podczas wykonywania ścian betonowych przy istniejących budynkach, murach, przy ściankach szczelinowych, przy skałach, skarpach, tzn. wówczas, kiedy nie można wykorzystać obustronnego deskowania.

W deskowaniach jednostronnych ciśnienie świeżo ułożonej mieszanki betonowej wywierane na płyty deskowania przejmuje konstrukcja kozłów oporowych. Kozły oporowe podpierają i zabezpieczają przed zmianami położenia jednostronne deskowania pionowe (opinie o programie). Można powiedzieć, że są to wolnostojące nieruchome konstrukcje oporowe przenoszące parcie mieszanki betonowej do stałego podłoża (płyty fundamentowej, stropowej) za pośrednictwem kotew traconych oraz tylnych stopek kozła oporowego.
Schemat obciążeń działających na deskowanie jednostronne oraz wykres sił reakcji powstałych w koźle oporowym. Siła wyrywająca Z przejmowana jest przez kotwy oporowe umocowane w płycie fundamentowej lub fundamencie (segregator aktów prawnych).

Producenci deskowań funkcjonujący na naszym rynku budowlanym mają w swoich ofertach kozły oporowe umożliwiające wykonywanie deskowań jednostronnych o wysokości od 1,50 m do 10,0 m. W stosowanych systemach dopuszczalne ciśnienie mieszanki betonowej na ścianki deskowania wynosi 60 kN/nr.

Konstrukcja kozłów oporowych proponowana przez danego producenta deskowań umożliwia stosowanie wszystkich systemów deskowań ściennych tej firmy: deskowań ramowych i dźwigarkowych. Zaletą systemu jest możliwość przenoszenia wcześniej ustawionych płyt z kozłami oporowymi na kolejne stanowisko bez konieczności ich demontażu. Konstrukcję deskowania jednostronnego oraz konstrukcje kozła oporowego wraz z zakotwieniem (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Deskowanie zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Deskowanie zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Deskowanie zdjęcie nr 16 Deskowanie zdjęcie nr 17 Deskowanie zdjęcie nr 18
Deskowanie zdjęcie nr 19
Deskowanie zdjęcie nr 20 Deskowanie zdjęcie nr 21 Deskowanie zdjęcie nr 22
Deskowanie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Deskowanie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Deskowanie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Deskowanie zdjęcie nr 32 Deskowanie zdjęcie nr 33 Deskowanie zdjęcie nr 34
Deskowanie zdjęcie nr 35
Deskowanie zdjęcie nr 36 Deskowanie zdjęcie nr 37 Deskowanie zdjęcie nr 38
Deskowanie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Deskowanie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Deskowanie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami