Mosty o dużych wzniesieniach sklepień

Mosty o dużych wzniesieniach sklepień

W mostach o dużych wzniesieniach sklepień oddzielano pomost od sklepienia na całej rozpiętości przez słupki. Daje to niewątpliwie najczystszy układ sił wewnętrznych, jeżeli krótkie słupki w pobliżu zwornika nie przenoszą momentów zginających. Wadą takiego rozwiązania jest zwiększenie wysokości konstrukcyjnej (program uprawnienia budowlane na komputer).

W wielu mostach łączono słupy ze sklepieniami lub z pomostem przegubowo krzyżując pręty uzbrojenia oraz wprowadzając przekładki z drewna lub korka. Jest to zbędne, gdy słupy są dostatecznie wiotkie w stosunku do sklepienia i pomostu i nie przenoszą momentów zginających przy ugięciach lub przy wydłużeniach tych dwóch elementów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Siłami głównymi w lukach są siły ściskające. Do ich przeniesienia powinien wystarczać beton uzbrojony najmniejszym odsetkiem stali. Z tych samych względów łuków nie sprężamy. Dostatecznie zwarte przekroje prostokątne łuków zbroimy prętami ułożonymi na obwodzie strzemionami. Freyssinet w moście w Veurdre sprowadził odsetek uzbrojenia do 0,4%. Płyty, środniki i przepony łuków o przekrojach skrzynkowych zamkniętych lub otwartych zbroimy siatkami przeciwskurczowymi, ułożonymi pod obiema powierzchniami betonu. Siatki te dajemy z prętów o małej średnicy od 5 do 12 mm, ułożonych w odstępach od 15 do 25 cm. Środniki i płyty łączymy skosami wprowadzając do nich pręty ukośne. Siatki na przeciwległych ścianach wiążemy ze sobą, aby zachować 197 właściwą grubość otuliny (uprawnienia budowlane).

Wprowadzenie grubych prętów wzdłuż łuków lub sklepień jest błędem konstrukcyjnym, prowadzącym do przenoszenia części sił ściskających przez stal, a nie przez beton, wbrew zasadzie przenoszenia przez uzbrojenie jedynie rozciągam
Belki usztywniające, stanowiące zazwyczaj jedną całość z pomostem, dostosowujemy do przenoszenia momentów zginających.
Uzbrojenie belek usztywniających mostów o pomostach ustawionych na tukach różni się od uzbrojenia belek usztywniających mostów o pomostach zawieszonych, gdyż w pierwszym rodzaju mostów belki usztywniające są elementami jedynie zginanymi, natomiast w drugim - oprócz momentów zginających przejmują one rozciąganie (program egzamin ustny).

Dlatego w mostach o pomostach opartych na lukach belki usztywniające wymagają znacznie mniejszej ilości uzbrojenia.
Mogą być one sprężane podobnie jak belki usztywniające mostów o pomostach zawieszonych do łuków. Oszczędności uzyskane przez zastąpienie zwykłego uzbrojenia kablami są w tych mostach mniejsze niż w mostach lukowych ze ściągami (opinie o programie).

Całkowita ilość stali

Całkowita ilość stali, przypadająca na 1 m2 pomostu, jest w mostach opartych na lukach mniejsza niż mostach bezrozporowych.
Słupy i ściany jako elementy ściskane zbroimy jak najmniejszą ilością prętów wzdłużnych traktując je jako uzbrojenie przeciwskurczowe i sprawdzając na momenty zginające, wywołane odkształceniami termicznymi łuków lub pomostu. Sprawdzanie przekrojów słupów lub ścian na momenty przeniesione z pomostu lub sklepień jest zbędne, jeżeli przekroje ich są dostatecznie wiotkie. Mimo to dla zabezpieczenia od skupień naprężeń w połączeniach słupów lub ścian z belkami i sklepieniami należy wprowadzać dodatkowe pręty.

Ustroje mostów wiszących są odróżniane według układów kabli i wieszaków. Dla uporządkowania opisu wyodrębniamy następujące ich rodzaje:
- ustrój o kablach krzywych i wieszakach pionowych, zwany klasycznym,
- ustrój o kablach pochyłych, równoległych, zwany ustrojem A. Caquota,
- ustrój o kablach pochyłych zbieżnych w wierzchołkach słupów lub na pomoście,
Mosty wiszące o pomostach betonowych sprężonych mają następujące wspólne cechy konstrukcyjne:
- kable i wieszaki są zakotwione w pomoście,
- pomost jest sprężony przez poziome składowe oddziaływań kabli lub wieszaków (segregator aktów prawnych).

Ze względu na te cechy, betonowe mosty wiszące są ustrojami zewnętrznie bezrozporowymi, analogicznymi do mostów łukowych, w których rozpór przenoszą ściągi lub belki usztywniające. Ustroje tych mostów są oprócz tego analogiczne do belek sprężonych poddanych momentom ujemnym i różnią się od tych belek tym, że ich kablowanie nie jest obetonowane, lecz wyprowadzone nad pas betonowy.

Opis mostów wiszących o pomostach betonowych uporządkujemy, rozpatrując kolejno następujące rodzaje ich cech:
- komunikacyjne,
- konstrukcyjne,
- statyczne,
- dynamiczne,
- wykonawcze,
- gospodarcze (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !