Blog

Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 10
22.03.2024

Nieobecność na egzaminie

W artykule znajdziesz:

Jeśli nie możesz uczestniczyć w egzaminie na uprawnienia budowlane z ważnych przyczyn, istnieją pewne kroki, które możesz podjąć, aby zmniejszyć ewentualne negatywne konsekwencje:

 • Powiadomienie odpowiednich organów: Jak najszybciej skontaktuj się z organem przeprowadzającym egzamin (np. Izba Inżynierów Budownictwa) i poinformuj o swojej sytuacji (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer). W niektórych przypadkach, jeśli powiadomisz ich wcześniej, mogą zezwolić na przeniesienie terminu egzaminu bez dodatkowych kosztów.
 • Dokumentowanie przyczyn nieobecności: Jeśli twoja nieobecność była spowodowana sytuacją awaryjną lub innymi ważnymi okolicznościami, takimi jak choroba lub nagłe wydarzenia rodzinne, staraj się zgromadzić odpowiednie dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie). Mogą one być wymagane do zwolnienia z opłat lub umożliwienia ponownego przystąpienia do egzaminu.
 • Wniosek o ponowny egzamin: Złóż oficjalny wniosek lub prośbę o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon). W zależności od regulaminu danej instytucji, może to być możliwe bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 • Sprawdzenie regulaminu: Zapoznaj się z regulaminem egzaminacyjnym, aby dowiedzieć się więcej o procedurach i możliwych opłatach za nieobecność oraz o zasadach dotyczących rezygnacji lub przekładania egzaminu.
 • Śledzenie terminów i opłat: Bądź na bieżąco z wszelkimi terminami i wymaganymi opłatami, aby uniknąć nieporozumień i dodatkowych kosztów (uprawnienia budowlane).

 

Nieobecność na egzaminie pisemnym

Jeśli nie stawiłeś się na egzaminie na uprawnienia budowlane, ważne jest, abyś postępował zgodnie z regulaminem określonym przez Izba Architektów RP (IARP) lub odpowiednią izbę w Twoim kraju. Oto kluczowe kroki, które powinieneś rozważyć:

 • Przedstawienie usprawiedliwienia: Jeśli byłeś nieobecny z ważnych przyczyn, musisz przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie. W przypadku planowanej nieobecności usprawiedliwienie powinno zostać przedstawione na 7 dni przed datą egzaminu (program egzamin ustny). W przypadku niezaplanowanej nieobecności masz czas do 7 dni po dacie egzaminu na przedstawienie swoich powodów. Pamiętaj, że akceptowalne przyczyny mogą obejmować problemy zdrowotne (potwierdzone zwolnieniem lekarskim), niezbędne stawienie się w urzędzie (potwierdzone odpowiednim pismem) lub inne istotne okoliczności.
 • Decyzja komisji kwalifikacyjnej: Twoje usprawiedliwienie zostanie rozpatrzone przez komisję kwalifikacyjną. Komisja ta zadecyduje, czy Twoje powody są wystarczające do uzyskania zwrotu opłaty za egzamin.
 • Zwrot opłaty: Jeśli Twoje usprawiedliwienie zostanie uznane za zasadne, otrzymasz zwrot drugiej raty opłaty kwalifikacyjnej, czyli opłaty za przeprowadzenie egzaminu. Jeśli usprawiedliwienie zostanie odrzucone lub nie zostanie przedstawione w odpowiednim terminie, cała opłata za egzamin przepada (opinie o programie).
 • Ponowne przystąpienie do egzaminu: Nieobecność na egzaminie pisemnym lub jego negatywny wynik nie wymaga ponownego przechodzenia przez cały proces kwalifikacyjny. Wystarczy złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu.

 

Nieobecność na egzaminie ustnym

Zasady dotyczące egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane są istotne dla kandydatów, którzy muszą się zmierzyć z tą częścią procesu kwalifikacyjnego. Oto kluczowe informacje, które pomogą zrozumieć procedurę:

 • Zwrot opłaty: Jeśli nieobecność na egzaminie ustnym zostanie uznana przez komisję za zasadną, kandydat może otrzymać zwrot połowy drugiej raty opłaty za egzamin. Podobnie jak w przypadku egzaminu pisemnego, istotne jest, aby przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie w wyznaczonym terminie (segregator aktów prawnych).
 • Procedura w przypadku nieobecności lub niezaliczenia: Jeśli kandydat nie stawi się na egzaminie ustnym lub nie zda tego egzaminu, nie musi ponownie zdawać części pisemnej. Jest to ważne udogodnienie, ponieważ pozytywny wynik z egzaminu pisemnego jest ważny przez okres 3 lat od daty jego przeprowadzenia.
 • Ponowne przystąpienie do egzaminu ustnego: Kandydaci, którzy muszą ponownie zdawać egzamin ustny, powinni złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z koniecznością ponownego uiszczenia opłaty za przeprowadzenie tej części egzaminu (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Te zasady pozwalają kandydatom na lepsze planowanie swojego podejścia do procesu zdobywania uprawnień budowlanych i dają możliwość zarządzania nieprzewidzianymi sytuacjami, takimi jak choroba czy inne ważne okoliczności, które mogą przeszkodzić w udziale w egzaminie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 15 Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 16 Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 17
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 18
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 19 Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 20 Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 21
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 31 Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 32 Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 33
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 34
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 35 Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 36 Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 37
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wytłumienie sufitu zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami