Blog

04.03.2020

Obciążenia użytkowe

Obciążenia użytkowe

Obciążenia użytkowe

Obciążenia użytkowe według normy PN/B-02009. Ścianki działowe 100 kG/m2 powierzchni stropu. Inne ściany z cegły pełnej klasy 80. Wymiar cegły 25 X 12 X 6,5 cm. Ściany zewnętrzne są tak projektowane, że długości otworów okiennych równe są prawie długościom filarów międzyokiennych. Odsadzki dawane są od strony wewnętrznej. Na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem piwnic przyjęto osłabienie filarów bruzdami poziomymi na rury centralnego ogrzewania o głębokości 6 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ściana wewnętrzna nośna ma otwory drzwiowe równomiernie usytuowane na swej długości, zajmujące około 27% jej długości. Odsadzki ściany wewnętrznej zaleca się ze względów konstrukcyjnych wykonywać w obydwie strony, tj. po 7 cm w każdą stronę. Ścianę zaprojektowano w założeniu, że nie ma w niej bruzd. Dłuższe ściany klatki schodowej, jeśli mają odsadzki, są skierowane na zewnątrz klatki. Krótsza wewnętrzna ściana klatki schodowej ma odsadzki w obydwie strony, jak ściana wewnętrzna nośna, jeśli jednak spoczniki piętrowe wypadłyby z tego powodu za wąskie, to odsadzki mogą być skierowane na zewnątrz klatki.

Krótsza zewnętrzna ściana klatki schodowej ma odsadzki do wewnątrz. W ścianach poprzecznych między sąsiednimi lokalami znajdują się kanały dymowe i wentylacyjne. Zaprojektowane na podstawie obliczenia statycznego grubości ścian podane są w cegłach obecnego formatu, gdzie również podano przyjęte proporcje zapraw. Użycie wyższych klas cegły i mocniejszych zapraw pozwala na zmniejszenie grubości murów w dolnych piętrach, a przeto umożliwia wykonanie budynków ceglanych o znacznej ilości kondygnacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jako przykład przedstawimy w tablicy 4-25 obliczone grubości ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej dla budynku o tym samym planie i tych samych obciążeniach stropów co w poprzednim przykładzie przy dziesięciu zaprojektowanych kondygnacjach. W obliczeniu ściany zewnętrznej uwzględniono mimośrody obciążeń i podcięcia filarów na 6 cm na przewody centralnego ogrzewania. Ścianę wewnętrzną obliczono tylko na obciążenia osiowe w założeniu, że nie ma w niej ani kanałów, ani jakichkolwiek podcięć (uprawnienia budowlane).

W obliczeniach przyjęto współczynnik poprawkowy m = 1. grubsze ściany, konieczne ze względów wytrzymałościowych przy wyższych budynkach, zajmują jeszcze większą część rzutu poziomego. Przeznaczenie tak znacznej powierzchni zabudowanej na ściany ogranicza stopień zużytkowania placów budowlanych, co ma szczególnie duże znaczenie w wielkich miastach. Duży ciężar ścian ceglanych wpływa na pogrubienie murów w dolnych piętrach i fundamentach (program egzamin ustny).

Wady materiałów ceramicznych

Aby należycie wyzyskać zalety i ograniczyć wady materiałów ceramicznych do budowy ścian, w przodujących w technice krajach stosowane są następujące środki:
- usprawnienie produkcji w cegielniach drogą jej należytego zmechanizowania w celu uzyskania wyrobów doborowej jakości i dużej wytrzymałości,
- wytwarzanie odpowiedniej ilości lekkich cegieł i pustaków o znacznej wartości ciepłochronnej i dużej wytrzymałości,
- ograniczenie grubości mniej obciążonych ścian do konstrukcyjnie potrzebnej (np. do 38 cm, a nawet 25 cm) z dodaniem w razie potrzeby specjalnego ocieplenia (opinie o programie),
- używanie do murów o znacznym obciążeniu cegieł wysokiej klasy (np. 150) i zaprawy wysokiego znaku (marki),
- usprawnienie transportu, organizacji i mechanizacji na budowie,
- należyte planowanie, finansowanie, zaopatrzenie i kontrola robót na budowie.

Gdy te środki zostaną zastosowane, opłaca się budowa domów murowanych do wysokości 10, a nawet 12 kondygnacji, przy czym grubości ścian są względnie nieduże (promocja 3 w 1).

Mimo produkowania coraz lepszych materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych (np. szkło piankowe), mimo rozwoju konstrukcji szkieletowych i montowanych z płyt, nie ma podstaw do wnioskowania, aby dobre materiały ceramiczne, racjonalnie stosowane, zostały wyrugowane z budownictwa. Przeciwnie, produkcja ich ciągle jeszcze nie wystarcza do zaspokojenia potrzeb rozwijającego się budownictwa.

Przykładem tego jest fakt, że w ciągu najbliższych 10 lat około połowy kubatury budynków wznoszonych w Moskwie przypada na budownictwo z cegły (wypalonej z gliny i wapiennokrzemowej) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami