Blog

Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 10
30.05.2018

Ochrona przed porażeniem elektrycznym dla instalacji niskiego napięcia

W artykule znajdziesz:

Ochrona przed porażeniem elektrycznym dla instalacji niskiego napięcia


Ochrona przed porażeniem elektrycznym dla instalacji niskiego napięcia

 

Często w mediach można usłyszeć, że ktoś wskutek zaniedbania lub też nieprawidłowo zaprojektowanej instalacji elektrycznej został porażony prądem. Jak temu zapobiegać? Przede wszystkim każda modyfikacja instalacji elektrycznej powinna być skontrolowana pod kątem norm bezpieczeństa.

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia powinny być projektowane zgodnie z normą, w której uwzględniona jest ochrona przed porażeniem elektrycznym. Jako niskie napięcie oznacza się sieci o napięciu w zakresie od 50 V do 1000 V.

 

Linie niskiego napięcia powinny być projektowane w układzie TN-C. Możliwe jest projektowanie w układzie TN-S oraz TT, jeśli w projekcie zostanie wykazane, że jest to konieczne dla prawidłowej pracy układów lub dla spełnienia specjalnych wymagań bezpieczeństwa.

 

Przewody powinny być projektowane zgodnie z normą, w tym minimalny przekrój przewodów powinien być zgodny ze wzorem związanym z płynącymi w przewodach prądami, czasem działania zabezpieczenia oraz z materiałem przewodu.

Powinno się stosować odpowiednie uziemienia, które zapobiegną porażeniom elektrycznym. Przewody należy w miarę możliwości łączyć z istniejącymi uziomami. Inne zapisy dotyczące projektowania przewodów są zawarte w normie.

Ważne jest również zabezpieczenie instalacji przed dotykiem bezpośrednim, co zapewni podstawową ochronę przed porażeniem. Należy również zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia, które mogą ochronić przy dotyku pośrednim, w przypadku uszkodzenia.

 

Również stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania jako środek ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) - zarówno dla układów TN oraz TT. Ważne jest, aby wykonywane były uziemienia, zabezpieczające przed uszczerbkiem zdrowotnym po dotknięciu. Uziemienia powinny być odporne na warunki zewnętrzne, jak np. korozja oraz być odporne na ciepło powstałe w wyniku największych prądów uziomowych, a także spełniać wymagania określone w normie. Minimalny przekrój przewodów uziemiających do 16 mm^2 dla przewodów wykonanych z miedzi oraz 50 mm^2 dla przewodów wykonanych ze stali.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 15 Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 16 Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 17
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 18
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 19 Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 20 Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 21
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 31 Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 32 Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 33
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 34
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 35 Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 36 Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 37
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okresowy przegląd oraz czyszczenie instalacji jest wymagane obowiązującymi przepisami zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami