Opis programu na akty prawne

 

Program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 jest przeznaczony dla przyszłych kandydatów starających się o uprawnienia budowlane. W programie tym zawarte są kompletne treści aktów prawnych, które są potrzebne do egzaminu pisemnego oraz ustnego. Po wyborze specjalności program automatycznie filtruje wszystkie akty prawne dotyczące tylko i wyłącznie Twojej specjalności. Dlatego nie musisz szukać i kompletować przepisów, my zrobimy to za Ciebie. Nie musisz obawiać się czy uczysz się z aktualnych ustaw i rozporządzeń. Baza naszego programu jest zawsze aktualna. Na bieżąco śledzimy zmiany w obowiązujących przepisach i od razu uaktualniamy nasza bazę.

 

Jako jedyni na rynku w Polsce posiadamy program takiego typu. Licencja trwa 12 miesięcy i przez ten czas możesz aktualizować program za darmo i w nieograniczonej ilości.

 

Program zawiera w swojej bazie 66 specjalności:

 

- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- inżynieryjnej mostowej,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej (kolejowe obiekty budowlane),
- inżynieryjnej kolejowej (sterowanie ruchem kolejowym),
- inżynieryjnej hydrotechnicznej,
- inżynieryjnej wyburzeniowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tzw. sanitarnej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tzw. elektrycznej,

  

Specjalności te podzielone są na uprawnienia w zakresie:

 

- projektowania w ograniczonym zakresie,

- projektowania bez ograniczeń,
- kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
- kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

 

Po aktywacji programu możliwy jest wydruk wszystkich pełnych tekstów aktów prawnych dotyczących tylko i wyłącznie Twojej specjalizacji. Wydrukowane akty prawne możesz wziąć ze soba na egzamin ustny i z nich korzystać podczas przygotowywania się do odpowiedzi. 

 

 

 

 
 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami