Opis programu na telefon / tablet

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024  w wersji mobilnej na telefon / tablet z systeme Android, Windows oraz iOS jest programem przeznaczonym dla Ciebie, jeżeli potrzebujesz użytkować program w podróży, w pracy, bądź na spacerze. Program w wersji mobilnej niczym nie różni się od programu w wersji stacjonarnej. To jest ten sam program tyle tylko, że można “zabrać" go ze sobą wszędzie. 

W programie mobilnym zawarta jest unikatowa baza pytań przygotowana specjalnie na sesje WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024, która zawiera pytania, których nie znajdziesz na żadnym innym portalu.

Powtarzalność pytań na egzaminach sięga do 97%.

Licencja jest przyznawa na 6 miesięcy i przez ten czas aktualizacje programu są darmowe.

Program na telefon / tablet zawiera w swojej bazie 66 specjalności:

- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- inżynieryjnej mostowej,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej (kolejowe obiekty budowlane),
- inżynieryjnej kolejowej (sterowanie ruchem kolejowym),
- inżynieryjnej hydrotechnicznej,
- inżynieryjnej wyburzeniowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tzw. sanitarnej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tzw. elektrycznej,

Specjalności te podzielone są na uprawnienia w zakresie:

- projektowania w ograniczonym zakresie,
- projektowania bez ograniczeń,
- kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
- kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Program w wersji mobilnej umożliwia pracę w 4 trybach:

I. TRYB NAUKA - w trybie tym każdy użytkownik może sprawdzić poziom swojej wiedzy rozwiązując zestawy pytań w formie testu jednokrotnego wyboru, w którym może zaznaczyć jedną z trzech możliwych odpowiedzi A, B, C. Testy można rozwiązywać według konkretnych aktów prawnych lub ze wszystkich zestawów jednocześnie. Program po wyborze specjalności automatycznie filtruje zestawy pytań przypisane do danej specjalności. Tryb nauka posiada bardzo przydatną funkcję niespotykaną do tej pory na rynku - tzw. karte podpowiedzi do każdego pytania. Rozwiązując test możesz skorzystać z podpowiedzi, które przygotowane są do konkretnego pytania. Podpowiedzi w programie posiadają formę obrazkową, dzięki której w bardzo szybki sposób możesz zapamiętać poprawną odpowiedź oraz formę tekstową (przytoczenie kompletnej treści aktu prawnego, którego dane pytanie z zestawu dotyczy).

II. TRYB EGZAMIN - jeżeli opanujesz wszystkie pytania z trybu nauka, możesz przystąpić do rozwiązywania rzeczywistego egzaminu, w którym liczba pytań oraz czas trwania jest identyczny jak w przypadku egzaminu, który będziesz zdawał w swojej izbie. Po wyborze specjalności program wylosuje karte egzaminacyjną przeznaczoną dla Ciebie. Podczas trwania egzaminu użytkownik tak, jak w prawdziwym egzaminie ma możliwość powrotu do poprzedniego pytania i zmianę swojej odpowiedzi tyle razy ile tylko chce. Egzamin można zakończyć w każdym momencie. Po zakończeniu egzaminu jest wyświetlany jego wynik. Należy otrzymać minimum 75% poprawnych odpowiedzi, żeby egzamin został uznany  na zdany pozytywnie. Po sprawdzeniu wyniku masz możliwość przeglądu wszystkich odpowiedzi z egzaminu, co daje możliwość sprawdzenia, w którym z pytań popełniłeś błąd, bądź z których pytań jesteś już dobrze przygotowany.

III. STATYSTYKI - funkcja statystyk jest dostępna w trybie nauki oraz w trybie egzamin. Statystyki umożliwiają sprawdzenie postępów Twojej nauki i dają Ci pogląd co już umiesz, a nad czym jeszcze musisz popracować. Podgląd statystyk odbywa się w formie wykresu słupkowego (czerwony kolor wykresu - oznacza, że jeszcze musisz popracować nad danym zestawem, zielony - oznacza, że już wszystko umiesz). Statystki można również obserwować w formie wyniku procentowego do każdego pytania lub całego zestawu.

IV. PYTAJ DO SKUTKU, PYTANIA PO KOLEI i LOSOWO - opcja tak umożliwia powtarzenie wszystkich pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi aż do momentu udzielenia poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania. Funkcja Pytaj do skutku jest bardzo przydatną funkcją, ponieważ pokazuje i wyświetla pytania, które sprawiają Ci największą trudność. Pytania z każdego zestawu lub z zsumowanych zestawów możesz rozwiązywać po kolei lub losowo.

 
 
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 10 Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 11 Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 12
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 13
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 14 Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 15 Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 16
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 17

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 18

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 19

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 39 Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 40 Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 41
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 42
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 43 Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 44 Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 45
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 46

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 47

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Opis programu na telefon / tablet zdjęcie nr 48

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami