Blog

01.07.2019

Oświadczenie dokumentujące praktykę zawodową

W artykule znajdziesz:

Oświadczenie dokumentujące praktykę zawodową

Oświadczenie dokumentujące praktykę zawodową

We wrześniu 2014 roku przepisy dotyczące praktyki na uprawnienia budowlane uległy zmianie (program na komputer). Od tego czasu do dokumentowania praktyki zawodowej służy oświadczenie, które zastąpiło książkę praktyki zawodowej (program na telefon).

Wzór tego oświadczenia znajduje się w ustawie Prawo budowlane. Oświadczenie dokumentujące praktykę zawodową musi być podpisane przez projektanta bądź kierownika budowy, które sprawują nadzór nad praktyką. Taka osoba musi spełniać odpowiednie wymagania, czyli m.in. posiadać uprawnienia budowlane zgodne z tymi, o jakie stara się wnioskodawca oraz być czynnym członkiem samorządu zawodowego, co w praktyce oznacza opłacanie składek oraz posiadanie polisy OC (program egzamin ustny).

Razem z oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej konieczne jest złożenie także innych ważnych dokumentów, do których zalicza się zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, decyzję o nadaniu uprawnień sprawującego nadzór nad praktyką oraz zaświadczenie, które potwierdza, że opiekun praktyki jest wpisany na listę odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego, np. okręgowej izby inżynierów budownictwa (opinie o programie). Należy przy tym pamiętać, że każdy z opiekunów praktyki zawodowej, ma do wypełnienie osobne oświadczenie – jest to dokument, bez którego nie można potwierdzić odbycia praktyki zawodowej przez kandydata na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych).

Rubryki dotyczące specjalności

Do każdego wypełnionego oświadczenie konieczne jest dołączenie osobnego zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej – jeden taki dokument z pewnością nie wystarczy. Kolejna ważna kwestia to wypełnienie w oświadczeniu rubryki, która dotyczy specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych. Przy wypełnianiu dokumentów trzeba szczególnie uważać na to, aby były one wypełnione zgodnie z opisem pól oraz kompletnie (promocja 3  w 1). We fragmentach tekstów, które są oznaczone gwiazdkami, należy dokonać stosownych skreśleń. Osobno wypełnia się rubryki dotyczące specjalności i zakresu uprawnień kandydata oraz specjalności i zakresu uprawnień opiekuna praktyki zawodowej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami