Blog

09.12.2021

Płyty dachowe wiat

W artykule znajdziesz:

Płyty dachowe wiat

Płyty dachowe wiat

Do przekryć wiat stosuje się zabezpieczenie osłonne i izolacyjne. Strukturalna ochrona wiat w naszych warunkach klimatycznych nie powinna być brana pod uwagę, ponieważ praktyka wykazała nieprzydatność takich zabezpieczeń (program uprawnienia budowlane na komputer).
Płyty dachowe wiat od góry i od dołu pracują w jednakowym ośrodku powietrznym. Dyfuzja pary wodnej przez płytę dachową nie występuje, a różnice temperatur z obu stron płyty są stosunkowo nieznaczne w porównaniu z różnicą temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach zamkniętych ścianami zewnętrznymi. Z tego powodu żelbetowe płyty wiat pracują w najdogodniejszych warunkach atmosferycznych.

Płyty takie nawet zawilgocone stosunkowo dobrze wysychają od spodu, a odspajanie powłok i przepon od podłoża z powodu parowania wilgoci w praktycznym znaczeniu nie występuje wcale (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podłoże pod powłoki i przepony powinno być trwałe. Gładź cementową stanowiącą podłoże najlepiej układać natychmiast po zabetonowaniu płyt Unika się wtedy odprysków i łuszczenia zaprawy. Najlepsze podłoże stanowią prefabrykowane płyty i deski żelbetowe.

Jeżeli przewiduje się pęknięcia zaprawy w spoinach lub istnieją szczeliny stykowe pomiędzy prefabrykatami, na połączenia płyt należy naklejać paski juty lub elastycznej papy na masach izolacyjnych. Do obróbki holkieli stosuje się również tkaninę jutową lub pakulastą (uprawnienia budowlane). Szczeliny dylatacyjne wykonuje się jak w normalnych przekryciach dachowych.
Grubość powłoki nie powinna być mniejsza niż 3 mm, na co trzeba zużyć około 4 kg/m2 masy izolacyjnej ułożonej w jednej lub dwóch warstwach na podłożu zagruntowanym roztworem asfaltowym (program egzamin ustny).

Do izolacji przekryć wiat nie stosuje się samodzielnych powłok z emulsji bitumicznych, które mogą mieć jedynie zastosowanie do gruntowania gładzi cementowej w okresie po zaczęciu i przed związaniem zaczynu cementowego. Do krycia wiat nie stosuje się grubych ciężkich przepon (opinie o programie). Pożądane są przepony z jednej lub dwóch warstw papy na masie izolacyjnej. Zależnie od przeznaczenia wiat widoczne części dachów wiatowych pozostawia się w naturalnym kolorze materiału lub stosuje się kolorowe posypki i powłoki.

Podwójna funkcja stropodachu

W budynkach z poddaszami występują dwie przegrody pracujące niezależnie od siebie. Jedną jest strop ocieplony, a drugą płyta dachowa. Przestrzeń zawarta między tymi elementami odgrywa pierwszorzędną rolę w zabezpieczeniu izolacyjnym. Jeżeli ta przestrzeń poddasza jest dobrze wentylowana i ciśnienie rzeczywiste pary wodnej zbliżone jest do ciśnienia zewnętrznego powietrza, uzyskuje się oddziaływanie warunków atmosferycznych na płytę dachową podobnie jak w wiatach (segregator aktów prawnych).

W przypadku jednak, kiedy przestrzeń poddasza jest zamknięta i wytwarzają się warunki sprzyjające powstawaniu własnego odrębnego mikroklimatu, różniącego się znacznie wielkością ciśnienia rzeczywistego pary wodnej w stosunku do powietrza zewnętrznego, następuje dyfuzja pary wodnej przez płytę dachową. Może to spowodować odspajanie powłok i przepon, w wyniku czego tworzą się pęcherze.
W pierwszym przypadku zabezpieczenie izolacyjne może być zastosowane tego samego typu jak przy wiatach. Można więc dopuścić stosowanie samych powłok z dobrych materiałów bitumicznych.
W drugim przypadku pokrycie powłokami może okazać się niewystarczające i konieczne są przepony, które w razie tworzenia się pęcherzy wypełnionych parą wodną ulegają mniejszemu zniszczeniu niż powłoki. Należy jednak zauważyć, że w miarę skraplania pary wodnej woda może wypełnić całkowicie pęcherze i wreszcie spowodować rozerwanie nie tylko powłok, a nawet i przepony (promocja 3 w 1).

Podwójna funkcja stropodachu wymaga uwzględnienia różnych zagadnień natury klimatycznej; dlatego stropodach nie może być w żadnym przypadku sprowadzony do jednej, w zwykłym zrozumieniu, przegrody ocieplonej i uszczelnionej od zewnętrznych i wewnętrznych warunków klimatycznych. Nieuwzględnienie podstaw teorii zawilgocenia: budowli w pierwszym okresie stosowania stropodachów przyczyniło się do wielu błędów w wykonywaniu tych konstrukcji. W wielu przypadkach konstrukcje stropodachów nie spełniły łącznej roli dachu i stropu.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami