Pokrycie dranicami

Pokrycie dranicami

Pokrycie dranicami wykonywa się nakładanymi rzędami (warstwami) w ten sposób, że w każdym przekroju poprzecznym mieści się 3-5 rzędów. Spotykane pochylenia 0,8-7-1,25 (program na komputer). Pokrycie jest szczelniejsze od deskowego zwłaszcza przy kilku warstwach i mniej się paczy i odkształca, ponieważ dranice są cienkie w porównaniu z deskami. Wiele domów pokrytych dranicami można spotkać w Zakopanem i okolicach podgórskich. Trwałość dachów z dranicami wynosi ok. 10 - 15 lat.

Pokrycie podwójne było dawniej rozpowszechnione w budownictwie wiejskim. W celu zabezpieczenia od zacieków kierunek gontów w połaci dachowej przyjmuje się lekko pochyły w stosunku do prostopadłej do okapu (program na telefon). Suche gonty należy przed przybiciem zmoczyć (przez zanurzenie na kilka godzin w wodzie) w celu uniknięcia pęknięć, jakie mogłyby powstać wskutek pęcznienia przy pierwszych deszczach. Przybija się gonty do łat za pomocą gwoździ cynkowanych, tzw. gontali.

Kosze dachów gontowych pożądane jest wykonywać z blachy (program egzamin ustny). W czasach dawniejszych wykonywano wiele dachów gontowych z modrzewia. Obecnie gonty (przeważnie dla konserwacji zabytkowych budynków) wykonywane są z osiki lub sosny. Wymiary gontów wahają się w dużych granicach od 5X20 cm do 12X90 cm. Im gonty są mniejsze, tym niebezpieczeństwo pożaru jest większe, ponieważ lekkie palące się gonty są daleko roznoszone przez podmuchy wiatru i wytwarzające się przy pożarach termiczne wiry powietrza. Natomiast przy mniejszych gontach, pomimo większej liczby spoin, pokrycie może być szczelniejsze niż przy większych. Można to objaśnić mniejszym skurczem i mniejszymi odkształceniami gontów małych w porównaniu z dużymi. Pokrycie podwójne było dawniej rozpowszechnione w budownictwie wiejskim. W celu zabezpieczenia od zacieków kierunek gontów w połaci dachowej przyjmuje się lekko pochyły w stosunku do prostopadłej do okapu (opinie o programie). Suche gonty należy przed przybiciem zmoczyć (przez zanurzenie na kilka godzin w wodzie) w celu uniknięcia pęknięć, jakie mogłyby powstać wskutek pęcznienia przy pierwszych deszczach. Przybija się gonty do łat za pomocą gwoździ cynkowanych, tzw. gontali.

Kosze dachów gontowych

Kosze dachów gontowych pożądane jest wykonywać z blachy. W czasach dawniejszych wykonywano wiele dachów gontowych z modrzewia. Obecnie gonty (przeważnie dla konserwacji zabytkowych budynków) wykonywane są z osiki lub sosny. Wymiary gontów wahają się w dużych granicach od 5X20 cm do 12X90 cm (segregator aktów prawnych).

Im gonty są mniejsze, tym niebezpieczeństwo pożaru jest większe, ponieważ lekkie palące się gonty są daleko roznoszone przez podmuchy wiatru i wytwarzające się przy pożarach termiczne wiry powietrza. Natomiast przy mniejszych gontach, pomimo większej liczby spoin, pokrycie może być szczelniejsze niż przy większych. Można to objaśnić mniejszym skurczem i mniejszymi odkształceniami gontów małych w porównaniu z dużymi. Trwałość pokrycia z gontów osikowych i sosnowych ok. 10-f-15 lat, przy malowaniu — ok. 30 lat (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !