Posadowienie dna zbiornika

Posadowienie dna zbiornika

Pierwsza zasada, którą należy stosować, to podniesienie dna zbiornika ponad stały poziom wód gruntowych. Z wybranego gruntu łatwo usypać skarpy, które mogą stanowić dalszy ciąg ścian zbiornika. Umocowanie gruntu można wykonać stosując zabezpieczenie strukturalne (program uprawnienia budowlane na komputer).
Posadowienie dna zbiornika powyżej stałego zwierciadła wód gruntowych nie wyklucza jego podtapiania wodami zawieszonymi, występującymi zazwyczaj w gruntach zwięzłych. Z tego powodu zbiorniki posadowione w tego rodzaju gruntach wymagają czasami drenażu składającego się z sączka warstwowego (ze żwiru) pod dnem zbiornika i opaski drenarskiej na całym obwodzie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wodę należy odprowadzić normalnie przyjętymi sposobami do kanalizacji lub do niżej położonych rowów i zbiorników wodnych. W większości przypadków wystarcza zastosowanie drenażu opaskowego bez stosowania jednolitej warstwy filtracyjnej ze żwiru. Jeżeli nie można skorzystać ze stałego odprowadzania wody, stosuje się dwa podstawowe zabezpieczenia. Pierwsze polega na tym, że ciężar płyty ochronnej powiększa się przez zastosowanie balastu równoważącego parcie wody, a w drugim stosuje się pompowanie w okresie podtapiania wodami zawieszonymi, a zwłaszcza wtedy, kiedy zbiornik jest opróżniony. Mogą być również stosowane te dwa sposoby łącznie, co w rezultacie sprowadza do minimum konieczność ewentualnego przepompowywania (uprawnienia budowlane).

Regulacja poziomu wody w gruncie ma jeszcze inne praktyczne znaczenie. Chroni ona zbiornik przed wysadzinami wskutek mrozów. Zbiorniki kąpielowe są z reguły opróżnione na zimę, a zbiorniki przeciwpożarowe są opróżnione po wyczerpaniu wody. Z tych powodów sąsiedztwo wody bezpośrednio pod dnem zbiornika stwarza groźne niebezpieczeństwo wysadzin, kiedy woda w gruncie zamarznie (program egzamin ustny). Zamarzanie wody poniżej warstwowego drenażu (pod warstwą żwiru) nie wpływa szkodliwie na dno zbiornika. W naszych warunkach klimatycznych zamarzanie sięga około 1,2 m w głąb gruntu. Z tego powodu obniżenie zwierciadła wód gruntowych powinno wynosić przeszło jeden metr od dna wykopu. Rozwiązanie takie jest trudne i rzadko osiągalne.

Podłoże gruntowe

Nawet drenaż nie pozwala na stworzenie takich warunków. Do powyższego należy dodać, że niebezpieczeństwo zamarzania nie tylko występuje pod dnem zbiornika, lecz przenosi się i na jego pochylone ścianki. Działanie mrozu niszczy również górne krawędzie zbiornika (opinie o programie).
Jako środek zapobiegawczy przeciwko ujemnemu działaniu mrozu stosuje się ocieplenie obudowy zbiorników.

Sposób obliczeń cieplnych i przewidywania wysadzin. Zastosowanie warstwy ocieplającej może spowodować, że woda w bezpośredniej styczności z obudową zbiornika nie ulegnie zamarzaniu i niebezpieczeństwo wysadzin odpadnie. To samo dotyczy i ścian zbiornika. Dzięki zastosowaniu powyższych środków ochronnych uzyskuje się normalne warunki zabezpieczenia zbiorników gruntowych (segregator aktów prawnych).
przykład zbiornika do celów kąpielowych. Jak wiadomo, zbiorniki kąpielowe muszą mieć zachowane pewne ustalone wymiary i urządzenia dostosowane do celów sportowych.

Poza tym technika ich budowy niczym się nie różni od zbiorników gruntowych budowanych dla innych celów. Zbiornik budowany jest przy założeniu, że parcie wody gruntowej nie występuje wcale lub nie przekracza ciężaru dna zbiornika.

Podłoże gruntowe należy wykonać bardzo starannie przez ręczne usunięcie ostatniej górnej warstwy gruntu. Jeżeli podłoże ma charakter gruntu zwięzłego, należy go na głębokość 5 cm stabilizować przy zastosowaniu jednej z metod (promocja 3 w 1). Na wygładzoną powierzchnię układa się przeważnie przeponę dwuwarstwową i zabezpiecza się warstwą zaprawy cementowej. Jeżeli podłoże jest piaszczyste, należy pod przeponę ułożyć warstwę zaprawy grub. ok. 3 cm.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !