Poszczególne frakcje kruszywa

Poszczególne frakcje kruszywa
Poszczególne frakcje kruszywa

Poszczególne frakcje kruszywa gromadzone są w zasiekach bezpośrednio przy rozdzielaczu 7, na wysokość 2-3 m w ilości wystarczającej zazwyczaj na jedną zmianę; frakcje kruszywa oddzielone są promieniście ustawionymi ściankami dzielącymi. Ten sposób urządzenia i wyposażenia operacyjnego składu kruszywa eliminuje kosztowne stosowanie środków bliskiego transportu jak taczki, wózki kolebo- we itd. i pozwala zastąpić je łopatą mechaniczną, za pomocą której w poszczególnych zasiekach przesuwa się kruszywo na ścianę rozdzielacza (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kruszywo przez odsunięcie odpowiedniej zasuwy rozdzielacza dostaje się grawitacyjnie do odmierzaczy wagowych 9. Cement podawany jest z silosu 6 za pomocą podajnika ślimakowego 4 na oddzielną wagę, skąd przechodzi do oddzielnego przedziału w odmierzaczu 9 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po odsunięciu zasuwy 10 wszystkie suche składniki jednego zarobu spadają grawitacyjnie do kosza 12 betoniarki. Operator betoniarki sam steruje urządzeniami do napełniania odmierzaczy, ważeniem wszystkich składników, napełnianiem nimi mieszalnika i przerzucaniem

gotowej masy betonowej do zasobnika wyjściowego 2. Dzięki promienistemu usytuowaniu zasieków kruszywa wokół rozdzielacza jeden robotnik obsługujący łopatę mechaniczną może swobodnie uzupełniać zapas kruszywa przy rozdzielaczu (uprawnienia budowlane).

W ten sposób całkowitą obsługę punktu stanowi operator i robotnik, zamiast 6-8 robotników potrzebnych przy obsłudze zwykłej betoniarki o takiej samej wydajności. Opisany punkt produkcyjny masy betonowej wymaga wykonania zagłębienia w terenie dla pomieszczenia kosza betoniarki oraz odmierzaczy wagowych (program egzamin ustny).

Urządzeniem mechanicznym, które umożliwia sprawną dostawę kruszywa w granicach tego rodzaju polowego punktu produkcyjnego masy betonowej, jest łopata mechaniczna. Pewna niechęć do jej stosowania, jaka daje się u nas zaobserwować, powinna być przezwyciężona. Łopata mechaniczna bowiem jako urządzenie niezawodne w działaniu znalazła powszechne zastosowanie w licznych krajach o wysokim poziomie techniki (np. Francja, CSRS, Austria itd.).

Zawartość zbiorników kruszywa

Wadą punktu produkcyjnego typu „Arbau” jest znaczne zagłębienie niezbędne dla umieszczenia kosza betoniarki i odmierzaczy wagowych kruszywa, dlatego nieraz może być praktyczne zainstalowanie punktu produkcyjnego skonstruowanego (typ Motosilo - Francja), w którym zagłębienie ograniczone jest wyłącznie wielkością kosza betoniarki (opinie o programie).

Jako przykład przewoźnego rozwiązania dwustopniowego punktu produkcyjnego wytwarzania masy betonowej może służyć urządzenie typu Vogele (NRF). Występuje ono w trzech wielkościach o wydajnościach 20, 40 i 60 m3 masy betonowej na godzinę. Silosy do cementu mają pojemność do 50 T. Zawartość zbiorników kruszywa dla wymienionych trzech wielkości urządzenia wynosi od 20 do 100 m3 (segregator aktów prawnych).

Urządzenie składa się z ramy nośnej 1 dźwigającej 4 do 6 zbiorników na kruszywo, ramy 2 dźwigającej betoniarkę oraz wyciąg kosza betoniarki, układu hydraulicznego podnośnego 3, za pomocą którego urządzenie do wytwarzania masy betonowej może być ustawiane w położeniu roboczym, względnie opuszczane do położenia transportowego, rusztowania nośnego 4, betoniarki o przymusowym działaniu 5 o pojemności 500-1000-1500 i z zaworem elektropneumatycznyin opróżniającym pojemnik z gotowej masy betonowej, kosza betoniarki 6, wyciągu z silnikiem 7, zaworów dozujących <S’ o zmiennych wielkościach otworów, ze sterowaniem elektropneumatycznym, przymocowanych śrubowo do zbiorników na kruszywo, wagi automatycznej do kruszywa 9, wagi automatycznej do cementu 10, rękawu 11 do bezpylnego podawania cementu z wagi do kosza betoniarki, automatycznego odmierzacza wody 72, pulpitu sterującego 13 do pełnoautomatycznego sterowania, względnie do sterowania poszczególnymi czynnościami. Załadowanie kruszywa do zbiorników odbywa się za pomocą ładowarek (promocja 3 w 1). Z krajowych rozwiązań punktów produkcyjnych masy betonowej można wymienić rozbieralny i przenośny punkt typu WBP-4 o wydajności 10-12 m8/godz.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !