Pozostałe stanowiska robocze

Pozostałe stanowiska robocze
Pozostałe stanowiska robocze

Również i przy urządzeniach transportu w granicach jednego oddziału wykorzystanie grawitacyjnego sposobu transportu ma zasadnicze znaczenie. Tę najtańszą metodę transportową należy wykorzystywać w stopniu maksymalnym w szczególności w wytwórniach operujących dużymi masami (wytwórnie masy betonowej itp.) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sposób ten w przypadku najkorzystniejszym prowadzi do takiego rozmieszczenia poszczególnych stanowisk roboczych w danym procesie technologicznym, że punkt początkowy procesu położony jest wyżej od punktu końcowego, a każdy pośredni punkt umieszczony jest niżej w stosunku do poprzedniego.

Typowym przykładem grawitacyjnego sposobu transportu wewnątrzzakładowego jest wytwórnia masy betonowej, w której surowce podnoszone są najwyżej, po czym spadają do odmierzaczy, następnie do betoniarek, do zasobników, wreszcie do podstawionych samochodów. Wszystkie stanowiska robocze rozmieszczone są kolejno ponad sobą, a produkt grawitacyjnie przesuwa się z góry na dół. W tym przypadku mamy do czynienia ze schematem jednostopniowym, to znaczy jednorazowym podniesieniem surowców na pewną wysokość, przy czym po jednorazowym przejściu przez stanowiska robocze produkt jest gotowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Możliwe jest jednak w wytwórniach pomocniczych na budowach stosowanie schematów grawitacyjnych dwustopniowych. Surowce umieszcza się w początkowym najwyższym punkcie (stopień pierwszy), po czym po przebiegnięciu z góry na dół przez parę stanowisk roboczych podnoszone są znowu do góry (drugi stopień), skąd opadając w dół poprzez pozostałe stanowiska robocze osiągają skład gotowej produkcji (uprawnienia budowlane).

Projektowanie, realizacja oraz eksploatacja wytwórni kruszywa stanowi zadanie przemysłu kruszyw mineralnych, dlatego na tym miejscu podany będzie tylko przykład najprostszej polowej wytwórni kruszywa, z jaką może mieć do czynienia budowa znajdująca się w określonych warunkach. Jest to wytwórnia połowa IV

klasy z jednostopniowym kruszeniem, zręcznym oczyszczaniem kruszywa z grud, iłu, gliny i większych otoczaków oraz z sitem sortowniczym dwupokładowym dla podziału na 3 frakcje (program egzamin ustny).

Scentralizowane wytwórnie zbrojeń

Scentralizowane wytwórnie zbrojeń stosowane są głównie przy budowie zespołów przemysłowych, obiektów skoncentrowanych na jednym terenie, wreszcie dla obsługi zakładów prefabry- kacji. Dają one korzystne wyniki ekonomiczne w szczególności pod względem oszczędnego wykorzystania stali i nakładu robocizny.

Stal zbrojeniowa jest produkowana w 2 postaciach: w kręgach lub prętach. Ponieważ technologia produkcji zbrojeń ze stoli kręgowej i stoli prętowej jest odmienna, przeto zbrojarnia powinna być wyposażona co najmniej w 2 ciągi produkcyjne dla tych dwóch rodzajów stali. Zbrojarnie scentralizowane o dużej mocy produkcyjnej są wyposażone w większą liczbę ciągów produkcyjnych (opinie o programie).

dunkcwego surowców 4-5 m; normatyw zapasu stali w kręgach na składowisku - 30 dni roboczych, normatyw zapasu stali w prętach na składowisku - 30 dni roboczych; norma składowania stali prętowej - 3 t/m2; składy międzyoddziałowe pomiędzy halą produkcyjną i halą montażową: zapas 10-dniowy, norma składowania 600 kg/m2; składy gotowych zbrojeń: zapas 10-dniowy, norma składowania 300 do 600 kg/m2, w zależności od rodzaju szkieletów zbrojeniowych (segregator aktów prawnych)

Wytwórnie masy betonowej w zależności od przeznaczenia można podzielić w zasadzie na:

  • budowlane, będące czasowymi, pomocniczymi wytwórniami zazwyczaj rozbieralnymi, instalowanymi na terenie placów budowy,
  • scentralizowane, wchodzące w skład bazy produkcyjnej, np. określonego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • rejonowe, obliczone na obsługę określonego rejonu lub miasta i stanowiące stałe przedsiębiorstwa o typie przemysłowym, posiadające własne specjalne środki transportowe do przewozu masy betonowej na budowy (ta forma stosowana szeroko w krajach Zachodniej Europy i USA nie jest u nas realizowana) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !