Blog

25.02.2019

Praktyka zawodowa a uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa a uprawnienia budowlane

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie upoważnione są wyłącznie osoby, które mają odpowiednie techniczne wykształcenie, a także praktykę zawodową (program na komputer). Każdy z tych aspektów musi być dostosowany do stopnia skomplikowania oraz rodzaju i innych czynności, które są związane z pełnioną funkcją i potwierdzone decyzją, nazywaną uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia budowlane są wydawane przez organ samorządu zawodowego, a warunkiem ich uzyskania, jest zaliczenie egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej i znajomości procesu budowlanego (program na telefon).

Praca podczas praktyk

Praktyka zawodowa a uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane można uzyskać oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, a także łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (program na egzamin ustny). Do wyboru są różne specjalności:
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna mostowa,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym (promocja 3 w 1),
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjna wyburzeniowa,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (segregator).
Warunkiem, który jest niezbędny, aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, jest praktyka zawodowa. Praca podczas praktyk polega na bezpośrednim uczestniczeniu w wykonywaniu projektów lub na pełnieniu funkcji technicznych na budowie pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności (opinie). Jeśli praktyka ma się odbywać poza granicami kraju, to nadzór musi być pełniony przez osobę, która posiada odpowiednie w danym kraju uprawnienia budowlane – kwestie te są określone w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami