Pralnie

Pralnie

Woda powinna być doprowadzona do pomieszczeń kąpielowych, węzłów sanitarnych, pokoju personelu, bufetu, fryzjerni, pralni i kotłowni. Należy przewidzieć także zawory czerpalne do zmywania pomieszczeń kąpielowych. W razie braku osiedlowej sieci wodociągowej wykonuje się własne ujęcie wraz z urządzeniem hydroforowym lub zbiornikami wyrównawczymi (program uprawnienia budowlane na komputer). Zapas wody powinien wystarczać na 1-1,5 h pracy łaźni. Instalacja kanalizacyjna łaźni powinna być podłączona do ogólnej sieci.

Krotność wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach łaźni przyjmuje się w granicach od 2 w poczekalni do 10 w kabinach z natryskiem lub wanną. W łaźniach małych stosowana jest wentylacja grawitacyjna. W większych, o przepustowości powyżej 60 osób/h, wentylacja powinna być mechaniczna. Szybkość powietrza na wylocie kratki wentylacyjnej nie powinna przekraczać 0,7-0,8 m/s (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przez pralnie (zakłady pralnicze) rozumie się:
- zakłady wykonujące usługi z zakresu prania, czyszczenia i farbowania odzieży,
- zakłady stanowiące część składową przedsiębiorstw, wykonujące wymienione czynności tylko na własne potrzeby.

Własna pralnia zakładowa powinna być urządzona w tych zakładach przemysłowych, w których oddawana do prania bielizna oraz odzież robocza i ochronna może stać się powodem zakażenia innej odzieży pranej jednocześnie lub jest szczególnie zabrudzona albo wymagają tego specjalne względy higieny produkcji. Pranie w pralni zakładowej
Posadzki i ściany w pomieszczeniach narażonych na zalewanie wodą oraz tam, gdzie przeprowadza się mechaniczne czyszczenie w rozpuszczalnikach organicznych, powinny być do wysokości 2 m wykonane z materiału nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie wilgoci. Posadzki powinny być odporne na ścieranie, zabezpieczające przed pośliźnięciem się i o nachyleniu w kierunku kratek ściekowych (uprawnienia budowlane).

Odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków z urządzeń powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający ich rozlewanie się w miejscach przeznaczonych do komunikacji i na stanowiskach roboczych (program egzamin ustny).
Przewody rurowe pary oraz gorącej i zimnej wody umieszczone w pomieszczeniach o dużej wilgotności powinny mieć izolację cieplną na całej długości. Wszystkie przewody powinny mieć barwne oznaczenia określające przeznaczenie i kierunek przepływu znajdującej się w nich cieczy lub pary.
Pomieszczenia do magazynowania i sortowania brudnej odzieży powinny być wyposażone w urządzenia wentylacyjne zapewniające w nawiewie 5-krotną, a w wywiewie 6-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny (opinie o programie).

Pomieszczenie do składowania rozpuszczalników powinno być wyposażone w wentylację uniemożliwiającą powstawanie niebezpiecznych stężeń par lub gazów. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach do mechanicznego czyszczenia w rozpuszczalnikach organicznych powinna:
a) zapewniać nieprzekraczanie najwyższych dopuszczalnych stężeń par tych rozpuszczalników w atmosferze pomieszczenia,
b) czerpać zanieczyszczenia w miejscu ich powstawania,
c) doprowadzać świeże powietrze do stanowisk pracy.

Powietrze usuwane na zewnątrz nie powinno być szkodliwe dla otoczenia. W omawianych pomieszczeniach należy zainstalować urządzenia zapewniające skuteczne przewietrzanie w razie awarii urządzeń wentylacji mechanicznej lub innych. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach przeznaczonych do mechanicznego prasowania bielizny i odzieży powinna zabezpieczać skuteczne odprowadzanie nadmiaru pary i ciepła podczas prasowania (segregator aktów prawnych).
Opisane zostaną sztuczne kąpieliska kryte, halowe, czyli zespoły urządzeń do kąpieli pływania wraz z urządzeniami i pomieszczeniami pomocniczymi znajdującymi się w budynku, przeznaczone do utrzymania zdrowia i higieny ciała ludzkiego.

Baseny kryte należą do droższych, a pod względem technicznym - skomplikowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Mogą być uzupełnione takimi obiektami, jak łaźnie, urządzenia do kąpieli leczniczych, kawiarnie itp., zapewniającymi maksymalną przepustowość zwiększającą opłacalność. Są to zatem obiekty wielofunkcyjne (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !