Blog

30.05.2018

Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej

W artykule znajdziesz:

Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej

Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej

Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej wynika z prawa własności (uprawnienia budowlane). Niezbędnym jest posiadania uprawnień do wykorzystania gruntu w celach budowlanych. Tytuł prawny wynika z prawa własności, użytkowania wieczystego, a także zarządu. Jego źródłem może być również ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiązaniowy, który uprawnia do przeprowadzania robót budowlanych na terenie gruntu. Prawo zabudowy nieruchomość gruntowa może być zabudowana tylko w przypadku posiadania stosowanych uprawnień. Jest to podstawa realizacji wszelkich działań związanych w tym zakresie. Należy mieć świadomość, że prawo do zabudowy również podlega ograniczeniom, które określone są przez przepisy prawne. Wynikają one głównie z powodu kontroli sprawowanej przez organy administracji publicznej. Planowana aktywność budowlana nie może w żaden sposób zagrażać szeroko pojętemu życiu społecznemu. Do uzyskania niezbędnego uprawnienia na budowę konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedniego organu. Ma on za zadanie analizę i ocenę danego projektu budowlanego, a także potwierdzenie, czy jest on zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednostka ma możliwość wniesienia sprzeciwu w określonym terminie. Warto wiedzieć, że rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej bez otrzymania zgody właściwych jednostek, zwane jest samowolką budowlaną (program uprawnienia budowlane na komputer).

 

Jeśli nie ma szans na zalegalizowanie zabudowy, obiekt musi zostać rozebrany i usunięty z gruntu. Prawo budowlane nakazuje wykonanie takiego projektu obiektu, który jest zgodny z otaczającą zabudową oraz krajobrazem. Warto jednak pamiętać, że nie jest to warunek wystarczający do odrzucenia wniosku o zabudowę. Jest to wymóg, który nie może stanowić ograniczenia, które nie wynika z planu zagospodarowania przestrzennego. Często w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę zachodzi konieczność ustalenia granicy pomiędzy obiektem stanowiącym teren inwestycji, a nieruchomością bezpośrednio sąsiadującą. Dopiero po rozstrzygnięciu owej kwestii cywilnoprawnej, inwestor może otrzymać pozwolenie na budowę.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami