Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej

Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej

Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej wynika z prawa własności (uprawnienia budowlane). Niezbędnym jest posiadania uprawnień do wykorzystania gruntu w celach budowlanych. Tytuł prawny wynika z prawa własności, użytkowania wieczystego, a także zarządu. Jego źródłem może być również ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiązaniowy, który uprawnia do przeprowadzania robót budowlanych na terenie gruntu. Prawo zabudowy nieruchomość gruntowa może być zabudowana tylko w przypadku posiadania stosowanych uprawnień. Jest to podstawa realizacji wszelkich działań związanych w tym zakresie. Należy mieć świadomość, że prawo do zabudowy również podlega ograniczeniom, które określone są przez przepisy prawne. Wynikają one głównie z powodu kontroli sprawowanej przez organy administracji publicznej. Planowana aktywność budowlana nie może w żaden sposób zagrażać szeroko pojętemu życiu społecznemu. Do uzyskania niezbędnego uprawnienia na budowę konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedniego organu. Ma on za zadanie analizę i ocenę danego projektu budowlanego, a także potwierdzenie, czy jest on zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednostka ma możliwość wniesienia sprzeciwu w określonym terminie. Warto wiedzieć, że rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej bez otrzymania zgody właściwych jednostek, zwane jest samowolką budowlaną (program uprawnienia budowlane na komputer).

 

Jeśli nie ma szans na zalegalizowanie zabudowy, obiekt musi zostać rozebrany i usunięty z gruntu. Prawo budowlane nakazuje wykonanie takiego projektu obiektu, który jest zgodny z otaczającą zabudową oraz krajobrazem. Warto jednak pamiętać, że nie jest to warunek wystarczający do odrzucenia wniosku o zabudowę. Jest to wymóg, który nie może stanowić ograniczenia, które nie wynika z planu zagospodarowania przestrzennego. Często w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę zachodzi konieczność ustalenia granicy pomiędzy obiektem stanowiącym teren inwestycji, a nieruchomością bezpośrednio sąsiadującą. Dopiero po rozstrzygnięciu owej kwestii cywilnoprawnej, inwestor może otrzymać pozwolenie na budowę.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami