Blog

30.03.2022

Prędkość graniczna przepływu

W artykule znajdziesz:

Prędkość graniczna przepływu

Prędkość graniczna przepływu - średnia prędkość przepływu w przewodzie zamkniętym, przy której ciśnienie spada do ciśnienia parowania cieczy i występuje zjawisko kawitacji prędkość graniczna spadania - prędkość spadającego ciała, przy której siła oporu ruchu równoważy się z siłą ciężkości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Prędkość grupowa - prędkość przemieszczania się dudnień wytwarzanych przez nakładanie się dwóch lub więcej fal płaskich sinusoidalnych o mało różniących się częstotliwościach, przy czym fale te rozprzestrzeniają się swobodnie w tym samym kierunku; p.g. w taki sposób określona równa się pochodnej częstotliwości względem odwrotności długości fali (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Prędkość hipersoniczna - prędkość odpowiadająca liczbie Macha większej od 5 prędkość kątowa - prędkość prędkość (kątowa) krytyczna - mech. wartość prędkości kątowej, przy której zachodzi maksimum amplitudy drgań wzbudzonych obrotem pręta dookoła swej osi (uprawnienia budowlane).

Prędkość kołowa - prędkość niezbędna do ruchu ciała po orbicie kołowej; p.k. ciała jest różna dla różnych promieni orbit kołowych prędkość komunikacyjna - kol. stosunek odległości między dwoma zatrzymaniami do czasu zużytego na przebieg łącznie z postojem prędkość kosmiczna - prędkość, jaką musi osiągnąć ciało, aby mogło opuścić określone ciało niebieskie; w odniesieniu do Ziemi rozróżnia się: pierwszą p. k. tzn. najmniejszą prędkość jaką należy nadać ciału, aby mogło krążyć wokół Ziemi po orbicie kołowej (ok. 8 km/s), drugą p. k. (p. ucieczki) tzn. najmniejszą prędkość (ok. 11,2 km/s), której osiągnięcie umożliwia ciału przezwyciężenie przyciągania ziemskiego i wejście na orbitę wokółsłoneczną, trzecią p. k. tzn. najmniejszą prędkość umożliwiającą opuszczenie Układu Słonecznego (ok. 16,7 km/s) oraz czwartą p. k. tzn. najmniejszą prędkość umożliwiającą opuszczenie Galaktyki prędkość krytyczna flatteru - flatter prędkość krytyczna przepływu - prędkość płynu w pewnym punkcie obszaru przepływu, równa lokalnej prędkości dźwięku w tym punkcie (program egzamin ustny).

Prędkość kształtowania

Prędkość kształtowania - prędkość postępowego ruchu roboczego elementu maszyny (bijaka, suwaka prasy itp.) lub narzędzia; w szczególnych przypadkach p.k. określa się jako prędkość tłoczenia, kucia, wyciskania, ciągnienia prędkość liniowa - prędkość prędkość lotu - prędkość statku powietrznego względem niezaburzonych strug powietrza prędkość miejscowa, prędkość punktowa - iloraz różnicowy elementarnego natężenia (opinie o programie).

Prędkość wiercenia - liczba metrów otworu odwierconych w jednostce czasu; p.w. marszowa- liczona na godzinę podczas wykonywania w otworze jednego marszu wiertniczego; p.w. mechaniczna - liczona na godzinę podczas wykonywania otworu z uwzględnieniem jedynie okresów efektywnej pracy świdra prędkość wycinkowa - prędkość połowa prędkość wznoszenia - składowa pionowa prędkości lotu przy wznoszeniu pręt - wyrób walcowany lub ciągniony o znacznej długości i o stałym przekroju poprzecznym; przekrój poprzeczny pręta jest prostą figurą geometryczną, w której styczna lub przedłużenie któregokolwiek z boków nie przecina pola przekroju; zależnie od kształtu przekroju rozróżniamy pręty okrągłe, kwadratowe, płaskie, trójkątne. sześciokątne, ośmiokątne, półokrągłe niepełne, półokrągłe ścięte, półeliptyczne, trapezowe, ostrołukowe, żebrowane; por. kształtownik pręt - element konstrukcyjny sztywny, o długości wielokrotnie większej od szerokości i grubości pręt awaryjny - pręt kontrolny reaktora (segregator aktów prawnych).

Pręt kontrolny reaktora, pręt sterujący reaktora - element regulacyjny reaktora jądrowego w postaci pręta wykonanego z materiału silnie pochłaniającego neutrony; są trzy rodzaje kompensacyjne, służące do kompensacji nadmiaru reaktywności, p. regulacyjne, służące do kompensacji niewielkich lecz stosunkowo szybkich zmian reaktywności i utrzymywania mocy reaktora na żądanym poziomie oraz p. bezpieczeństwa (awaryjne) służące do szybkiego przerwania pracy reaktora pręt paliwowy - paliwo jądrowe w kształcie pręta, otoczone osłoną ochronną i dostosowaną do pracy w reaktorze jądrowym pręt promiennikowy - żarnik mający kształt pręta (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami