Produkcja metodami mieszanymi

Produkcja metodami mieszanymi

Stosowane są czasami łączone metody produkcyjne, jak np. agregatowo-taśmowe (uprawnienia budowlane).

Metoda ta znajduje zastosowanie częstokroć przy produkcji prefabrykatów przestrzennych zespolonych z elementów płaskich (np. płyt żebrowych).

Prefabrykaty żebrowe płaskie są produkowane przy pomocy agregatów wibrowalcujących, a następnie przesuwane na taśmie wzdłuż poszczególnych stanowisk wyposażonych w różnego rodzaju agregaty: do naklejania warstw izolacyjnych i podłogowych, do gruntowania i malowania, montowania stolarki itp (program na telefon).

Częściowo wykończone elementy płaskie skierowywane są następnie do oddziału montażu, gdzie formowane są z nich elementy przestrzenne i wykonywane są, w końcu cyklu produkcyjnego, prace instalacyjne i wykończeniowe (program na komputer). Często również stosowane jest połączenie metody agregatowej ze stendową, która wymaga stosunkowo najniższych kosztów inwestycyjnych i może mieć zastosowanie we wszystkich typach wytwórni (program egzamin ustny).

Łączenie metod

Łączenie tych metod spotyka się, gdy w asortymencie produkowanych prefabrykatów obok podstawowych, bardzo licznych elementów, spotyka się elementy towarzyszące występujące w niewielkiej liczbie, np. elementy klatek schodowych i gzymsów (opinie o programie).

Istnieje ścisłe powiązanie rozwiązania prefabrykacji z projektowaniem budynków z elementów wielkowymiarowych (segregator aktów prawnych). Analogicznie jak przyjęta metoda wykonawcza (stopień uprzemysłowienia) stanowi podstawę przyjęcia metody prefabrykacji, z kolei ta ostatnia wpływa na szereg rozwiązań szczegółów elementów konstrukcyjnych.

Warunki wykonawcze (technologia produkcji) stanowią jedno z podstawowych założeń projektowania konstrukcji prefabrykatów. Najprostszym tego przykładem może być potrzeba dostosowania kształtu obrzeża prefabrykatu do warunków rozformowywa- nia prefabrykatów w formach uchylnych lub z otwieranymi bokami. Najkorzystniejszy z punktu widzenia warunków produkcji prefabrykatów betonowych jest kształt prostopadłościenny (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami