Projektant i wykonawca

Projektant i wykonawca

Po wnikliwszych badaniach ustalono, że dla praktyki budowlanej grubość muru międzymieszkaniowego z gazobetonowych bloków o grubości 24 cm odmiany 07 kG/dcm3 z dwustronnym tynkiem spełnia warunki izolacyjności międzymieszkaniowej.
W praktyce budowlanej występuje często potrzeba szybkiego zorientowania się we wszystkich cechach danego materiału. Zwłaszcza materiały nowe, a więc niedostatecznie znane pod względem własności fizyczno-mechanicznych w szerszym środowisku technicznym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Projektant i wykonawca musi znać wady i usterki danego materiału, aby ustrzec się przed ewentualnymi przykrymi niespodziankami przy projektowaniu i wykonywaniu budynków, a również aby móc prawidłowo ocenić zjawiska, z jakimi może spotkać się w praktyce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Poniżej omówione zostaną te usterki betonu komórkowego, które występują najczęściej i to nie tylko z przyczyn technologicznych, ale również z powodu niewłaściwego zastosowania tego materiału.
Własności betonu komórkowego, jak każdego materiału budowlanego, związane są ze specyfiką samego tworzywa i dla spełnienia określonej funkcji powinien być on stosowany w określony sposób. Niekiedy występują przypadki niewłaściwej jego jakości oraz błędnego stosowania. Beton komórkowy jest materiałem od niedawno masowo produkowanym i własności jego są stosunkowo mniej znane niż własności tradycyjnych materiałów budowlanych, w zakresie których nagromadzono większy zasób doświadczeń oraz wyspecjalizowano liczniejsze kadry techniczne (uprawnienia budowlane).

Dlatego też, nie umniejszając znaczenia i pozytywnej roli, jaką odgrywa już w naszym budownictwie beton komórkowy, wydaje się właściwe i słuszne omówienie jego wad, aby zarówno producent, jak i wykonawca budowlany potrafił nie dopuścić do powstania usterek w tym materiale.
Na powierzchni bloczków z betonu komórkowego występują niekiedy objawy siatkowych spękań. Ta drobna siatka mikrospękań, spowodowana zjawiskiem powierzchniowego skurczu (na skutek procesu karbonizacji), może się tak powiększyć, że będzie widoczna nieuzbrojonym okiem (program egzamin ustny).

Skutki skurczu karbonizacyjnego

Pod wpływem działania czynników atmosferycznych (woda deszczowa, mróz) może nastąpić nawet złuszczenie powierzchni betonu komórkowego, co zdarza się stosunkowo rzadko, natomiast siatka mikrospękań pogłębiających się z upływem czasu zdarza się bardzo często. Zjawiska te spowodowane są niewłaściwym doborem receptur oraz prowadzeniem w nieodpowiedni sposób procesu autoklawizacji wyrobów z betonu komórkowego. Skutecznym środkiem zaradczym jest w tym przypadku stosowanie tynku lub powłoki zabezpieczającej powierzchnię betonu komórkowego przed skutkami karbonizacji. Należy podkreślić, że materiał dobrze zahartowany w autoklawie jest niemal obojętny na karbonizacyjny wpływ znajdującego się w atmosferze C02, zwłaszcza przy niskiej wilgotności materiału (opinie o programie).

Skutki skurczu karbonizacyjnego w zależności od wilgotności względnej otaczającego powietrza, który jest fotografią powierzchni płyty z betonu komórkowego, wyciętej ze ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego.
Przy niektórych metodach produkcji betonu komórkowego zdarzają się błędy w dozowaniu składników, co pociąga za sobą przykre skutki w postaci rozpadu materiału. Rozpad taki zaczyna się w górnej warstwie i stopniowo sięga w głąb materiału, a niekiedy powoduje zniszczenie jego struktury sięgające kilku a nawet kilkunastu centymetrów.

Zjawisko to jest o tyle niebezpieczne, że występuje dopiero po dłuższym okresie czasu od chwili wyprodukowania elementu. Okres ten wynosi od paru do kilkunastu miesięcy. Przykłady rozpadu materiału (segregator aktów prawnych).
Przeciwdziałanie rozpadowi materiału z chwilą jego wystąpienia jest bardzo trudne. Dlatego też należy dążyć do przestrzegania reżymów technologicznych zwłaszcza w zakresie receptur (w szczególności prawidłowego dozowania wody) oraz związanych z tym procesów kontrakcji podczas wstępnego dojrzewania masy (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami