Blog

Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 10
23.07.2020

Projektowanie i wykonywanie stropodachów

W artykule znajdziesz:

Projektowanie i wykonywanie stropodachów

Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 11
Projektowanie i wykonywanie stropodachów

Stropodachy z betonów lekkich tylko wtedy zachowują się w dobrym stanie, jeśli zastosowane w nich materiały nie ulegają zawilgoceniu i mają możliwość wysychania. Na podstawie wieloletnich doświadczeń, można stwierdzić, że w stropodachach niewentylowanych betony lekkie znajdują się bardzo często w stanie dużego zawilgocenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dotyczy to w pierwszym rzędzie stropodachów nad pomieszczeniami o dużej wilgotności powietrza. Dlatego w takich budynkach betony lekkie nie nadają się do wykonywania stropodachów niewentylowanych i nie powinny być stosowane. W celu zapewnienia prawidłowej pracy konieczne jest wykonywanie stropodachów ze szczelinami wentylowanymi. Szczeliny wentylowane należy wykonywać nad warstwą betonu lekkiego lub w górnej jego części, a ich orientacja powinna być zgodna z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Rolę szczelin wentylowanych mogą także spełniać kanaliki wyrobione w górnej warstwie betonu lekkiego.

J. Holmgren i T. Isakscn wyrażają opinię, że nad pomieszczeniami suchymi można wykonywać z betonów lekkich stropodachy niewentylowane lecz materiał powinien mieć możność wysychania od dołu. Zdaniem wspomnianych autorów, jako górna dopuszczalna granica stosowania stropodachów niewentylowanych może być przyjęta wilgotność powietrza w pomieszczeniach równa ciśnieniu pary wodnej 9-10 Tr. Materiały powinny być wbudowane w stanie powietrzno-suchym i nie mogą ulec zawilgoceniu w czasie wykonywania robót.

Betony lekkie mają zastosowanie w budownictwie m. in. jako przegrody izolujące pomieszczenia od zakłócających dźwięków powietrznych, a w przypadku stropów, również od dźwięków uderzeniowych. Niektóre rodzaje lekkich betonów mogą być ponadto stosowane jako materiały dźwiękochłonne do zmniejszania czasu pogłosu i do tłumienia hałasu w pomieszczeniach ze źródłami hałasu (np. wentylatornie), bądź wymagających specjalnych warunków akustycznych (np. sale kinowe, audytoria itp.).
W praktyce, w zależności od przeznaczenia przegrody (np. między mieszkaniami, między klasami), charakterystyka efektywnej izolacyjności akustycznej powinna mieć ściśle określone wartości dla poszczególnych częstotliwości pasma 100-3200 Hz, tj. powinna odpowiadać wymaganiom normowym (uprawnienia budowlane)..

Właściwości izolacyjne stropów

Właściwości izolacyjne stropów na dźwięki uderzeniowe określa się za pomocą charakterystyk poziomu uderzeniowego Lu dB w funkcji częstotliwości w paśmie 100-3200 Hz, mierzonego pod stropem, podczas pracy na nim stu- kacza znormalizowanego (program egzamin ustny). W zależności od przeznaczenia stropu międzykondygnacyjnego (np. między mieszkaniami), wartości poziomu uderzeniowego pomierzone pod stropem nie powinny przekraczać wartości uznanych za dopuszczalne i określonych charakterystyką normową, odpowiednio do przeznaczenia stropu, tj. powinny odpowiadać wymaganiom normowym.
Przegrody budowlane dzielimy na pojedyncze i podwójne (opinie o programie).

Izolacyjność akustyczna przegrody pojedynczej zależy przede wszystkim od jej ciężaru. Im przegroda jest cięższa, tym izolacyjność jej jest większa i w tym mniejszym stopniu występuje zmniejszenie jej izolacyjności wskutek zjawiska koincydencji’). W przypadku betonów lekkich dodatkowym czynnikiem wpływającym na izolacyjność przegrody jest porowatość struktury (segregator aktów prawnych).
Izolacyjność przegród podwójnych jest większa od izolacyjności przegrody pojedynczej o ciężarze równym ciężarowi obu przegród składowych.

Przyróść izolacyjności zależny jest od grubości szczeliny powietrznej między przegrodami składowymi oraz od materiału i konstrukcji przegrody, a w przypadku przegród z twardych materiałów, również od zapełnienia przestrzeni powietrznej materiałem dźwiękochłonnym.

Zjawisko koincydencji w tym mniejszym stopniu wpływa na zmniejszenie izolacyjności akustycznej przegrody podwójnej, im bardziej różnią się od siebie charakterystyczne częstotliwości koincydencji obu przegród składowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 16 Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 17 Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 18
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 19
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 20 Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 21 Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 22
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 32 Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 33 Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 34
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 35
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 36 Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 37 Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 38
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sklepienie usztywnione zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami