Przejścia do szatni

Przejścia do szatni

W strefach klimatycznych, w których przy projektowaniu ogrzewania przyjmuje się temperaturę zewnętrzną - 20°C lub niżej, urządza się przejście kryte (ogrzewane) dla umożliwienia robotnikom pracującym w ogrzewanych oddziałach produkcyjnych i składowych przejścia do szatni, natrysków i ustępów położonych w oddzielnych budynkach - bez narażania na gwałtowne zmiany temperatury (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla zatrudnionych w nieogrzewanych pomieszczeniach produkcyjnych i składowych można umieszczać szatnie, natryski i ustępy w osobnych budynkach nie urządzając w tym wypadku ogrzewanych przejść.

Przeznaczenie. Szatnie przewiduje się dla przechowywania:
- odzieży wierzchniej,
- odzieży domowej i w koniecznych przypadkach bielizny,
- odzieży roboczej (specjalnej).

W Związku Radzieckim w zależności od charakteru produkcji i ilości korzystających z szatni stosuje się: otwarty sposób przechowywania z obsługą (na wieszakach dowolnego typu lub w szafach otwartych) lub zamknięty z samoobsługą (w zamkniętych szafkach) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przechowywanie odzieży w zamknięciu można stosować przy ilości zatrudnionych nie większej niż 100 osób każdej płci w najliczniejszej zmianie.
W naszych warunkach najczęściej projektuje się szatnie szafkowe z samoobsługą; dla grupy la i Ib można projektować szatnie wieszakowe.

Dla zakładów, których podstawowe procesy produkcyjne zaliczone są wg tablicy 10 do grupy lid, III i IV szatnia dla odzieży roboczej, niezależnie od sposobu przechowywania, powinna się znajdować w osobnym pomieszczeniu. Szatnie dla mężczyzn i kobiet dla przechowywania odzieży domowej i roboczej należy przewidywać w oddzielnych pomieszczeniach. W wyjątkowych przypadkach zezwala się na umieszczenie szatni męskich i kobiecych w pomieszczeniu wspólnym, lecz pod warunkiem zaprojektowania osobnych pomieszczeń dla przebierania się (uprawnienia budowlane).

Dopuszcza się stosowanie szatni podwieszonych, w których odzież powinna być przechowywana w odpowiednich workach zawieszonych na lince. Ilość miejsc określa się jak przy szatniach szafkowych. 

Wyposażenie szatni

Dla orientacji czytelników przytaczamy dane do projektowania szatni opracowane w Rosji.
W szatni dla przechowywania odzieży wierzchniej i domowej pod zamknięciem ilość szafek zamykanych projektuje się dla całej załogi, przy sposobie otwartym ilość szafek otwartych lub wieszaków oblicza się w zależności od długości przerw między zmianami (program egzamin ustny).
Przy przerwach trwających dłużej niż 30 minut ilość miejsc przyjmuje się wg stanu najliczniejszej zmiany -25% sąsiedniej liczniejszej zmiany. Przy przerwach równych lub krótszych niż 30 minut ilość miejsc przyjmuje się wg stanu dwóch najliczniejszych zmian.

W szatni dla przechowywania odzieży roboczej ilość miejsc przyjmuje się dla całej załogi bez względu na sposób przechowywania. Szafki mogą być wykonane z blachy, z siatki drucianej na kątownikach lub z drewna.
Dla zapewnienia przewietrzania szafek wznosi się je 20 cm ponad podłogę i obija dno, drzwiczki oraz wierzch szafki siatką żelazną pocynkowaną o gęstych oczkach 20 mm.
W przypadku przechowywania odzieży roboczej mokrej należy doprowadzić gorące powietrze do szafek (opinie o programie).
W przypadki konieczności zmiany obuwia przy szafkach powinny znajdować się ławki stałe albo ruchome (opuszczane). Jeżeli w szatni przechowuje się również mokre obuwie robocze, oprócz wieszaków lub szafek należy przewidzieć odpowiednie stojaki do suszenia obuwia.

Wieszaki - wolna wysokość 1,25 m - 7 haczyków na 1 m.
W szatniach podwieszonych należy przewidzieć ławki do przebierania się o długości 0,6 m na pracownika (segregator aktów prawnych).
Przykłady rozwiązania szatni w przybudówkach hali produkcyjnej, szatni szafkowych i szatni wieszakowych z obsługą przez szatniarza.

Układ wewnętrzny. Szerokość przejść między rzędami szafek - nie mniej niż 1 m, szerokość pozostałych przejść w szatniach - nie mniej niż 0,7 m. Rozstaw osi wieszaków - nie mniej niż 1,15 m.
Przy otwartym sposobie przechowywania odzieży pomieszczenie z szafkami otwartymi lub z wieszakami powinno być oddzielone ladą lub przegrodą z siatki metalowej z okienkami do przyjmowania i wydawania odzieży przez szatniarza (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !