Przejścia do szatni

Przejścia do szatni

W strefach klimatycznych, w których przy projektowaniu ogrzewania przyjmuje się temperaturę zewnętrzną - 20°C lub niżej, urządza się przejście kryte (ogrzewane) dla umożliwienia robotnikom pracującym w ogrzewanych oddziałach produkcyjnych i składowych przejścia do szatni, natrysków i ustępów położonych w oddzielnych budynkach - bez narażania na gwałtowne zmiany temperatury (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla zatrudnionych w nieogrzewanych pomieszczeniach produkcyjnych i składowych można umieszczać szatnie, natryski i ustępy w osobnych budynkach nie urządzając w tym wypadku ogrzewanych przejść.

Przeznaczenie. Szatnie przewiduje się dla przechowywania:
- odzieży wierzchniej,
- odzieży domowej i w koniecznych przypadkach bielizny,
- odzieży roboczej (specjalnej).

W Związku Radzieckim w zależności od charakteru produkcji i ilości korzystających z szatni stosuje się: otwarty sposób przechowywania z obsługą (na wieszakach dowolnego typu lub w szafach otwartych) lub zamknięty z samoobsługą (w zamkniętych szafkach) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przechowywanie odzieży w zamknięciu można stosować przy ilości zatrudnionych nie większej niż 100 osób każdej płci w najliczniejszej zmianie.
W naszych warunkach najczęściej projektuje się szatnie szafkowe z samoobsługą; dla grupy la i Ib można projektować szatnie wieszakowe.

Dla zakładów, których podstawowe procesy produkcyjne zaliczone są wg tablicy 10 do grupy lid, III i IV szatnia dla odzieży roboczej, niezależnie od sposobu przechowywania, powinna się znajdować w osobnym pomieszczeniu. Szatnie dla mężczyzn i kobiet dla przechowywania odzieży domowej i roboczej należy przewidywać w oddzielnych pomieszczeniach. W wyjątkowych przypadkach zezwala się na umieszczenie szatni męskich i kobiecych w pomieszczeniu wspólnym, lecz pod warunkiem zaprojektowania osobnych pomieszczeń dla przebierania się (uprawnienia budowlane).

Dopuszcza się stosowanie szatni podwieszonych, w których odzież powinna być przechowywana w odpowiednich workach zawieszonych na lince. Ilość miejsc określa się jak przy szatniach szafkowych. 

Wyposażenie szatni

Dla orientacji czytelników przytaczamy dane do projektowania szatni opracowane w Rosji.
W szatni dla przechowywania odzieży wierzchniej i domowej pod zamknięciem ilość szafek zamykanych projektuje się dla całej załogi, przy sposobie otwartym ilość szafek otwartych lub wieszaków oblicza się w zależności od długości przerw między zmianami (program egzamin ustny).
Przy przerwach trwających dłużej niż 30 minut ilość miejsc przyjmuje się wg stanu najliczniejszej zmiany -25% sąsiedniej liczniejszej zmiany. Przy przerwach równych lub krótszych niż 30 minut ilość miejsc przyjmuje się wg stanu dwóch najliczniejszych zmian.

W szatni dla przechowywania odzieży roboczej ilość miejsc przyjmuje się dla całej załogi bez względu na sposób przechowywania. Szafki mogą być wykonane z blachy, z siatki drucianej na kątownikach lub z drewna.
Dla zapewnienia przewietrzania szafek wznosi się je 20 cm ponad podłogę i obija dno, drzwiczki oraz wierzch szafki siatką żelazną pocynkowaną o gęstych oczkach 20 mm.
W przypadku przechowywania odzieży roboczej mokrej należy doprowadzić gorące powietrze do szafek (opinie o programie).
W przypadki konieczności zmiany obuwia przy szafkach powinny znajdować się ławki stałe albo ruchome (opuszczane). Jeżeli w szatni przechowuje się również mokre obuwie robocze, oprócz wieszaków lub szafek należy przewidzieć odpowiednie stojaki do suszenia obuwia.

Wieszaki - wolna wysokość 1,25 m - 7 haczyków na 1 m.
W szatniach podwieszonych należy przewidzieć ławki do przebierania się o długości 0,6 m na pracownika (segregator aktów prawnych).
Przykłady rozwiązania szatni w przybudówkach hali produkcyjnej, szatni szafkowych i szatni wieszakowych z obsługą przez szatniarza.

Układ wewnętrzny. Szerokość przejść między rzędami szafek - nie mniej niż 1 m, szerokość pozostałych przejść w szatniach - nie mniej niż 0,7 m. Rozstaw osi wieszaków - nie mniej niż 1,15 m.
Przy otwartym sposobie przechowywania odzieży pomieszczenie z szafkami otwartymi lub z wieszakami powinno być oddzielone ladą lub przegrodą z siatki metalowej z okienkami do przyjmowania i wydawania odzieży przez szatniarza (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !