Przygotowanie tapet

Przygotowanie tapet

Rolkę tapety należy rozwinąć na stole tapeciarskim i pociąć na odcinki (bryty) równe wysokości tapetowanej powierzchni z kilkucentymetrowym nadmiarem. Długość brytu zaznacza się na stole tapeciarskim kreskami, które ułatwiają jej odmierzana (program uprawnienia budowlane na komputer). Odcinanie tapet wykonuje się najlepiej przez oddzieranie wzdłuż krawędź liniału.
Przy cięciu tapet wzorzystych należy dopasować wzór tapety na stykających się sobą odcinkach.
Stos przygotowanych brytów tapet należy następnie odwrócić stroną wzorzystą ku dołowi i kolejno, każdy odcinek (bryt) układać wzdłuż krawędzi stołu tapeciarskieg i smarować klejem.
Pozostawienie suchego, nie powleczonego klejem wąskiego paska tapety wzdłuż dolnego brzegu brytu ma na celu ułatwienie jej przyklejenia.
Kolejną czynnością jest złożenie brytu tapety i pozostawienie na okres 5-25 minut (zależnie od rodzaju i gramatury tapety) w celi nasiąknięcia wodą.
Tapety przykleja się pionowo, ustalając położenie pierwszego brytu przez odbicie linii pionowej. Górny brzeg tapetowanej powierzchni wyznacza się przez odbicie sznurem linii poziomej.
Przyklejanie tapet powinno rozpocząć się od wyklejenia wnęk oraz oścież)’ okiennych i drzwiowych z oklejeniem naroży na szerokość l-r2 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy metodzie łączenia brytów tapety na zakład obowiązuje rozpoczynanie przyklejania brytów tapety od ściany okiennej. Przy zachowaniu tej kolejności przyklejania łączenia wykonane na zakład są mniej widoczne, jeżeli światło pada na krawędź nałożonego brzegu tapety.

Przy przyklejaniu w odwrotnym kierunku powstają linie cienia podkreślające miejsca połączeń (uprawnienia budowlane).
Wszelkie naroża powinny być wyklejone w taki sposób, aby bryt tapety zachodził na sąsiednią płaszczyznę ściany nie więcej niż na szerokość l-r2cm.
Nie jest dopuszczalne łączenie brytów tapety w samym narożu. Tapety grube wytłaczane oraz tapety winylowe łączy się na styk. Bryt tupety należy ująć w obie ręce.- oddzielając górny brzeg i po odwinięciu do połowy (co następuje pod wpływem własnego ciężaru) przyłożyć do ściany (program egzamin ustny).

Po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości położenia, tzn. zgodnie z odbitą sznurem, linią poziomą górnego brzegu tapetowania oraz linią pionu (przy następnych brytach przy równej szerokości zakładu), należy rozpocząć dociskanie tapety do podłoża. Wykonuje się to za pomocą szczotki tapeciarskiej, czystej i suchej ścierki oraz wałka gumowego (do dociśnięcia zakładów).

Wymagania techniczne przy odbiorze robót

Ruchy szczotki powinny być najpierw pionowe od góry w środku brytu tapety, a następnie od środka ku bocznym krawędziom (opinie o programie). Należy kontrolować, aby pod tapetą nic pozostały pęcherze powietrza.
Następną czynnością jest odwinięcie dolnej części brytu tapety i jej przyklejenie. Ostatnią czynnością jest odcięcie tapety (najlepiej metodą odrywania przy liniale metalowym) wzdłuż listwy podłogowej. Ze względu na to. że najczęściej tapeta odkleja się na brzegach oraz wzdłuż naroży zaleca się. bezpośrednio przed przystąpieniem do przyklejania tapet, posmarować podłoże w tych miejscach klejem za pomocą pędzla płaskiego. F’odniesie to znacznie niezawodność przyklejania tapety.
Świeżo naklejone tapety powinny wysychać powoli, aby zapobiec /byt gwałtownym skurczom papieru, mogącym spowodować Pykanie tapet lub odspajanie od podłoża. Dotyczy to miejsc w pobliżu grzejników, a także miejsc narażonych na intensywne nagrzewanie promieniami słońca. Należy też chronić pomieszczenia przed przeciągami przyśpieszającymi proces wysychania tapet. Bryty tapet powinny być na całej powierzchni przyklejone do podłoża. Krawędzie poszczególnych brytów powinny być pionowe (segregator aktów prawnych). Odchylenie od pionu nie powinno przekraczać 3 nim na całej wysokości ściany.
Zakończenie tapetowanej powierzchni powinno być równolegle do płaszczyzny sufitu i tworzyć linię prosty.
Powierzchnia tapety powinna być jednolita we wzorze i odcieniu barwy. Wzory tapety powinny być harmonijnie rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. Nie powinny występować plamy, prześwity podkładu oraz smugi spowodowane niewłaściwym wykonaniem połączeń na nakładkę w stosunku do kierunku oświetlenia. Niedopuszczalne jest łączenie poszczególnych brytów tapety w długości lub stosowanie tzw. łatek. Przy styku tapet z innymi elementami (ościeżnicami, listwami itp.) nie powinny występować prześwity podłoża (promocja 3 w 1). Wycięciu tapety w miejscach występowania osprzętu elektrycznego (wyłączników, gniazd wtyczkowych itp.) nie powinny być widoczne po nałożeniu pokryw.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !