Przymiar taśmowy

Przymiar taśmowy

Przymiar taśmowy, ruletka - przymiar kreskowy w postaci taśmy (stalowej, płóciennej itp.) zwijanej w rolkę mieszczącą się w specjalnym futerale przymiar wstęgowy - przymiar kreskowy w postaci długiej, na ogół zwijanej wstęgi z podziałką na całej długości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przymrozek - spadek temperatury powietrza w warstwie przygruntowej poniżej 0″C wieczorem lub w nocy, w okresie dodatnich temperatur dziennych jest spowodowany wypromieniowaniem ciepła z powierzchni gleby w pogodne, ciche noce, przy stosunkowo niedużej zawartości pary wodnej w powietrzu; p. adwekcyjny powstaje wskutek napływu na dany obszar chłodnych mas powietrza przymulisko - odsypisko mułu niesionego przez rzekę utworzone przy brzegu, w miejscu, gdzie prąd jest słaby (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przypalenie - wada odlewu w postaci warstewki spieczonej masy formierskiej lub rdzeniowej przywierającej do jego powierzchni przypaleni - zużycie powstałe na skutek utraty twardości zębów przekładni zębatej w czasie ich pracy w wysokiej temperaturze; temperatura ta może być spowodowana nadmiernym tarciem przy zbyt dużych prędkościach lub przez niewłaściwe smarowanie przypiek - spoi. procentowy przyrost ciężaru pieczywa w stosunku do ciężaru użytej mąki przypływ - ocean, jedna z faz zjawiska pływów polegająca na podnoszeniu się poziomu wód morskich (uprawnienia budowlane).

Przypon

Przypon - część żyłki wędki między pławikiem a haczykiem; - stągiewka przypora, skarpa - pionowe, jednostronne żebro ściany, o przekroju stałym lub zmniejszającym się ku górze w sposób ciągły lub uskokami; zadaniem p. jest wzmocnienie ściany i przenoszenie ciężaru sklepień na podłoże przeor nitowniczy - narzędzie do podtrzymywania łbów nitów podczas kształtowania zakuwek przyprostokątna - bok w trójkącie prostokątnym leżący na ramieniu kąta prostego przypustnica - nakładka przymocowana do wierzchu przyokapowej części krokwi powodująca załamanie połaci dachu dla złagodzenia spadku dachu przy okapie  (program egzamin ustny).

Przyrost miąższości - jeden z podstawowych wskaźników w leśnictwie i ekonomice leśnej; różnica między objętością (miąższością) drzewa lub całego drzewostanu w końcu i na początku pewnego okresu, np. p. m. bieżący okresowy (zwykle 5-10 lat), p. m. bieżący roczny, określony metodami dendrometrycznymi na podstawie tablic miąższości drzew i drzewostanówprzyrost podziałowy (ruchu telefonicznego) - hipotetyczne zwiększenie średniego natężenia strumieni ruchu telefonicznego powstających przez podział jednego większego strumienia tego ruchu; p.p. wyraża się w procentach przyrząd - urządzenie techniczne, zwykle o niewielkich rozmiarach, nie służące do przetwarzania energii, o konstrukcji ściśle dostosowanej do spełniania określonych funkcji mających na ogół charakter pomocniczy (opinie o programie).

Przyrząd autokolimacyjny - przyrząd optyczny do pomiaru kątów odchyleń od prostoliniowości, płaskości, współosiowości, którego zasadniczą część stanowią autokolimator z przesuwnym zwierciadłem (przyrząd optyczny do odwracania biegu wiązki światła z równoczesnym jej zogniskowaniem) i luneta obserwacyjna przyrząd centralny - wojsk. zob. przyrządy artylerii przeciwlotniczej (segregator aktów prawnych).

Przyrząd cięgłowy - element urządzenia cięgłowego wagonu kolejowego znajdujący się w środkowej części podwozia wagonu i łączący ze sobą cięgła zakończone na końcach hakami cięgłowymi przyrząd czujnikowy - czujnik przyrząd ekspansyjny - przyrząd rozprężny przyrząd elektronowy - przyrząd , którego działanie opiera się na wykorzystaniu zjawisk związanych z ruchem elektronów w próżni, gazach lub ciałach stałych (półprzewodnikowych) przyrząd grzejny - grzejnik elektryczny przenośny lub dający się łatwo odmontować, służący do wytwarzania ciepła (np. grzałka, płyta grzejna) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !