Ramy czerpakowe

Ramy czerpakowe
Ramy czerpakowe

Największe zastosowanie w budownictwie znajdują koparki wieloczerpakowe kopania podłużnego, są bowiem szeroko stosowane przy kopaniu wszelkiego rodzaju rowów dla ciągów kanalizacyjnych, wodociągów, gazociągów, kabli energetycznych i teletechnicznych, rowów odwadniających drogowych i melioracyjnych. Znaczne różnice w wymiarach rowów wykonywanych dla różnych celów powodują konieczność budowy licznych rodzajów i wielkości koparek o odpowiednich parametrach roboczych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Koparki wieloczerpakowe kopania poprzecznego stosowane są w budownictwie wodnym do budowy różnego rodzaju kanałów jak również wyrównywania skarp kanałów żeglownych. Największe zastosowanie znajdują koparki wieloczerpakowe kopania poprzecznego w gospodarce kopalnianej, gdzie szeroko stosowane są do wydobywania piasku, żwiru i gliny, przy czym kopanie w tych warunkach może się odbywać w gruntach aż do IV kategorii włącznie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Część robocza koparki wieloczerpakowej składa się z czerpaków 2 umocowanych do łańcucha lub łańcuchów czerpakowych bez końca 1, z ramy czerpakowej 5 z kołem napędzającym 3 i kierującym 4. Jeśli kierunek kopania jest taki, jak na rysunku, mamy do czynienia z koparką do kopania podłużnego, natomiast gdy kierunek pracy jest prostopadły do rysunku - z koparką do kopania poprzecznego. Ramy czerpakowe w koparkach kopania poprzecznego mają długość 5-20 m. Ramy te mogą zajmować różne położenia, nadawane im za pomocą lin i łańcuchów wspartych na ukośnym wysięgniku (uprawnienia budowlane).

Czerpaki koparek kopania poprzecznego jak i podłużnego są podobne otwarte od przodu i od góry. Różnice polegają na konstrukcji czerpaków odpowiednio do rodzaju gruntu (np. otwory w ściankach czerpaków dla gruntów nawodnionych, uzbrojenie w zęby krawędzi dolnych dla gruntów spoistych itp.). Dla zapewnienia całkowitego opróżniania czerpaków przy dojściu ich do górnego punktu zwrotnego służy skrobak O A osadzony nieruchomo na osi 0; w związku z tym tylna część dna czerpaków jest wygięta wg promienia o długości równej odcinkowi O A (program egzamin ustny).

Czerpaki koparki kopania

Czerpaki koparki kopania poprzecznego przebiegają drogę stanowiącą wypadkową ruchu czerpaków prostopadłego do ruchu koparki i ruchu postępowego samej koparki. Dla koparki wieloczerpakowej typu KWE-251 z napędem elektrycznym prędkość ruchu łańcuchów vt = = 30 m/min, zaś prędkość jazdy koparki Vk = 2,6 m/min. Wypadkowa vc tych ruchów wyznacza rzeczywistą drogę poszczególnego czerpaka (opinie o programie).

Lekkie koparki kopania poprzecznego o ciężarze do 40 T mają czerpaki o pojemności 15-H50 1, średniej wielkości o ciężarze do 200 T 200-450 1, zaś koparki ciężkie (budowane dla wielkich budowli wodnych) mają czerpaki, których pojemność dochodzi do 2500 1, zaś ciężar koparki do 1000 T.

Czerpaki koparek wieloczerpakowych mocowane są do jednego łańcucha lub dwóch łańcuchów czerpakowych. Na przestrzeni między kołem napędowym i kierunkowym łańcuchy wspierają się na rolkach osadzonych na ramie; łańcuchy mogą być naciągnięte lub luźno zwisające, przy czym te ostatnie stosowane są z reguły w pracy pod wodą względnie na terenie lądowym, w przypadku gdy w gruncie napotyka się kamienie (segregator aktów prawnych). W tym ostatnim przypadku skrawanie gruntu odbywa się pod ciężarem własnym czerpaków i łańcucha (w szczególności w gruntach lekkich w kopalniach piasku i żwiru zalanych wodą). W tych przypadkach czerpaki mogą omijać twarde przeszkody. Natomiast łańcuchy naciągnięte pozwalają odspajać grunty twardsze, jednak przy napotkaniu kamieni narażone są na szybsze zużycie, a nawet uszkodzenie (promocja 3 w 1).

Koparki wieloczerpakowe kopania poprzecznego, zależnie od konstrukcji ramy czerpakowej, mogą być stosowane do kopania równoległego i do kopania wachlarzowego. Sposoby te mogą być stosowane przy kopaniu górnym jak i dolnym.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !