Reduktor obrotów

Reduktor obrotów

Dla fundamentu ramowego zasadniczym obciążeniem fundamentu jest również mieszalnik, którego kołyski łożyskowe są usytuowane nad ścianami. Ponadto na płycie górnej znajduje się reduktor obrotów. Obciążenie jest przekazywane za pomocą ścian i słupów na płytę dolną fundamentu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla zorientowania się w rzędzie wielkości występujących sił wewnętrznych można posłużyć się schematem płyty obciążonej równomiernym oddziaływaniem gruntu. Wymiary fundamentu są uwarunkowane względami technologicznymi. Z tego powodu, a także biorąc pod uwagę: konieczność wykluczenia awarii fundamentu (np. wylanie się surówki z kadzi na słupy i płytę fundamentu), trudności w ujęciu wszystkich narastających w miarę użytkowania fundamentu wpływów, nie ustalone dokładnie wpływy dynamiczne oraz potrzebę zapewnienia znacznej sztywności fundamentu, należy stosować podwyższone współczynniki bezpieczeństwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wpływ obciążeń dynamicznych uwzględnia się przez wprowadzenie współczynnika dynamicznego rp = 1,2 do ciężaru całego mieszalnika łącznie z napełnieniem.

Fundamenty mieszalników można podzielić na dwa zasadnicze typy:
a) fundamenty blokowe,
b) fundamenty ścianowe lub skrzyniowe.

Fundamenty blokowe są wykonywane w hutach o starej technologii. Są one stosowane dla mieszalników o pojemności 600 T, znajdujących się najczęściej w hali stalowni.
Zc względu na wysokie usytuowanie mieszalnika należy wykonywać fundamenty blokowe o wysokości 3,0-4,0 m (uprawnienia budowlane).
Fundament blokowy wykonuje się w postaci pełnego bloku zaopatrzonego w otwory na śruby kotwiące, wycięcia do ustawienia silników oraz cokoły pod kołyski, na których jest ustawiony mieszalnik. Fundamenty blokowe mogą mieć dolną płytę fundamentową lub też stanowią jednolitą bryłę posiadającą u góry dwa niskie cokoły pod kołyski dla ustawienia mieszalnika (program egzamin ustny).

Fundamenty ścianowe wykonywane są w nowoczesnych stalowniach, w których mieszalniki znajdują się w oddzielnej hali przylegającej do hali stalowni i połączonej z nią estakadą. Jest to podyktowane względami technologicznymi, a to z uwagi na wysoki poziom podstawy mieszalnika, która znajduje się na wysokości 10,0-f-l 1,0 m powyżej poziomu główki szyn kolejowych.

Konstrukcje fundamentów

Fundamenty ścianowe znalazły zastosowanie pod mieszalniki o pojemności do 2000 t (opinie o programie). Zastosowanie fundamentu blokowego jest niecelowe ze względu na nadmierne zużycie materiałów, duży ciężar i wynikające stąd na ogół przekroczenie naprężeń dopuszczalnych dla gruntu pod stopą fundamentu. Konstrukcja takiego fundamentu składa się z płyty dolnej, ścian poprzecznych i płyty górnej, na której ustawia się mieszalnik na kołyskach.
Fundament może również być wykonany jako skrzynkowy, tj. o pełnych ścianach podpierających płytę górną na całym obwodzie.

Fundamenty są wykonywane jako żelbetowe. Stosowana marka betonu Ru- = 140 i 170, stal miękka pospolitej jakości o Qr = 2500 kG/cm* (wskazane jest zagęszczenie betonu za pomocą wibratorów wgłębnych). Zbroić należy wg zasad podanych w rozdziale 2 (uwzględnić zbrojenie niezbędne z uwagi na skurcz betonu).
Spotykane są też rozwiązania fundamentów zbrojonych wkładkami sztywnymi. Ułatwia to realizację budowy, chociaż przy znaczniejszych wpływach dynamicznych wkładki sztywne mają tendencję do oddzielania się od betonu ze względu na gorszą przyczepność (segregator aktów prawnych).

Wydział kafarowy jest zespołem budowli i urządzeń służących do mechanicznego rozdrabniania wielkowymiarowego złomu poprodukcyjnego (wlewki, spodki wlewnicowe, wybrakowane odlewy, skrzepy) lub złomu poamortyzacyjnego (elementy zużytych maszyn, urządzeń i konstrukcji).
Surowcem przerobu kafarowego jest złom żeliwny lub skrzepy. Złom stalowy jest z zasady cięty ogniowo lub rozdrabniany metodami strzałowymi.

Produktem przerobu kafarowego jest złom o mniejszych wymiarach i masach, odpowiadający warunkom wsadowym (promocja 3 w 1). Warunki wsadowe są przy tym zależne od przeznaczenia produktu przerobu kafarowego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !