Blog

08.03.2024

Rejestracja elektroniczna wniosków o uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Elektroniczna rejestracja wniosków o uprawnienia budowlane to proces, który umożliwia kandydatom na inżynierów i architektów złożenie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego za pośrednictwem Internetu. Ten nowoczesny sposób składania wniosków jest wprowadzany przez okręgowe izby inżynierów oraz architektów w celu usprawnienia i przyspieszenia całego procesu aplikacyjnego (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer). Oto kluczowe informacje dotyczące elektronicznej rejestracji:

Na czym polega elektroniczna rejestracja?

Elektroniczna rejestracja polega na wypełnieniu i przesłaniu odpowiednich formularzy oraz załączników przez specjalnie przygotowaną platformę internetową lub stronę internetową danej izby inżynierów lub architektów. Proces ten może obejmować:

  • Wypełnienie elektronicznego formularza wniosku,
  • Załączenie skanów wymaganych dokumentów, takich jak dyplomy, zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej, oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • Uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej za pośrednictwem płatności elektronicznych.

W jakich przypadkach należy z niej skorzystać (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon)?

Elektroniczna rejestracja wniosków o uprawnienia budowlane jest szczególnie rekomendowana lub wymagana w następujących sytuacjach:

 • Kiedy izba wprowadza wymóg elektronicznego składania wniosków: Niektóre okręgowe izby inżynierów i architektów mogą wymagać od kandydatów korzystania wyłącznie z elektronicznego systemu rejestracji.
 • Dla ułatwienia procesu aplikacyjnego: Elektroniczna rejestracja jest szybsza i wygodniejsza zarówno dla kandydatów, jak i dla pracowników izb, ponieważ minimalizuje potrzebę fizycznego dostarczania dokumentów i skraca czas oczekiwania na weryfikację.
 • W czasie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 lub innymi sytuacjami nadzwyczajnymi: W obliczu restrykcji lub ograniczeń wprowadzanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, elektroniczna rejestracja umożliwia kontynuację procesów kwalifikacyjnych bez konieczności bezpośredniego kontaktu.
 • Korzyści z elektronicznej rejestracji
 • Zmniejszenie czasu przetwarzania wniosków: Elektroniczne systemy przyspieszają proces weryfikacji i akceptacji dokumentów.
 • Wygodna i bezpieczna forma płatności: Umożliwia łatwe i bezpieczne uiszczenie opłat kwalifikacyjnych (uprawnienia budowlane).
 • Dostępność 24/7: Platformy do elektronicznej rejestracji są dostępne o każdej porze, co pozwala na złożenie wniosku w najbardziej dogodnym czasie.
 • Ekologiczna alternatywa: Redukcja konieczności drukowania i fizycznego dostarczania dokumentów jest korzystna dla środowiska.

 

Wizyta w siedzibie okręgowej komisji kwalifikacyjnej nie zawsze konieczna

W obliczu sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenia systemów elektronicznej rejestracji, wiele okręgowych komisji kwalifikacyjnych dostosowało swoje procedury przyjmowania wniosków o uprawnienia budowlane, umożliwiając ich przesyłanie pocztą lub za pośrednictwem firm kurierskich. Ta zmiana jest odpowiedzią na potrzebę ograniczenia bezpośrednich kontaktów i zapewnienia ciągłości procesu aplikacyjnego (program egzamin ustny). Oto kilka kluczowych punktów dotyczących składania dokumentów w taki sposób:

Jak składać dokumenty?

 • Sprawdzenie wymagań: Przed przystąpieniem do procesu, kandydaci powinni odwiedzić stronę internetową odpowiedniej izby inżynierów lub architektów, aby zapoznać się z aktualnymi wymaganiami i instrukcjami dotyczącymi składania wniosków.
 • Forma składania dokumentów: Na stronach internetowych izb zazwyczaj znajdują się szczegółowe informacje o tym, w jakiej formie należy składać dokumenty – czy wyłącznie elektronicznie, pocztą, za pośrednictwem kuriera, a może istnieje możliwość osobistego dostarczenia dokumentów do siedziby komisji (opinie o programie).
 • Kompletowanie dokumentacji: Należy upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletnie i prawidłowo przygotowane przed ich wysłaniem. Może to obejmować formularze aplikacyjne, zaświadczenia o praktyce zawodowej, kopie dyplomów, potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej i inne wymagane załączniki.
 • Zachowanie terminów: Bardzo ważne jest, aby wysłać dokumenty w wyznaczonym terminie, który jest zazwyczaj podany na stronie izby. Spóźnienie może skutkować nieprzyjęciem wniosku do danej sesji egzaminacyjnej.

Dlaczego warto rozważyć wysyłkę dokumentów?

 • Bezpieczeństwo: W czasach pandemii lub innych sytuacji nadzwyczajnych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem minimalizuje ryzyko bezpośredniego kontaktu.
 • Wygodna i pewna forma: Dostarczenie dokumentów za pośrednictwem zaufanych usług pocztowych lub kurierskich zapewnia pewność, że dokumenty dotrą do adresata (segregator aktów prawnych).
 • Możliwość śledzenia przesyłki: Wysyłając dokumenty za pomocą usług, które oferują opcję śledzenia, można monitorować status przesyłki i potwierdzić jej dostarczenie do izby.

 

Wniosek o ponowny egzamin także w formie elektronicznej

Osoby, które nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane podczas poprzednich sesji, mają możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu. Dzięki rozwojowi technologii i cyfryzacji procesów, wiele komisji kwalifikacyjnych umożliwia składanie takich wniosków elektronicznie, co znacznie ułatwia i przyspiesza procedurę. W przypadku Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), proces ten można zrealizować za pośrednictwem ich portalu internetowego (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami