Blog

Udział materiałów zdjęcie nr 10
08.03.2024

Rejestracja elektroniczna wniosków o uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Elektroniczna rejestracja wniosków o uprawnienia budowlane to proces, który umożliwia kandydatom na inżynierów i architektów złożenie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego za pośrednictwem Internetu. Ten nowoczesny sposób składania wniosków jest wprowadzany przez okręgowe izby inżynierów oraz architektów w celu usprawnienia i przyspieszenia całego procesu aplikacyjnego (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer). Oto kluczowe informacje dotyczące elektronicznej rejestracji:

Na czym polega elektroniczna rejestracja?

Elektroniczna rejestracja polega na wypełnieniu i przesłaniu odpowiednich formularzy oraz załączników przez specjalnie przygotowaną platformę internetową lub stronę internetową danej izby inżynierów lub architektów. Proces ten może obejmować:

  • Wypełnienie elektronicznego formularza wniosku,
  • Załączenie skanów wymaganych dokumentów, takich jak dyplomy, zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej, oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • Uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej za pośrednictwem płatności elektronicznych.

W jakich przypadkach należy z niej skorzystać (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon)?

Elektroniczna rejestracja wniosków o uprawnienia budowlane jest szczególnie rekomendowana lub wymagana w następujących sytuacjach:

 • Kiedy izba wprowadza wymóg elektronicznego składania wniosków: Niektóre okręgowe izby inżynierów i architektów mogą wymagać od kandydatów korzystania wyłącznie z elektronicznego systemu rejestracji.
 • Dla ułatwienia procesu aplikacyjnego: Elektroniczna rejestracja jest szybsza i wygodniejsza zarówno dla kandydatów, jak i dla pracowników izb, ponieważ minimalizuje potrzebę fizycznego dostarczania dokumentów i skraca czas oczekiwania na weryfikację.
 • W czasie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 lub innymi sytuacjami nadzwyczajnymi: W obliczu restrykcji lub ograniczeń wprowadzanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, elektroniczna rejestracja umożliwia kontynuację procesów kwalifikacyjnych bez konieczności bezpośredniego kontaktu.
 • Korzyści z elektronicznej rejestracji
 • Zmniejszenie czasu przetwarzania wniosków: Elektroniczne systemy przyspieszają proces weryfikacji i akceptacji dokumentów.
 • Wygodna i bezpieczna forma płatności: Umożliwia łatwe i bezpieczne uiszczenie opłat kwalifikacyjnych (uprawnienia budowlane).
 • Dostępność 24/7: Platformy do elektronicznej rejestracji są dostępne o każdej porze, co pozwala na złożenie wniosku w najbardziej dogodnym czasie.
 • Ekologiczna alternatywa: Redukcja konieczności drukowania i fizycznego dostarczania dokumentów jest korzystna dla środowiska.

 

Wizyta w siedzibie okręgowej komisji kwalifikacyjnej nie zawsze konieczna

W obliczu sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenia systemów elektronicznej rejestracji, wiele okręgowych komisji kwalifikacyjnych dostosowało swoje procedury przyjmowania wniosków o uprawnienia budowlane, umożliwiając ich przesyłanie pocztą lub za pośrednictwem firm kurierskich. Ta zmiana jest odpowiedzią na potrzebę ograniczenia bezpośrednich kontaktów i zapewnienia ciągłości procesu aplikacyjnego (program egzamin ustny). Oto kilka kluczowych punktów dotyczących składania dokumentów w taki sposób:

Jak składać dokumenty?

 • Sprawdzenie wymagań: Przed przystąpieniem do procesu, kandydaci powinni odwiedzić stronę internetową odpowiedniej izby inżynierów lub architektów, aby zapoznać się z aktualnymi wymaganiami i instrukcjami dotyczącymi składania wniosków.
 • Forma składania dokumentów: Na stronach internetowych izb zazwyczaj znajdują się szczegółowe informacje o tym, w jakiej formie należy składać dokumenty – czy wyłącznie elektronicznie, pocztą, za pośrednictwem kuriera, a może istnieje możliwość osobistego dostarczenia dokumentów do siedziby komisji (opinie o programie).
 • Kompletowanie dokumentacji: Należy upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletnie i prawidłowo przygotowane przed ich wysłaniem. Może to obejmować formularze aplikacyjne, zaświadczenia o praktyce zawodowej, kopie dyplomów, potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej i inne wymagane załączniki.
 • Zachowanie terminów: Bardzo ważne jest, aby wysłać dokumenty w wyznaczonym terminie, który jest zazwyczaj podany na stronie izby. Spóźnienie może skutkować nieprzyjęciem wniosku do danej sesji egzaminacyjnej.

Dlaczego warto rozważyć wysyłkę dokumentów?

 • Bezpieczeństwo: W czasach pandemii lub innych sytuacji nadzwyczajnych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem minimalizuje ryzyko bezpośredniego kontaktu.
 • Wygodna i pewna forma: Dostarczenie dokumentów za pośrednictwem zaufanych usług pocztowych lub kurierskich zapewnia pewność, że dokumenty dotrą do adresata (segregator aktów prawnych).
 • Możliwość śledzenia przesyłki: Wysyłając dokumenty za pomocą usług, które oferują opcję śledzenia, można monitorować status przesyłki i potwierdzić jej dostarczenie do izby.

 

Wniosek o ponowny egzamin także w formie elektronicznej

Osoby, które nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane podczas poprzednich sesji, mają możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu. Dzięki rozwojowi technologii i cyfryzacji procesów, wiele komisji kwalifikacyjnych umożliwia składanie takich wniosków elektronicznie, co znacznie ułatwia i przyspiesza procedurę. W przypadku Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), proces ten można zrealizować za pośrednictwem ich portalu internetowego (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Udział materiałów zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Udział materiałów zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Udział materiałów zdjęcie nr 18 Udział materiałów zdjęcie nr 19 Udział materiałów zdjęcie nr 20
Udział materiałów zdjęcie nr 21
Udział materiałów zdjęcie nr 22 Udział materiałów zdjęcie nr 23 Udział materiałów zdjęcie nr 24
Udział materiałów zdjęcie nr 25

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Udział materiałów zdjęcie nr 26

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Udział materiałów zdjęcie nr 27

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Udział materiałów zdjęcie nr 34 Udział materiałów zdjęcie nr 35 Udział materiałów zdjęcie nr 36
Udział materiałów zdjęcie nr 37
Udział materiałów zdjęcie nr 38 Udział materiałów zdjęcie nr 39 Udział materiałów zdjęcie nr 40
Udział materiałów zdjęcie nr 41

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Udział materiałów zdjęcie nr 42

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Udział materiałów zdjęcie nr 43

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami