Wentylacja

W szeroko rozumianym budownictwie powszechnie wykorzystywana jest wentylacja, która zapewnia skuteczną wymianę powietrza i latem i zimą. Powietrze zużyte jest usuwane na zewnątrz, a w to miejsce napływa powietrze świeże.

Oferta: Egzamin na uprawnienia budowlane to bardzo trudny i najważniejszy egzamin w życiu przyszłego inżyniera budowy. Do tego testu przygotujesz się z programem w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Programy te kompleksowo przygotują Cie do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Wszystkie potrzebne i aktualne akty prawne (przepisy budowlane) zawarte są w segregatorze z aktami prawnymi. Przeczytaj opinie po egzaminie naszych użytkowników.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

System wentylacji nawiewno-wywiewnej to chyba w obecnych czasach najlepszy sposób na wymianę powietrza. Taki system pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad wymianą powietrza. Ma to duże znaczenie nie tylko ze względu na jakość powietrza lecz również dla ograniczania strat ciepła przez wentylację. W tym systemie udział powietrza zewnętrznego ma ogromny wpływ na odpowiednie powietrze wewnątrz budynku. Powietrze jest czerpane z zewnątrz i systemem kanałów wentylacyjnych dostarczane do odpowiedniego pomieszczenia. Inne kanały, wywiewne, usuwają zanieczyszczone powietrze z kuchni, toalet, łazienki, gdzie jest wykorzystany znakomity układ regulacji.

Rekuperator

Taka wentylacja to inaczej rekuperator, który nie traci, a odzyskuje ciepło. Co ciekawe w budownictwie wykorzystywane są rekuperatory konstruowane w taki sposób, że zużyte, usuwane powietrze nie miesza się ze świeżym, zasysanym do budynku.

W domach jednorodzinnych stosuje się najczęściej tzw. rekuperatory krzyżowe. W budynku z wentylacją nawiewno-wywiewną powietrze jest rozprowadzane kanałami wentylacyjnymi. Kanały nawiewne i wywiewne łączą się z centralą wentylacyjną. Na zakończeniach kanałów są montowane odpowiednie kratki. Pozwalają regulować przepływ powietrza i oczywiście służą do ustalenia właściwych przepływów w poszczególnych pomieszczeniach.

Pamiętać należy, że powietrze wydychane przez ludzi i niezauważalny proces pocenia się powodują wzrost wilgotności powietrza. Para wodna osadza się wszędzie np. na oknach, szybach i szafkach. Pomieszczenia źle wietrzone są niezdrowe i szkodliwe. Oczywiście źle wpływa to na samopoczucie w ciągu dnia. Dlatego właśnie z tego powodu tak ważny jest dobry, odpowiedni system wentylacyjny we wszystkich pomieszczeniach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami