Rozstaw osiowy belek

Rozstaw osiowy belek

Rozstaw osiowy belek wynosi 75 cm. W stropie beleczka nośna składa się z dolnej stopki żelbetowej z zabetonowanym dolnym pasem kratownicy. Kratownica ta wykonana jest z teowników stanowiących pas górny i dolny, połączonych krzyżulcami z prętów okrągłych. Wysokości belek wynoszą 17, 21 i 25 cm. Ciężar 1 m belki (w stanie montażowym) wynosi 6,33-9,15 kG/m (program uprawnienia budowlane na komputer).

W rozwiązaniu beleczką jest stalowy dźwigar dwu- ściankowy o wysokości 7,5 cm wykonany z blachy o grubości 2 mm i szerokości 100 mm. Uformowane specjalnie pustaki dają możność właściwego zabetonowania żebra po uprzednim jego zazbrojeniu. Ciężar stalowej belecz- ki - 3,2 kG/m. Ostatnio wykonuje się podobne beleczki z zabetonowaną dolną stopką o wys. 8,5 cm; ciężar takiej beleczki (w stanie montażowym) wynosi wówczas 9,45 kG/m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
‘d| Przekrycia prefabrykowane. Mają one zalety konstrukcji prefabrykowanych (szybki montaż, łatwość uzyskania dobrej jakości wyrobów w wyspecjalizowanych zakładach itp.), natomiast do ich wad należy przede wszystkim tylko częściowy lub nawet niekiedy pełny brak współpracy z innymi elementami prefabrykowanymi oraz zwiększone ugięcia w porównaniu z konstrukcjami monolitycznymi. Są one obecnie powszechnie stosowane. Jeżeli zapewni się możliwie najlepszą wzajemną współpracę elementów konstrukcji i zastosuje odpowiedni transport elementów i ich montaż, to ekonomicznie stosowanie tego typu stropów jest w pełni uzasadnione (uprawnienia budowlane).

Przekrycia płytowe pełne. Płyty te stosowane są głównie jako przekrycia dachowe i stropodachowe; produkuje się je ze żwirobetonu, z betonu komórkowego odmiany 07 oraz z pianobetonu. Płyty pełne wykonane ze żwi- robetonu mają większe możliwości przenoszenia znaczniejszych obciążeń użytkowych i są stosowane jako stropy międzykondygnacyjne.
Charakterystyka płyty: maksymalne dopuszczalne obciążene zewnętrzne równomiernie rozłożone (bez ciężaru własnego płyty) wynosi 150 kG/m2; beton marki 140; objętość betonu 0,044 m»; stal zbrojeniowa zwykła handlowa okrągła w ilości 1,12 kG na 1 płytę; ciężar 105 kG (program egzamin ustny).
Płyty te stosuje się tylko wówczas, gdy płyty o ekonomiczniejszej pracy (np. korytkowe) są nieopłacalne.

Obciążenia dynamiczne

Ma to miejsce w przypadku, gdy np. ze względu na małą liczbę tych płyt wykonanie bardziej złożonych form płyt korytkowych podrożyłoby znacznie koszt prefabrykatów (opinie o programie).
Typowe płyty dachowe z betonu komórkowego odmiany 07 wykonywane są z betonu belitowego (BLB) lub piano-gazo-silikatowego (PGS). Zbrojone są one zgrzewanymi z sobą wkładkami głównymi i rozdzielczymi wykonanymi z gładkiej, okrągłej stali węglowej pospolitej jakości. Przed zabetonowaniem wkładki te pokrywa się powłoką antykorozyjną.

Wytrzymałość betonu na ściskanie określona na kostkach sześciennych o boku 10 cm w stanie suchym (kostka wysuszona w temperaturze około 105°C do stałego ciężaru) powinna wynosić Rw = 40 kG/cm2, w stanie zaś powietrzno-suchym (wilgotność betonu wynosi 10% w stosunku do objętości) Rw = 32 kG/cm (segregator aktów prawnych).
Każda płyta ma na jednym z dłuższych boków u góry wgłębienie, które zalewa się zaprawą cementową dla zespolenia płyt z sobą. Wgłębień
tych nie wykonuje się jedynie wówczas, gdy do łączenia płyt z sobą używa się specjalnego kleju.

W przypadku opierania tych płyt na wąskich górnych półkach dźwigarów stalowych, w środku powierzchni oparcia wprowadza się pionowe przyspawane do dźwigarów płytki. Płyt tych nie wolno stosować nad pomieszczeniami o dużej wilgotności i na konstrukcjach podlegających dużym wstrząsom. Wilgotność pomieszczeń pod pokryciami z płyt nie powinna przekraczać 70°/o.

W przypadku zastosowania płyt w pomieszczeniach przekraczających 70% wilgotności albo w pomieszczeniach gdzie występują opary chemiczne, należy płyty pokryć powłoką izolacyjną wykonaną np. na bazie polichlorku winylu (promocja 3 w 1).
Płyt nie należy stosować w budynkach, w których występują obciążenia dynamiczne od pracujących młotów lub maszyn o zbliżonej do nich charakterystyce.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !