Blog

11.01.2021

Rozwiązanie dwurzędowej porodówki

W artykule znajdziesz:

Rozwiązanie dwurzędowej porodówki

Rozwiązanie dwurzędowej porodówki

Rozwiązanie dwurzędowej porodówki dla krów, lecz bez profilaktorium. Również i w tym przypadku łatwo można odczytać z rysunku, że siatka konstrukcyjna nie powoduje zakłócenia funkcji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zilustrowane zostały przykłady rozwiązań funkcjonalnych pomieszczeń cielętników, w oparciu o stypizowaną siatkę konstrukcyjną. Rozwiązania tego typu stosowane są zazwyczaj w hodowli reprodukcyjnej, której celem jest dostarczenie dla stada podstawowego młodego materiału zwierzęcego. Mogą to być zatem cielętniki dostosowane do alkierzowego systemu chowu, jak również wychowu „zimnego”. W zależności od stosowanego kierunku hodowli wystąpią odpowiednie rozwiązania budowlane, lecz to w niczym nie zakłóca przyjętych siatek konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przedstawiono paszarnię jałownika wraz z dwoma segmentami pomieszczenia głównego. Mają tu zastosowanie trzy rodzaje wymiarów siatki konstrukcyjnej. W szerokości budynku występują wymiary: 3,00 + 4,50 + 3,00 = 10,50 m, natomiast wymiar podłużny segmentu wynosi 6,00 m. Uwarunkowane jest to możliwością wykorzystania budynku na jałownik, lub adaptowania go na oborę o określonej technologii wymagającej dostosowania do szerokości budynku, bez naruszenia konstrukcji budowlanej. Możliwość przemienności technologicznej została uwidoczniona na rysunku i wykazana na rozwiązaniach funkcjonalnych poszczególnych segmentów (uprawnienia budowlane).

Wysokości budynków produkcyjnych występują zasadniczo w przedziale od 2,70 do 4,50 m. Wysokość budynków (w świetle pomieszczeń) do 3,0 m przeważa w grupie budynków inwentarskich i gospodarczych, natomiast wysokość 4,50 m, a czasami i powyżej (do 6,0 m), występuje przeważnie w budynkach składowych (stodoły) i w niektórych gospodarczych (szopy na kombajny). W grupie budynków inwentarskich, przeważnie przeznaczonych dla bydła rogatego, występują również poddasza użytkowe o średniej wysokości 2,5-3,0 m (wysokość ścianki kolankowej 1,2(K-1,50 m) przeznaczone na składowanie pasz objętościowych i ściółki. W grupie budynków mieszkalnych wysokość pomieszczeń jest zasadniczo taka sama jak w rozwiązaniach miejskich i wynosi 2,70 w świetle pomieszczeń (program egzamin ustny).

Rozwiązania projektowe

Rozwiązania projektowe strunobetonowe elementów konstrukcyjnych. Realizacja budynków wiejskich na podstawie dotychczasowych projektów typowych natrafiała na duże trudności wynikające najczęściej na skutek braku lub też niedostatku odpowiednich elementów konstrukcyjno-budowlanych zastosowanych w tych projektach. Odbijało się to często ujemnie na realizacji planów’ inwestycyjnych, w wyniku konieczności stosowania zastępczych materiałów lub elementów. Stosowane w projektach typowych elementy prefabrykowane typowe były najczęściej tak różnorodne, że powodowały poważne utrudnienie dla zakładów wytwórczych (opinie o programie).

W dodatku niektóre elementy, jak na przykład belki stropowe, pustaki ścienne lub stropowe, występowały w projektach masowo, inne znów pojawiały się sporadycznie. W tej sytuacji wytwórnie prefabrykatów nastawiały się na produkcję wyrobów masowego zapotrzebowania, gdyż elementy występujące sporadycznie nie tylko stwarzały trudności techniczne i organizacyjne dla wytwórni, lecz także obciążały je pod względem ekonomicznym. Często bowiem koszt form koniecznych dla wyprodukowania kilku lub kilkunastu sztuk elementów wielokrotnie przewyższał koszt wykonania tych elementów. Tego rodzaju sytuacja nie sprzyjała rozwojowi prefabrykacji w budownictwie wiejskim (segregator aktów prawnych).

Podstawowym zadaniem nowoczesnej prefabrykacji elementów stała się konieczność uproszczenia ich produkcji przez radykalne zmniejszenie ilości typów i wydłużenie serii. W związku z tym powstało zagadnienie opracowania odpowiednio uniwersalnych kształtów elementów nadających się do zastosowania w większości rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowania odpowiednich materiałów i technologii prefabrykacji umożliwiających rozwiązanie techniczne powziętej koncepcji (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami