Schody terenowe

Schody terenowe

Schody terenowe stosuje się powszechnie w parkach, zieleńcach osiedlowych itp. na drogach dla pieszych usytuowanych na pochyłym terenie. W budownictwie wodnym wykonuje się je zwłaszcza na skarpach wykopów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na stopnie (podnóżki) i podstopnice (przednóżki) stosuje się klinkier drogowy, kamień naturalny, płyty betonowe, krawężniki uliczne i kostki kamienne, na fundamencie lub podbudowie. Fundament z betonu lub żelbetu wykonuje się tylko w schodach. W innych typach schodów stosuje się podbudowę ze żwiru, pospółki, tłucznia kamiennego, a nawet żużla.
Ponieważ schody zewnętrzne są narażone na działanie dużych różnic temperatur, osiadanie i przemarzanie gruntu, biegi ich nie mogą być zbyt długie z uwagi na odkształcenia. Biegi składają się najczęściej z 7 - 9 stopni o wysokości 12-15 cm i szerokości 32 - 49 cm, z wykonaną między nimi szczeliną dylatacyjną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy znacznej różnicy poziomów terenu co 7 - 9 stopni wykonuje się spoczniki. Policzki schodów przy niewielkiej różnicy poziomów terenu mogą być wykonane z klinkieru drogowego, kamienia naturalnego lub z krawężników, przy większej różnicy poziomów - z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych.

W spocznikach wykonuje się szczeliny dylatacyjne, które dzielą je na odcinki nie dłuższe niż 10 m.
Na skarpach ziemnych budowli wodnych i na nasypach stosuje się schody prefabrykowani typowe. Wymiary stopni wynoszą: szerokość s = 28 - 35 cm, wysokość h = 16 - 18 cm i długość l = 96 - 136 cm (uprawnienia budowlane).
Nasyp powinien być zleżały albo ubity, a pod stopnie przygotowane podłoże. Przy wysokich nasypach należy wykonywać spoczniki.

Schody te nie wymagają dylatacji.
W schodach terenowych na skarpie, a szczególnie na nasypie, niezbędne jest odwodnienie. W biegach o szerokości do 6 m odwodnienie wykonuje się z jednej strony schodów, a w szerszych - z obydwu stron. Odwodnienie może być wykonane w postaci rowu obudowanego kamieniami lub klinkierem na zaprawie cementowej albo ze specjalnych prefabrykatów betonowych (program egzamin ustny). W niektórych wypadkach odwodnienie wykonuje się z jednej strony przekroju z rur kamionkowych perforowanych w postaci płytkiego rurociągu ułożonego obok schodów.

Schody na przyczółkach

Schody na przyczółkach, murach oporowych, zaporach i innych budowlach inżynierskich wykonuje się w większości jako monolityczne płytowe i policzkowe lub jako wspornikowe związane z masywem budowli. Schody policzkowe prowadzące na koronę zapory przelewowej (opinie o programie).
Schody zewnętrzne są narażone na działanie wpływów atmosferycznych: nagrzewanie przez słońce, zamarzanie, opady, wiatr.

Dlatego projektuje się je i wykonuje inaczej niż wewnętrzne. Długie biegi schodów powinny być dylatowane w odległościach nie przekraczających 20 m, a szczególnie narażone na nagrzewanie w odległościach do 10 m. Biegom i spocznikom należy nadać taki kształt, aby łatwe było usuwanie śniegu i oblodzenia. Dlatego od strony spływu wody nie można stosować cokołów i balustrad żelbetowych.
Biegi i spoczniki powinny być zabezpieczone przed ścieraniem i nasiąkaniem. Najlepsze zabezpieczenie stanowią wykładziny z płyt kamiennych z granitu, sejnitu, porfiru itp.

Nie stosuje się wykładzin ze skał nasiąkliwych, jak piaskowce i wapienie, ponieważ szybko ulegną zniszczeniu (segregator aktów prawnych).
Wykładziny kamienne są drogie i z tego względu rzadko stosowane. Dlatego schody i spoczniki powinny być wykonane z betonu nienasiąkliwego i odpornego na ścieranie.

Beton taki uzuskuje się przez: odpowiednie dobranie proporcji kruszywa, staranne przygotowanie masy betonowej, odpowiedni transport, układanie i zagęszczanie betonu (zalecone wibrowanie) i staranne pielęgnowanie świeżego betonu przez zabezpieczenie przeciw wstrząsom, utrzymanie w stanie wilgotnym (polewanie wodą) przez okres co najmniej 14 dni oraz dodawanie środków uszczelniających (np. silikonu) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !