Siatki łupów

Siatki łupów

Do uprzywilejowanych siatek słupów w naszym budownictwie należą: 12X6 m, 12X12 m, 18X6 m, 18X12 m oraz 24X6 m.
W dążności do ograniczenia typorozmiarów prefabrykatów opracowano w Polsce uniwersalne segmenty jednokondygnacyjnych hal przemysłowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Zostały one oparte na tzw. ujednoliconych parametrach podstawowych (wysokość, rozpiętość, rozstaw słupów i obciążenie transportem).

Ogółem dysponujemy liczbą 50 segmentów zunifikowanych. Ankieta, na której oparto prace unifikacyjne wykazała, że najczęściej stosowana jest siatka słupów 12X18 m w halach bez suwnic i 6X18 m w halach z suwnicami oraz wysokość 6,00 i 7,20 m, suwnice zaś o nośności do 5 T. Przede wszystkim opracowano segment uniwersalny, z którego można zestawiać różne hale. Segment ma 4 rodzaje przekryć dachowych: ze świetlikami, bez świetlików, ocieplone i nieocieplone, oraz 4 warianty usytuowania: w narożu hali, od czoła nawy środkowej, w środku nawy bocznej i w środku nawy środkowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Hale z segmentów zunifikowanych można zestawić z 19 elementów prefabrykowanych.

Hale na terenie zakładów petrochemicznych w Płocku bardzo dobrze charakteryzują nasze dzisiejsze budownictwo przemysłowe. Zasadniczą ich konstrukcję stanowi szkielet żelbetowy o siatce słupów w kierunku podłużnym nX3,00 m, gdzie n = 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a w kierunku poprzecznym ttX6,00 m. Fundamenty słupów stanowią stopy, a fundamenty murowanych ścian wewnętrznych i szczytowych - ławy betonowe. Szkielet tworzą prefabrykowane slupy żelbetowe utwierdzone w fundamentach. Słupy te w kierunku poprzecznym pracują na siły poziome wspornikowo, w kierunku podłużnym zaś usztywnione są w przęsłach skrajnych lub pośrednich za pomocą stalowych skratowań krzyżowych (uprawnienia budowlane).

Dodatkowe usztywnienie stanowią osłonowe płyty ścienne przyspawane do słupów lub też odcinki ścian wmurowane między slupy. Dylatacje są utworzone przez pary słupów ustawione na wspólnych fundamentach i przecięcia dachu biegnące w osi modularnej przechodzącej przez środek dylatacji. Belki podsuwnicowe wykonano jako stalowe, spawane z profili walcowanych, względnie żelbetowe prefabrykowane.

Przekrycie hali

Hale tego rodzaju są wznoszone na terenie całego kraju (program egzamin ustny). Przykładem może tu być hala wybudowana przed kilku laty w Marysinie Wawerskim pod Warszawą dla Związku Spółdzielni Mleczarskich. Konstrukcja hali - oprócz fundamentów uformowanych na mokro - jest całkowicie prefabrykowana. Z uwagi na niejednolity grunt zamiast stóp fundamentowych zastosowano ławy żelbetowe ze szklankami do osadzenia prefabrykowanych słupów. W hali zastosowano dwa rodzaje słupów: niższe ścian zewnętrznych naw bocznych, zakończone widełkami, i wyższe międzynawowe - ze wspornikami pod dźwigary naw bocznych i pod belki podsuwnicowe. Słupy podtrzymują strunobetonowe dźwigary naw bocznych i kablobetonowe dźwigary (18 m) nawy środkowej (opinie o programie). W kierunku podłużnym hali slupy są związane teowymi belkami podsuwnicowymi i belkami wieńczącymi.

W celu zapewnienia sztywności konstrukcji zaprojektowano łączenie belek wieńczących ze słupami na mokro. Przekrycie hali stanowią płyty panwiowe 1,50X6,00 m. Boczne ściany zewnętrzne składają się z poziomo ułożonych prefabrykowanych elementów żelbetowych ocieplonych pianobetonem i żelbetowych elementów okiennych. Elementy ścienne przylegają od zewnątrz do słupów i są przyspawane do umocowanych w słupach wypustek stalowych (segregator aktów prawnych). Zagraniczne rozwiązania typowych hal jednonawowych są zbliżone do polskich.

Inne bywają hale wielonawowe. W Niemczech Zachodnich np. istnieje rozwiązanie typowe hali wielonawowej, oparte na siatce słupów od 12X12 m do 20X20 m. Hale są montowane z trzech rodzajów elementów.

Elementy dachowe o przekroju w kształcie litery U tworzą przekrycie fałdowe. Elementy te są swobodnie oparte na podciągach, które zawierają od razu rynnę. Podciągi opierają się na słupach, w których umieszczone są rury spustowe (promocja 3 w 1). Oświetlenie hali uzyskuje się przez wbetonowanie małych wstawek z tworzywa sztucznego w ścianki elementów dachowych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !