Sklepienie

Sklepienie

Sklepienie od strony zewnętrznej luku drogi ma w planie obrys prosty, a od strony wewnętrznej zakrzywiony, wklęsły. Wszystkie łączniki leżą w płaszczyznach pionowych, prostopadłych do prostej zewnętrznego obrysu sklepienia, są więc równoległe wzajemnie (program uprawnienia budowlane na komputer). Porządkuje to układ pomostu, jego deskowanie i uzbrojenie. Krawędzie ścian łączników po stronie zewnętrznej łuku drogi są pochyłe, a po stronie wewnętrznej - pionowe.

Sklepienie nie jest oddzielone od środników pomostu, lecz zbetonowane z nimi w przekrój skrzynkowy w zworniku. Psuje to czystość ustroju przez nieciągłość w sztywności sklepienia i pomostu. Sklepienie jest załamane v/ skrzyżowaniach ze ścianami łączników i połączone z nimi bez skosów. W tych miejscach wystąpiły pierwsze rysy i uszkodzenia betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Całkowity koszt budowy 47 000 fr. szw. Koszt odniesiony do m2 pola pomostu 167 fr. szw./m2.
Płyta pomostu opiera się na skrajnych ścianach.

Wysokość belek usztywniających, stanowiących jednocześnie poręcze, mierzona od dolnej krawędzi płyty do górnej krawędzi pochwytu wynosi 1,34 m. Grubość belek usztywniających 0,30 m.
Obciążeniem obliczeniowym był samochód o ciężarze 7 T oraz obciążenie .300 kG/m2 równomiernie rozłożone (uprawnienia budowlane).
Wytrzymałość kostkowa betonu 210 kG/m2 po 75 dniach.
Współczynnik sprężystości betonu mierzony w laboratorium E = = 346 000 kG/cm2.
Do próbnych obciążeń użyto samochodu o ciężarze 10,95 T, z czego na przednią oś wypadło 3,27 T, a na tylną 7,68 T. Samochód ten był o 60°’n cięższy od samochodu przyjętego w obliczeniach.
Największe wartości wygięć wynosiły:
- w zworniku ugięcie 0,51 mm i uniesienie 0,13 mm,
- w 1/4 rozpiętości od lewego brzegu ugięcie 0,86 mm i uniesienie 0,50 mm,
- w 1/4 rozpiętości od strony prawego brzegu ugięcie 0,80 mm i uniesienie 0,35 mm (program egzamin ustny).

Największe ugięcie

Największe ugięcie w zworniku wynosi przeto 1 : 80 000 rozpiętości, a największe ugięcia w 1/4 rozpiętości wynoszą około 1:47 000 rozpiętości. Ugięcia te są niezwykle małe. W czasie pomiarów stwierdzono trwałe osiadanie lewego wezgłowia łuku wynoszące 0,03 mm. Osiadanie to nie wpływa w sposób istotny na naprężenia łuku.
Z wykreślonych w czasie próbnych obciążeń linij wpływu ugięć pionowych wyznaczono ugięcia pod obciążeniem 550 kG/m2, równomiernie rozłożonym na całej powierzchni pomostu. Oprócz tego ugięcia te wyznaczono na podstawie obliczeń teoretycznych. Otrzymano następujące wartości ugięć:
- w zworniku przy obciążeniu rozłożonym na całej długości mostu, według pomiaru 1,2 mm,
- w 1/4 rozpiętości pod obciążeniem równomiernie rozłożonym na 1/2 mostu, według obliczeń 5,6 mm, a według pomiaru 2,2 mm (opinie o programie).

Duża różnica w ostatnich wartościach ugięć w 1/4 rozpiętości wynika z zahamowania odkształceń w przerwach dylatacyjnych na przyczółkach oraz z ułożenia nawierzchni bez przerwy.
Pomiary odkształceń wskazują, że odkształcenia mostu są całkowicie sprężyste oraz że bez przekroczenia naprężeń dopuszczalnych most ten może nieść obciążenia dwukrotnie większe od obliczeniowych.
„W departamencie Allier istniały trzy mosty wiszące: Boutiron, Chatel-de-Neuvre i le Veurdre o jednakowych światłach i jednakowych długościach całkowitych wynoszących niemal po 250 m. Przepustowość tych mostów była niewystarczająca (segregator aktów prawnych). Most w Veurdre miał być przebudowany na most kamienny według projektu zatwierdzonego przez władze administracyjne.

Projekt ten miał stanowić podstawę przetargu w 1907 roku. Kosztorys urzędowy nowego mostu zamykał się sumą 630 000 fr, która równała się 4-letniemu budżetowi na wydatki mostowe w departamencie Allier.
Bardzo zły stan mostu w Veurdre skłaniał mnie do zajęcia się przede wszystkim tym właśnie mostem, oczywiście przy jak najdalej idącym ograniczeniu wydatków, ponieważ departament Allier był bardzo biedny. Rzeczywiste potrzeby skłoniły mnie przeto do szukania najtańszego rozwiązania (promocja 3 w 1).
W dół od Vichy rzeka Allier płynie na piaskach ruchomych pokrywających skaliste złoża wapienia.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !