Skutki porażenia prądem elektrycznym

Skutki porażenia prądem elektrycznym
Skutki porażenia prądem elektrycznym

Skutki porażenia prądem elektrycznym dają wyniki śmiertelne już przy natężeniu począwszy od 0,1 A. Przy natężeniu od 0,05 do 0,1 A następuje utrata przytomności, często zaś następuje śmierć. A dopiero prąd o natężeniu poniżej 0,05 A nie jest niebezpieczny dla człowieka (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy równocześnie podkreślić, iż warunkami wpływającymi szczególnie niekorzystnie na skutki bezpośredniego zetknięcia się z prądem są stan zmęczenia człowieka, wilgoć powietrza itp.

Niemałą rolę w bezpieczeństwie robót zbrojeniowych odgrywają maszyny do prostowania i cięcia prętów. Powinny one być z reguły osadzone na oddzielnych fundamentach (np. betonowych), do których należy je przymocować za pomocą śrub fundamentowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Najbardziej niebezpieczne jest miejsce między bębnem prostującym maszyny a kołowrotem, z którego odwija się drut stalowy. Jeśli miejsce to jest oddalone mniej niż o 2,0 m od przejść roboczych, wówczas musi ono być oddzielone od tego przejścia specjalnym ogrodzeniem.

Kadłub maszyny do zgrzewania elektrycznego oraz jej transformator powinny być starannie uziemione. To samo dotyczy wszelkich maszyn napędzanych przez silniki elektryczne osadzone na wspólnej ramie metalowej z maszyną. Ponadto każdy silnik elektryczny z zasady powinien być uziemiony (uprawnienia budowlane). Jeśli zgrzewanie elektryczne odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, wówczas należy przewidzieć racjonalną jego wentylację. Budkę drewnianą, w której odbywa się zgrzewanie elektryczne doczołowe, należy od wewnątrz wyłożyć arkuszami blachy, aby zabezpieczyć ją przed pożarem od iskier powstających przy zgrzewaniu.

Praca przy zgrzewaniu punktowym wymaga przestrzegania licznych przepisów bezpieczeństwa; najważniejsze z nich polegają na przestrzeganiu następujących wskazówek:

  • spawacz powinien pracować ubrany w fartuch i rękawice oraz posiadać okulary dobrze przylegające do twarzy, w celu zabezpieczenia oczu od iskier,
  • wszystkie zespoły maszyn zgrzewalniczych znajdujących się pod napięciem pierwotnym muszą być starannie ochronione, a sama maszyna dobrze uziemiona (program egzamin ustny),
  • pod dolnym ramieniem maszyny utrzymującym elektrodę nieruchomą należy zainstalować płytkę, która zabezpieczyłaby nogi spawacza od spadających iskier,
  • niedozwolone jest przeprowadzanie jakichkolwiek napraw oraz czyszczenie elektrod pod napięciem.

Składnikami masy betonowej są: cement, kruszywo, woda oraz różne domieszki pochodzenia mineralnego i chemicznego służące do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, bądź do poprawy niektórych cech technologicznych (np. plastyfikatory dla polepszenia urabialności masy betonowej) (opinie o programie).

Cement powinien być przechowywany w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed wilgocią (silosy, zamknięte przewiewne pomieszczenia). Wskazane jest, aby okres między datą użycia cementu a datą wysłania go z fabryki nie był większy niż 3 miesiące, z wyjątkiem cementów szybkosprawnych (30 dni) oraz cementu portlandzkiego marki 400 i wyżej. Cement w opakowaniach papierowych przechowywany jest w magazynach cementu, a w stanic luźnym w silosach.

Cement w workach może być przechowywany w magazynach typu polowego, przy przyobiektowych punktach wytwarzania masy betonowej przystosowanych wyłącznie do czynności składowych oraz typu półstałego lub stałego, lokalizowanych przy scentralizowanych wytwórniach masy betonowej i przystosowanych nie tylko do czynności składowych, lecz zaopatrzonych zazwyczaj w urządzenia mechaniczne służące do przenoszenia cementu do wytwórni (segregator aktów prawnych).

Cement tzw. luzem, czyli bez opakowania, bywa przechowywany na budowach w zasobnikach stalowych ustawianych przy stanowiskach roboczych wytwarzających masę betonową. Cement w tych przypadkach dostarcza się specjalnymi pojazdami drogowymi zwanymi cementowozami, a do scentralizowanych wytwórni masy betonowej (do których doprowadzane są stałe tory kolejowe), do stacji przeładunkowych oraz na place budowy wielkich obiektów za pomocą specjalnego taboru kolejowego obecnie znacznie rozbudowanego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !