Blog

12.05.2019

Specjalizacje techniczno-budowlane na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Jakie są specjalizacje techniczno-budowlane?

Uprawnienia budowlane są wydawane w różnych specjalnościach, rodzajach oraz zakresach (http://uprawnienia-budowlane.pl). W ramach niektórych specjalności wyodrębnione są specjalizacje techniczno-budowlane, które zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). W specjalności konstrukcyjno-budowlane wyodrębnionych jest aż sześć specjalizacji techniczno-budowlanych.

Jakie są specjalizacje techniczno-budowlane?

Osoby posiadające tego rodzaju uprawnienia mogą starać się o następujące specjalizacje (program na telefon):
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• geotechnika,
• budowle wysokościowe,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,
• obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych (opinie o programie).

Nieco mniej, bo cztery specjalizacje, są wyodrębnione w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. W tym przypadku dostępne są specjalizacje – morskie budowle hydrotechniczne, śródlądowe budowle hydrotechniczne, melioracje wodne i obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków (segregator aktów prawnych). Specjalizacje są wyodrębnione również w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wyboru jest specjalizacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, specjalizacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych oraz specjalizacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (promocja 3 w 1).

Specjalność instalacyjna

O specjalizację można się starać również w przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W tej specjalności można zdecydować się na specjalizację:
• trakcje kolejowe,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych (program egzamin ustny).
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osoba, która chce uzyskać specjalizację musi potwierdzić posiadanie uprawnień bez ograniczeń w pasującej specjalności oraz mieć przynajmniej 5-letnią praktykę w zawodzie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami