Blog

06.04.2019

Specjalność architektoniczna – pytania i terminy 2019

W artykule znajdziesz:

Specjalność architektoniczna – pytania i terminy 2019

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej co roku publikuje przykładowe pytania do części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (program na komputer). Celem publikacji jest ułatwienie kandydatom, ubiegającym się o prawo do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych, przygotowania się do testów. Zakres tematyczny obowiązującego prawa jest bardzo szeroki, dlatego na stronie Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej można znaleźć:
• zbiór przykładowych pytań egzaminacyjnych,
• przykładowy test pisemny,
• wykaz aktów prawnych, które są aktualne na dzień zamieszczenia na stronie w/w pytań (program na telefon).

Kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Specjalność architektoniczna – pytania i terminy 2019

Co ważne, pytania są zawsze sporządzane w oparciu o wykaz aktów prawnych wymaganych do zdania egzaminu w czasie poprzednich sesji egzaminacyjnych (program na egzamin ustny).
Przykładowy test, publikowany na stronie Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, powstaje w oparciu o akty prawne aktualne na dzień umieszczenia testu na stronie, dlatego należy pamiętać, że aktualność tych aktów może ulec zmianie do czasu egzaminu. Trzeba też uwzględnić to, że zamieszczone na stronie pytania to wyłącznie materiał edukacyjny i przykładowy, dlatego nie mogą one stanowić pełnego odwzorowania pytań egzaminacyjnych. Należy też pamiętać, że znajdujący się w serwisie materiał, nie może być podstawą do jakichkolwiek odwołań i roszczeń związanych z procedurą egzaminacyjną (promocja 3 w 1).
Termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich specjalnościach i rodzajach jest ustalany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. W roku 2019 sesja letnia odbędzie się 7 czerwca o godzinie 10.00, a sesja zimowa 6 grudnia o tej samej godzinie (segregator). Egzamin pisemny odbędzie się jednocześnie dla kandydatów starających się o uprawnienia do:
• projektowania w ograniczonym zakresie,
• kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• projektowania bez ograniczeń,
• kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
• projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami